Публикации: Журналистика

Преса на західноукраїнських землях. Історичне тло. Перші спроби

Не в ліпшому стані була в даний період справа періодичних українських видань і на західноукраїнських землях. З часів створення так званого Руського воєводства та прилучення його до земель польської корони й до кінця XVIII ст. перебувала Галичина під польським пануванням... [читать дальше]

Метод журналістики

Загальні уявлення про метод. Загально філософські засади методу журналістики. Три провідні типи мислення людини: художній, науковий і практичний. Провідні ознаки практичного мислення. Журналістика як практичне мислення. Типи та специфіка образності в журналістиці... [читать дальше]

Словник молодого журналіста

ЗАГОЛОВОК - назва твору чи його частини, що друкується чи пишеться над текстом. Періодичні видання (газети, журнали, альманахи), за винятком заголовків окремих творів, мають також заголовки відділів, рубрик, назви групи матеріалів ("шапки") і загальні назви (наприклад... [читать дальше]

Словник молодого журналіста

ГАЗЕТА (італ. Qazzetta ) - періодичне, що виходить від кількох разів на день до кількох разів на тиждень, друковане видання з систематичними матеріалами про події і явища суспільно-політичного, економічного й культурного життя. Спочатку газети виконували лише інформаційну... [читать дальше]

СПЕЦИФІЧНІ ПРЕДСТАВЛЕННЯ

Важливе місце в роботі журналіста посідають т.зв. специфічні представлення, що торкаються різного роду дражливих проблем, висвітлюючи які журналіст наражається на небезпеку бути звинуваченим у порушенні етичних принципів чи в образі кого-небудь самою лише неоковирною... [читать дальше]

Джерела для медіадосліджень в Україні

За відсутності постійного оновлення соціологічних даних про медіа-галузь дослідники українських медіа іноді можуть спиратися на опосередковані джерела, вивчаючи які дозволяється діставати певний фактологічний матеріал. Такими джерелами можуть бути різноманітні... [читать дальше]

Журналістика як масово-інформаційна діяльність

Поняття "масової інформації" в журналістиці. Типологічні концепції соціальної інформації. Перетворення в журналістиці наукових, професійних, художніх та індивідуальних повідомлень на масову інформацію. Новина та її атрибути. Спонукальність масової інформації... [читать дальше]

Загальна жанрологія і журналістика

Поділ літературної творчості на роди. Визначення епосу, лірики й драми. Відношення до них прози, віршів і діалогу. Єдність змісту і форми в родовому поділі. Засади жанрового поділу. Поняття про жанровий різновид. Специфіка прози в журналістиці, злиття епічних, ліричних і... [читать дальше]

Інші органи, що виходили поза українськими землями під час першої світової війни

Під гасло даної ж війни з російським правительством і царатом виходив у Женеві в 1915 р. часопис "Боротьба". Був це неперіодичний орган закордонної організації української соціал-демократичної робітничої партії (УСДРП). На чолі з колишнім видавцем "Дзвону" (Київ) Л... [читать дальше]

Словник молодого журналіста

АРКУШ АВТОРСЬКИЙ (чи друкований) - міра обліку обсягу тексту в журнальному та поліграфічному видавництві. Один аркуш дорівнює 40000 друкарських знаків (букв, цифр, розділових знаків, включаючи й інтервали поміж ними). Коли текст віршований, то 700рядків становлять аркуш... [читать дальше]