Публикации: Журналистика страница - 653

Глобальне порозуміння

Незважаючи на інтенсивність інтелектуальних дискусій та продукування різних теорій, покликаних якимось чином пояснити і внормувати глобальні трансформації сучасного світу, нам дедалі важче долати власні сумніви у можливості створення такого світового ладу, котрий був... [читать дальше]

Журналістика як галузь суспільно-політичної діяльності

Органи масової інформації як репрезентанти держави, законодавчої чи виконавчої влади, соціальних груп, партій. Інформаційна та агітаційна журналістика. Агітаційна журналістика як ознака тоталітарного суспільства. Інформація як інститут управління суспільством... [читать дальше]

П'ЯТИЙ. УКРАЇНСЬКА ПРЕСА ЗА ОКЕАНОМ

Гноблені соціально-економічно і політично упосліджувані українські народні маси західних українських земель вже в другій половині 1860-х pp. починають шукати виходу у виїзді до ЗДА, а пізніш до Канади і Бразилії. Проте властива еміграція на ширшу скалю почалася щойно в... [читать дальше]

"Рада"

Тим часом у запасі був дозвіл на ведення щоденної газети під назвою "Рада", даний свого часу на ім'я Б. Грінченка. Рішено було його тепер використати. Через місяць (з 15.IX. 1906 р.) стала "Рада" спадкоємцем "Громадської Думки", стоячи на засадах, покладених в її... [читать дальше]

Як українське суспільство зустріло "Основу"?

Як же зустріло "Основу" українське суспільство? Довідуємося про це в першу чергу з самих сторінок "Основи". Редакція повідомляє, що на оповістку про вихід журналу відгукнулися земляки невдовзі з усіх кінців України, з Криму, а також з Кавказу, Москви, Казані... [читать дальше]

"Громада", її завдання. Перехід "Громади" на періодичне видання. Відгуки та їх наслідки

Рівночасно старанням М. Драгоманова, при безпосередній підтримці київської та одеської громад, приступлено в Женеві до видання збірника під назвою "Громада", що поставила своїм завданням: "1) описувати життя українських людей в Росії й Австро-Угорщині, теперішнє і... [читать дальше]

Органи краєзнавчі

Побіч зі згаданими науковими органами з 1931 р. в Самборі почав виходити "Літопис Бойківщини", присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племені. Видавало його раз чи двічі (1935, 1936) на рік Товариство "Бойківщина" за редакцією д-році Гуркеви-ча... [читать дальше]

Вимоги відносно чіткості та достовірності

16 вересня 2001 р. сто українських журналістів поставили свої підписи під зверненням "Журналісти - за чисті вибори", в якому містилися головні положення Кодексу журналістської етики, і створили Комісію з журналістської етики, основним завданням якої було сприяти... [читать дальше]

"Літературно-Науковий Вісник". Початки, програма і характер часопису

Восени 1879 р. з ініціативи проф. М. Грушевського Наукове Товариство ім. Шевченка вирішило зреформувати "Зорю" в напрямі надання часопису значно ширшого характеру, по типу європейських ревю. На Засіданні З.ХІ. 1897 р. було затверджено назву і програму часопису, його розмір... [читать дальше]