Поделиться Поделиться

Регламентосновнихпереговорівмашиніста та його помічника при виконанні поїзної таманевровоїроботи

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Регламент основних переговорів при виконанні поїзної та маневрової роботи (надалі – Регламент) встановлює порядок переговорів між машиністом та помічником машиніста локомотива, моторвагонного і спеціального самохідного рухомого складу та розроблений відповідно до Правил технічної експлуатації залізниць України (далі ПТЕ) .

1.2. Цей Регламент є обов’язковим для виконання всіма працівниками локомотивних бригад залізниць України.

1.3. Нижче приведені вимоги до порядку ведення переговорів та сам регламент у табличній формі (додаток№1).

2. ПОРЯДОК ПЕРЕГОВОРІВ І ДІЙ ПРИ ВІДПРАВЛЕННІ ПОЇЗДА ЗІ СТАНЦІЇ

2.1. Перед відправленням поїзда зі станції при дозвільному показанні вихідного (маршрутного) світлофора локомотивна бригада зобов'язана виконати регламент "Хвилина готовності" у виді діалогу, при якому помічник машиніста доповідає машиністу про стан і показання приладів локомотива, наявність необхідних для прямування поїзда документів. Під час виконання регламенту "Хвилина готовності" машиніст і помічник машиніста повинні переконатися і підтвердити один одному такі дані:

- наявність поїзних документів і бланка попереджень (на проміжних станціях даний регламент виконується для збірних і вивізних поїздів у випадку зміни кількості вагонів);

- наявність виписки з бланка попереджень чи самого бланку ( при видачі дубльованих попереджень) у помічника машиніста ;

- включення АЛС, приладів безпеки та радіостанції на відповідному каналі;

- наявність довідки форми ВУ-45 про забезпечення поїзда гальмами, час стоянки від останнього випробування гальм;

- відповідність номера хвостового вагона, вказаного у довідці ф. ВУ-45, поїзним документам (крім моторвагонного рухомого складу - далі МВРС, спеціального самохідного рухомого складу і резервного локомотива);

- показання локомотивного світлофора чи блоку індикації (пристрій АЛС-МУ);

- показання вихідного (маршрутного) світлофора із колії відправлення;

- встановлені швидкості руху: для цього поїзда та проходження поїзда по маршруту відправлення... км/год.

Тільки переконавшись у відповідності дозвільному показання вихідного (маршрутного) і локомотивного світлофорів з колії відправлення та при відсутності сигналів зупинки, що подаються з колії чи поїзда, машиніст приводить поїзд у рух.

При відправленні поїзда (локомотива) з проміжних станцій виконується цей же регламент "Хвилинної готовності" в повному обсязі, крім інформації про наявність поїзних документів, бланків попереджень та довідки ф. ВУ-45 ( якщо не вносились зміни в їх записи). Після стоянки поїзда на проміжних станціях менше 5 хвилин при його відправленні також не дублюється інформація про увімкнення АЛС та радіостанції.

Послідовність ведення регламенту переговорів "Хвилинної готовності" приведена в таблиці.

2.2. Після приведення поїзда в рух машиніст і помічник машиніста зобов'язані, по черзі, відкриваючи бічні вікна чи за допомогою дзеркал заднього виду, перевірити і доповісти один одному про відсутність (наявність) сигналів зупинки з поїзда та від інших осіб, а також про стан поїзда.

2.3. Помічник машиніста зобов'язаний доповісти машиністу про правильне приготування маршруту прямування поїзда по коліях станції в межах видимості за такою формою: "Маршрут приготовлений правильно з... колії на... колію". Машиніст, переконавшись у правильному приготуванні маршруту, повторює: "Бачу, маршрут приготовлений правильно".

Помічник машиніста зобов'язаний доповісти машиністу показання вихідного (маршрутного) світлофора повторно при його проходженні за такою формою: "Маршрутний (вихідний) сигнал з... колії (називає показання сигналу). Машиніст, переконавшись у показанні вихідного (маршрутного) світлофора, відповідає: «Бачу, вихідний (маршрутний) з... колії (називає показання сигналу)».

