Поделиться Поделиться

Скрепери гідравлічні. Основні механізми, призначення

Схему гідравлічного самохідного скрепера з примусовим роз­вантаженням і завантаженням за рахунок тягового зусилля наве­дено на рисунок 10.1.

На одновісному тягачі І розмішено також тягово-зчіпний пристрій 2, до якого прикріплена рама 3. До рами шарнірне приєднано ківш 7з днищем і бічними стінками.

На днищі закріплено змінні ножі 12. Ківш піднімають і опус­кають одним чи двома гідроциліндрами 4. Спереду він закри­вається передньою заслінкою 5, яка може повертатися двома гідроциліндрами 6. Задня стінка 8 ковша висувається гідро­циліндрами 9. До нього прикріплена пневмоколісна вісь 10 та буфер 11.

Під час копання скрепер рухається вперед. Ківш 7 опуще­ний гідроциліндрами 4, передня заслінка трохи піднята так, що між нею і ковшем утворилася щілина, ножі 12 врізаються в грунт.

Скрепери гідравлічні. Основні механізми, призначення - Инвестирование - 1

Рисунок 10.2 – Гідравлічний самохідний скрепер:

1 – одновісний тягач; 2 – тягово-зчіпний пристрій; 3 – рама; 4 – гідро циліндри піднімання та опускання ковша; 5 – передня заслінка; 6 – гідроциліндри висування задньої стінки; 7 – ковш; 8 – задня стінка ковша; 9 – гідроциліндр; 10 – пневмоколісна вісь; 11 – буфер; 12 – змінні ножі

При копанні зв’язних ґрунтів ножі зрізують грунт, стружка, що утворюється, потрапляє в ковш, заповнюючи спочатку його задню частину, а потім передню. Остання порція проштовхується через ґрунт, що заповнив ковш, тому стружка повинна бути досить міцною. У цей момент необхідні найбільші зусилля, проте частина тягового зусилля витрачається на переміщення заванта­женого ковша. Час заповнювання ковша незначний порівняно з часом транспортування, розвантаження і повернення в забій, але саме процес заповнювання визначає продуктивність скрепера, тому ківш треба заповнювати із “шапкою”.

Для цього використовують бульдозери-штовхачі, які в процесі копання штовхають ківш, упираючись відвалом у буфер, або ж роботи виконують за спареною схемою, коли два тягачі заповнюють спочатку один, а потім другий ковші.

З тих же міркувань доцільно застосовувати скрепери з елеваторним завантаженням.

Скрепери використовують для розробки, транспортування і укладання ґрунту в штучні споруди або відвал із подальшим розрівнюванням, плануванням та частковим ущільненням (при переміщенні відсипаним ґрунтом).

Можливість виконання закінченого циклу робіт дозволяє за­стосовувати скрепери при будівництві доріг, вирівнюванні майданчиків, розробці кар'єрів, будівництві гідротехнічних та іригаційних споруд у промисловому, цивільному та сільському будівництві.

Продуктивність скрепера

Технічна продуктивність, мЗ/год, скрепера становить

Скрепери гідравлічні. Основні механізми, призначення - Инвестирование - 2 ,

де Скрепери гідравлічні. Основні механізми, призначення - Инвестирование - 3 — місткість ковша скрепера, м3; Скрепери гідравлічні. Основні механізми, призначення - Инвестирование - 4 — коефіцієнт наповнен­ня ковша ґрунтом, при цьому Скрепери гідравлічні. Основні механізми, призначення - Инвестирование - 4 = 0,6—1,1; Скрепери гідравлічні. Основні механізми, призначення - Инвестирование - 6 — коефіцієнт розпушування ґрунту, при цьому Скрепери гідравлічні. Основні механізми, призначення - Инвестирование - 6 = 1,1—1,3; Скрепери гідравлічні. Основні механізми, призначення - Инвестирование - 8 — тривалість робочого циклу, с, визначають за рівнянням:

Скрепери гідравлічні. Основні механізми, призначення - Инвестирование - 9 ,

де Скрепери гідравлічні. Основні механізми, призначення - Инвестирование - 10 , Скрепери гідравлічні. Основні механізми, призначення - Инвестирование - 11 , Скрепери гідравлічні. Основні механізми, призначення - Инвестирование - 12 , Скрепери гідравлічні. Основні механізми, призначення - Инвестирование - 13 Скрепери гідравлічні. Основні механізми, призначення - Инвестирование - 14 — довжина ділянок відповідно при заповненні ковша, транспортуванні ґрунту, розвантаженні ковша, холостому ході скрепера, м; Скрепери гідравлічні. Основні механізми, призначення - Инвестирование - 15 , Скрепери гідравлічні. Основні механізми, призначення - Инвестирование - 16 , Скрепери гідравлічні. Основні механізми, призначення - Инвестирование - 17 , Скрепери гідравлічні. Основні механізми, призначення - Инвестирование - 18 — швидкість скрепера відповідно при заповненні ковша, транспортуванні ґрунту, розвантаженні, холостому ході, м/с; Скрепери гідравлічні. Основні механізми, призначення - Инвестирование - 19 — час на перемикання передач, с; n — кількість поворотів у циклі; Скрепери гідравлічні. Основні механізми, призначення - Инвестирование - 20 — час на один поворот, с, при цьому Скрепери гідравлічні. Основні механізми, призначення - Инвестирование - 20 = 15—20с.

← Предыдущая страница | Следующая страница →