Публикации: Журналистика страница - 654

Преса української еміграції та інші органи на чужині

Одночасно з військово-таборовою пресою народжується на чужині преса української політичної еміграції. З бігом часу вона поширюється й об'єднується з іншими органами поза українськими землями. Має своїм завданням ця преса організацію національно-політичної думки... [читать дальше]

Рекомендації для журналіста (Фінляндія)

Вступ Основою етики журналіста є право громадян одержувати достовірну та значущу інформацію, за допомогою якої вони можуть створювати картину про світ і суспільство, яка відображає дійсність. Професійна етика журналіста включає повагу до таких загальнолюдських... [читать дальше]

"Громадський Друг" та його спадкоємці. Збірник "Дзвін" і "Молот". Нездійснений часопис "Основа"

Першим таким органом стає літературний і політичний місячник під назвою "Громадський Друг". Цю назву запропонував був М. Драгоманов, як би нав'язуючи до попереднього "Друга". Він же організував для нього і ту фінансову базу, що дала змогу почати видання. З... [читать дальше]

Зміна в напрямку "Зорі Галицької" й москвофіли

За нової редакції "Зоря Галицька" вже з першого ж (48) числа як програмовим напрямком, так і мовою, стала на народний український грунт. Зворот даний стався, з одного боку, внаслідок цілковитої нездатності Шеховича, як редактора, що призвів до відпаду поважної кількості... [читать дальше]

Господарські та торгівельно-економічні часописи

З інших господарських та торговельно-економічних часописів даної доби треба згадати також такі як "Український Пасішник" у Львові, "Купецькі Вісті" у Львові, "Український Купець" та "Торгівля й Промисл" у Коломиї, торгово-промислову одноднівку під... [читать дальше]

Словник молодого журналіста

АРКУШ АВТОРСЬКИЙ (чи друкований) - міра обліку обсягу тексту в журнальному та поліграфічному видавництві. Один аркуш дорівнює 40000 друкарських знаків (букв, цифр, розділових знаків, включаючи й інтервали поміж ними). Коли текст віршований, то 700рядків становлять аркуш... [читать дальше]

Інші органи, що виходили поза українськими землями під час першої світової війни

Під гасло даної ж війни з російським правительством і царатом виходив у Женеві в 1915 р. часопис "Боротьба". Був це неперіодичний орган закордонної організації української соціал-демократичної робітничої партії (УСДРП). На чолі з колишнім видавцем "Дзвону" (Київ) Л... [читать дальше]

Загальна жанрологія і журналістика

Поділ літературної творчості на роди. Визначення епосу, лірики й драми. Відношення до них прози, віршів і діалогу. Єдність змісту і форми в родовому поділі. Засади жанрового поділу. Поняття про жанровий різновид. Специфіка прози в журналістиці, злиття епічних, ліричних і... [читать дальше]

Журналістика як масово-інформаційна діяльність

Поняття "масової інформації" в журналістиці. Типологічні концепції соціальної інформації. Перетворення в журналістиці наукових, професійних, художніх та індивідуальних повідомлень на масову інформацію. Новина та її атрибути. Спонукальність масової інформації... [читать дальше]