3. РЕГЛАМЕНТ ПЕРЕГОВОРІВ МІЖ МАШИНІСТОМ ТА ПОМІЧНИКОМ МАШИНІСТА НА ШЛЯХУ ПРЯМУВАННЯ

3.1. Після проходження поїздом станції помічник доповідає машиністу про встановлену швидкість руху на перегоні, а також про наявність постійних і тимчасово діючих обмежень швидкості та наявність на перегоні пунктів дистанційного контролю температури буксових вузлів, а для пасажирського поїзда додатково – місце ( станція чи блок - пост) наступної зупинки.

3.2. При проходженні по дільниці помічник зобов'язаний доповідати машиністу про сигнали, які подаються світлофорами (крім прохідних світлофорів при автоблокуванні, що сигналізують зеленим вогнем), показання локомотивного світлофора (при відсутності видимості колійного світлофора) та зміну показань локомотивного світлофора, сигнали зупинки, що подаються з колії та поїзда, сигнали огородження місць проведення робіт, сигнальні знаки та покажчики.

Переконавшись у правильності інформації, машиніст зобов'язаний повторити її.

3.3. Помічник зобов'язаний попереджати машиніста про наближення до:

- місць перевірки дії гальм у поїзді із зазначенням кілометра, пікету і швидкості початку гальмування;

- залізничних переїздів;

- дефектоскопних візків, лейтерів, модеронів, місць дії попередження про обмеження швидкості руху, пунктів дистанційного контролю температури буксових вузлів (за 1 – 2 км);

- при наближенні поїзда до пунктів дистанційного контролю температури буксових вузлів (приблизно за 1 км) помічник нагадує машиністу про необхідність завчасного гальмування, щоб пристрої дистанційного контролю прослідувати на вибігу;

- за 500 – 300 метрів до пунктів дистанційного контролю температури буксових вузлів помічник машиніста зобов'язаний доповісти машиністу про положення ручок кранів машиніста, стану гальм поїзда, тиску гальмівної мережі за формою: «В'їжджаємо в зону контролю букс. Гальма в поїзді відпущені, ручки кранів машиніста в поїзному положенні (або поїзд загальмований, ручки кранів машиніста в положенні ...)». Переконавшись у правильності інформації, машиніст зобов'язаний повторити її;

- після проходження пункту дистанційного контролю температури буксових вузлів помічник машиніста зобов'язаний доповісти машиністу: «Проїхали пункт контролю букс. Зауважень не виявлено (світловий покажчик вказує на наявність несправних буксових вузлів у поїзді)». Переконавшись в правильності інформації, машиніст зобов'язаний повторити її. При одержанні інформації через радіозв’язок ( від ДСП, ДНЦ, через мовний інформатор) локомотивна бригада повинна повторити це повідомлення між собою та нагадати один одному про порядок подальших дій згідно відповідних нормативних документів ;

-при прямуванні на ділянках з тимчасовими обмеженнями швидкості руху помічник машиніста повинен знаходитись в кабіні та виконувати свої обов’язки , стоячи на робочому місці в кабіні. Якщо місце обмеження швидкості руху співпало з місцем, де передбачений вихід помічника машиніста в машинне приміщення , то він може вийти з кабіни для огляду, переконавшись в тому, що машиністом вжиті заходи до зниження швидкості руху поїзда та одержаний його дозвіл.

3.4. При прямуванні поїзда по кривих ділянках колії, наближенні до штучних споруд (тунелі,мости, віадуки) і станцій працівники локомотивної бригади по черзі, через бічні вікна чи за допомогою дзеркал заднього виду повинні оглядати поїзд і доповідати один одному про стан поїзда в межах видимості.

3.5. На двоколійних і багатоколійних ділянках помічник зобов'язаний оглядати зустрічний поїзд і доповідати машиністу про результати. У випадку виявлення в поїзді несправностей чи порушень, що загрожують безпеці руху, машиніст зобов'язаний через радіозв'язок сповістити про це машиніста поїзда, чергових по станції ( ДСП), що обмежують перегін, чи поїзного диспетчера (ДНЦ), а після прибуття в депо – записати ці недоліки в книгу зауважень.

3.6. При дублюванні показань вогнів світлофорів машиніст і помічник машиніста зобов'язані називати їх призначення (прохідний, попереджувальний, вхідний, маршрутний, повторювальний, вихідний, маневровий), а на станціях і багатоколійних ділянках – також приналежність до номера колії.

3.7. При під'їзді до світлофора з жовтим вогнем помічник машиніста зобов'язаний доповісти машиністу встановлену швидкість руху при його прослідувати згідно ПТЕ та наказу начальника залізниці ( в разі короткої блок-ділянки).

