Публикации: Зоология

Тема. Використання книги в ознайомленні дітей з природою.

Методичний орієнтир: Дитяча художня література як засіб ознайомлення дошкільників з природою. Використання у ознайомленні з природою різноманітних літературних жанрів (казок та реалістичних оповідань, віршів, загадок, тощо). Методика використання природознавчої книжки у різних вікових групах дитячого садка. Запитання і завдання для виконання роботи. 1. Написати анотацію на книги, що використовуються для роботи з дітьми дошкільного віку. 2. Виписати приклади загадок, віршів, закличок, легенд пр... [читать дальше]

Технології дошкільної освіти . Методика ознайомлення дітей з довкіллям.

Зміст ознайомлення дітей дошкільного віку про природу. Принцип виховуючого та розвиваючого характеру знань (відбір знанть з урахуванням мети виховання, психічних можливостей дітей та завдань ознайомлення дітей з природою). Принцип науковості, відбір змісту системи знань для дітей дошкільного віку, виходячи з основних природознавчих ідей і понять (поняття єдності організму та середовища, взаємозв’язку всіх елементів природи, самоорганізації і розвитку природних систем тощо). Формування реалістичн... [читать дальше]

ПРОГРАМА КУРСУ “ОСНОВИ ПРИРОДОЗНАВСТВА З МЕТОДИКОЮ

ПРОГРАМА КУРСУ “ОСНОВИ ПРИРОДОЗНАВСТВА З МЕТОДИКОЮ Довкілля людини. Системи неживої природи. Земля і Всесвіт. Сучасні уявлення про склад, будову та походження Всесвіту. Сонячна система. Походження. Склад. Вивчення Сонячної системи. Сучасні досягнення науки. Форма та розміри Землі. Вплив форми Землі на компоненти географічної оболонки. Рух Землі навколо осі. Докази та параметри. Наслідки. Місцевий та поясний час. Рух Землі навколо Сонця. Докази та параметри та наслідки. Календар. Народний прогнос... [читать дальше]

Сейсмосенсорні органи (бічна лінія)

Сейсмосенсорні органи або бічна лінія являють собою спеціалізовані шкірні органи чуття, характерні для круглоротих, риб та личинок земноводних. Вони формуються на ектодермальних потовщеннях шляхом клітинного диференціювання невеликих ділянок, що дають початок окремим відчуваючим горбкам. У круглоротих та амфібій ці органи являють собою потовщення ектодерми, які лежать на поверхні або в неглибоких ямках і представлені грушоподібними вторинночутливими клітинами та цилін­дричними опірними клітинами... [читать дальше]

Органи сприймання хімічного подразнення

У більшості безхребетних хімічна подразливість не локалізується на певних місцях тіла. У кишково­порожнинних, червів та молюсків хімічно збудливі клітини розсіяні по всьому тілу, хоча в ділянці голови вони нерідко утворюють значні скупчення. Найбільш диференційовані органи хімічного чуття у членистоногих. Так, у комах вони вже розділені на органи смаку та нюху; перші представлені особливими хітиновими волосками - сенсилами, розмі­щеними на ротових придатках, у порожнині рота. Органи нюху розміще... [читать дальше]

Лекція10. Нервова система хребетних тварин (2год.)

Логіка викладу 1. Будова нервової системи безчерепних та тунікат. 2. Нервова система безщелепних та риб. 3. Порівняльна будова нервової системи земноводних, плазунів, птахів та ссавців. Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5. Нервова система є головною інтегруючою системою, яка об'єднує діяльність усіх органів і систем і забезпечує функціонування організму як єдиного цілого в його постійній взаємодії з навколишнім середовищем. Ці функції виконуються на основі аналізу сигналів, які сприймаються... [читать дальше]

Статева або репродуктивна система

Основна функція репродуктивної системи - розмно­ження, тобто притаманна всім організмам властивість відтворення собі подібних, що забезпечує безперервність життя. В основі всіх форм розмноження організмів, що мають клітинну будову, лежить поділ клітини. Основні способи розмноження - нестатевий, вегетативний і статевий. Виникнення статевого розмноження на основі більш примітивного нестатевого було прогресивним фактором еволюції, так як привело до підвищення спадкової мінливості й, відповідно, до... [читать дальше]

Лекція 8. Видільна системи хребетних тварин (2 год.)

Логіка викладу. 1. Особливості будови видільної систем у анамній. 2. Будова видільної систем у амніот. 3. Ембріональне покоління нирок. Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5. Видільна система Видільна система виконує дві функції: 1 - стабілізація внутрішнього водно-сольового середовища організму, 2 -виведення метаболітів з організму. Доведено також, що в нирках синтезуються біологічно-активні речовини. Зокрема ренін, який входить до системи ренін-ангіотензиноген. Для життєдіяльності тка... [читать дальше]

Лекція 4. М’язова система хордових тварин (2 год.)

Логіка викладу. 1. Соматична мускулатура хордових тварин. ЇЇ розташування та функції. 2. Вісцеральна мускулатура хордових тварин. ЇЇ розташування та функції. 3. Диференціювання мускулатури у вищих хордових тварин. Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5. ФУНКЦІЯ: М'язова система здійснює процеси руху всередині організму (робота серця, судин, шлунка, кишечника тощо), переміщає організм або його частини в просторі, забезпечує опорну функцію, здійснює механічну роботу, генерує і проводить нервове... [читать дальше]