Поделиться Поделиться

Прямий маркетинг

Прямий маркетинг складається з прямих комунікацій з певним покупцем, часто у вигляді індивідуалізованого діалогу, з метою отримання негайного відгуку.

Головні форми прямого маркетингу:

- персональні (особисті) продажі - безпосередня взаємодія з одним чи декількома потенційними покупцями з метою організації презентацій, відповідей на питання і отримання замовлень;

- прямий маркетинг поштою - включає поштову розсипку листів, рекламних матеріалів, буклетів та ін. потенційним покупцям за адресами її списків розсипки:

- продаж по каталогах - використання каталогів тур продуктів, що розсилаються покупцям поштою чи що продаються в туристичних офісах;

- маркетинг по телефону (телемаркетинг) - використання телефону ж інструменту прямого продажу турпродукту покупцям;

- телевізійний маркетинг прямого відгуку - маркетинг турпродуктів за допомогою рекламних теле- чи радіопередач з використанням елементів зворотного зв'язку (як правило, номери телефону);

- прямий маркетинг, здійснюваний за допомогою Інтернету в режимі on-line.

Туроператори, що використовують прямий маркетинг, пильно стежать за відповідністю маркетингової пропозиції потребам вузького сегменту споживачів чи окремого покупця.

Останнім часом завжди більше туроператорів звергаються до прямого маркетингу, щоби домогтися не тільки ефективнішого виходу на цільових споживачів, проте і створення міцніших, довгострокових та індивідуальних відносин з ними.

Па думку більшості фахівців, перехід від масового маркетингу до індивідуального пов'язаний з появою нових і складних турпродуктів. сучасних способів їх придбання і оплати, з інтенсивною конкурентною боротьбою, з розвитком додаткових методів просування і нових інформаційних технологій.

У прямому маркетингу ключем до успіху г детальна інформація по індивідуальному споживачу. Сучасні туроператори створюють спеціальні бази даних про покупки, які масивом докладних відомостей про окремих (потенційних) покупиш, зокрема психографічних, демографічних, психографічних, а також даних про особливості поведінки. Такі бази даних використовуються для пошуку потенційних покупців, модифікації чи розробки турпродукту згідно до їх конкретних потреб і для підтримки відносин з ними.

Маркетинг по базах даних є процесом створення, використання, підтримки баз даних про покупців, а також інших баз даних з метою здійснення операцій з продажу і встановлення відносин з покупцями.

Прямий маркетинг придбав таку популярність з наступних основних причин:

1. Переваги і можливості для споживачів:

- отримання повнішої інформації про туроператорів та асортимент туристичних продуктів;

- швидкість і зручність при здійсненні покупки (замовлення);

- нівелювання фактору емоцій. Не доводиться зустрічатись віч-на-віч з продавцем і піддаватися впливу емоційних і переконуючих факторів;

2. Переваги і можливості для маркетологів:

- швидке пристосування до ринкових умов (наприклад, миттєва зміна ціни і характеристик тур продуктів)

- зниження затрат. В порівнянні з традиційними формами прямого маркетингу низька вартість оновлення інформації, здійснення операцій, персоналізації інформації, доставки повідомлень, розширення аудиторії, надання інформації, забезпечення високої насиченості інформаційного потоку;

- побудова взаємовідносин. Надається можливість аналізувати відповіді покупця, одержувати додаткову інформацію, надавати консультації, розсилати різні рекламні матеріали;

До достоїнств прямого маркетингу слід також віднести:

- можливість його застосування як великими туроператорами, так і малими;

- практично необмежений електронний рекламний простір

- достатньо швидкий доступ і швидке копіювання інформації;

- як правило, конфіденційність і швидкість електронного бронювання і покупок.

За винятком достоїнств, сучасний прямий маркетинг має і певні недоліки:

- обмеженість доступу покупців і, таким чином, обсягів покупок

- деяка однобічність демографічної і психографічної інформації про покупців

- хаотичність та інформаційна перевантаженість в глобальних мережах

- недостатня безпека і секретність даних.

На вибір тих чи інших засобів просування впливає безліч факторів.

Особистий продаж володіє трьома характеристиками: індивідуальний характер, тобто живе спілкування, встановлення відносин від формальних до дружби.

Особливий продаж - найдорожчій засіб з усіх.

Стимулювання просування тур продукту - діяльність в ході якої використовують набір засобів впливу - купони, конкурси, премії і т. ін.. Дані засоби мають три характерні якості привабливість та інформативність, спонукання та запрошення до здійснення покупок.

Похожие статьи