3.8. При наближенні локомотива до вхідного світлофора станції в межах його видимості помічник зобов'язаний доповісти машиністу показання вхідного світлофора і встановлену начальником залізниці швидкість руху по цій станції (колії). Машиніст, переконавшись у правильності інформації, повторює показання вхідного світлофора і швидкість руху. Якщо на станції передбачена зупинка пасажирського поїзда за графіком, то помічник машиніста і машиніст обмінюються один з одним інформацією про цю зупинку.

3.9. При проходженні станції машиніст і помічник машиніста зобов'язані стежити за правильністю приготовленого маршруту, вільністю колії і показаннями вихідного (маршрутного) світлофора, обмінюватися між собою інформацією про маршрут прямування поїзда, його швидкості руху за такою формою: «Вихідний світлофор з____(номер) колії (називає показання світлофора), швидкість... км/год». При проходженні поїздом залізничної станції помічник повинен спостерігати за показанням світлофорів і вільністю колії, стоячи на своєму робочому місці.

3.10. При в'їзді поїзда на блок-ділянку з жовтим вогнем на світлофорі помічник доповідає машиністу: „Прямуємо на жовтий, швидкість прослідувати світлофора не вище 50(60) км/год”. Машиніст, переконавшись в показанні світлофора, повторює інформацію помічника машиніста .

3.11. При в'їзді поїзда на блок-ділянку з червоним чи погаслим вогнем світлофору після кожного свистка ЕПК (загоранні лампи ПСС) помічник доповідає: „Прохідний (вхідний) червоний” ( погаслий). „За 400м швидкість до 20 км/год ( крім електропоїздів). Зупинка не ближче 100-150м від сигналу”. Машиніст повторює доповідь помічника машиніста та доповнює її: „Контролер на „0” позиції. Тиск в гальмівній магістралі ...”. Аналогічно виконується регламент при прямуванні поїзда до вихідного (маршрутного) світлофора із заборонним сигналом . При цьому замість фрази: "Зупинка не ближче 100-150м від сигналу” машиніст і його помічник нагадують один одному : " За 100м від сигналу швидкість не вище 5-10км/год".

3.12. Помічнику машиніста забороняється залишати кабіну керування локомотивом ( МВРС) при:

- проходженні станції;

- наближенні до світлофорів, показання яких вимагають зниження швидкості чи зупинки;

- білому вогні на локомотивному світлофорі (крім ділянок, не обладнаних автоблокуванням);

- в місцях дії попереджень про тимчасове зниження швидкості руху чи зупинки поїзда біля світлофору з забороняючим показанням ( крім випадку вказаного в п.3.3. цього Регламенту).

3.13. З дозволу машиніста помічник машиніста зобов'язаний при прямуванні поїзда на зелений вогонь прохідних світлофорів оглядати машинне (дизельне) відділення локомотива, вагони МВРС. При цьому машиніст (крім МВРС) в час з 22 до 8 години веде поїзд стоячи. Після повернення в кабіну помічник машиніста повинний перевірити показання «польового» і локомотивного світлофорів, доповісти машиністу про їх показання. Переконавшись в правильності інформації, машиніст повторює її.

Після цього помічник машиніста доповідає машиністу про результати огляду. При огляді локомотива помічник машиніста зобов'язаний, у залежності від виду тяги, перевірити роботу електричного устаткування та апаратів, допоміжних машин, агрегатів і холодильних пристроїв, стан дизель-генераторної установки, показання вимірювальних приладів, наявність (відсутність) сторонніх шумів у ходових частинах, задимленості.

3.14. У випадку приймання поїзда чи його відправлення зі станції при забороняючому показанні світлофора (погаслому основному вогні світлофора) за одним із дозволів, встановлених Інструкцією з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України (далі – ІРП) помічник машиніста зобов'язаний доповідати машиністу про положення кожної стрілки на маршруті прямування поїзда.

3.15. При зупинці одиночного локомотива (зчепу з декількох локомотивів) із застосуванням піску на ділянці з автоблокуванням чи станції, обладнаній електричною централізацією, помічник машиніста зобов'язаний нагадати машиністу про необхідність з'їхати локомотивом на чисті рейки, щоб забезпечити шунтування рейкового кола.

← Предыдущая страница | Следующая страница →