Поделиться Поделиться

Техніко-економічні показники використання будівельної техніки

Головним параметром конструктивно-експлуатаційної характеристики машини є продуктивність, тобто кількість продукції, яку машина виробляє за одиницю часу. Продуктивність машини залежить від її конструктивних властивостей, виробничих умов, кваліфікації і майстерності робітника, організації будівництва і технології виробництва будівельно-монтажних робіт. Розрізняють три категорії продуктивності машин: теоретичну (конструктивно-розрахункову), технічну та експлуатаційну.

Теоретична продуктивність Техніко-економічні показники використання будівельної техніки - Инвестирование - 1 – це розрахункова кількість продукції, що виробляється за одну годину чистої (безперервної) роботи при умовному матеріалі й розрахункових швидкостях. Вона застосовується для порівняння машин різних типорозмірів.

Технічна продуктивність Техніко-економічні показники використання будівельної техніки - Инвестирование - 2 – це кількість продукції, що виробляється за одну годину безперервної роботи, але з урахуванням виробничих (конкретних) умов роботи:

Техніко-економічні показники використання будівельної техніки - Инвестирование - 3 ,

де Техніко-економічні показники використання будівельної техніки - Инвестирование - 4 – коефіцієнт технічного використання, який враховує конкретні умови роботи, для екскаваторів – це група ґрунту, висота забою, коефіцієнт наповнення ковша, кут повороту.

За цією продуктивністю оцінюють ступінь наближення до максимального виробітку в конкретних умовах роботи машини.

Для машини циклічної дії технічна продуктивність становить:

Техніко-економічні показники використання будівельної техніки - Инвестирование - 5 ,

де q – кількість продукції, що виробляється за один робочий цикл, шт., м3 або кг; Техніко-економічні показники використання будівельної техніки - Инвестирование - 6 – тривалість робочого циклу, с.

Для машини безперервної дії, яка переміщує сипучі вантажі :

Техніко-економічні показники використання будівельної техніки - Инвестирование - 7 , м3/год.,

або

Техніко-економічні показники використання будівельної техніки - Инвестирование - 8 , т/год.,

штучні вантажі відповідно:

Техніко-економічні показники використання будівельної техніки - Инвестирование - 9 , м3/год або т/год ,

де Техніко-економічні показники використання будівельної техніки - Инвестирование - 10 – розрахункова площа перерізу матеріалу, що переміщується, м2; V – швидкість руху цього матеріалу, м/с; P – щільність матеріалу, т/м3; n –кількість однієї порції матеріалу, м3 або т; а – відстань між окремими порціями матеріалу, м.

Експлуатаційна продуктивність Техніко-економічні показники використання будівельної техніки - Инвестирование - 11 – кількість продукції, що виробляється за одиницю часу з урахуванням конкретних умов, усіх перерв у роботі, пов’язаних з вимогами експлуатації, організаційними причинами та неполадками. Розрізняють три норми експлуатаційної продуктивності: годинну, середньогодинну й річну.

Годинна – виробнича норм виробітку; враховує перерви лише за конструктивно – технічними і технологічними причинами в межах робочої зони, при цьому не враховуються простої через метеорологічні та організаційні причини:

Техніко-економічні показники використання будівельної техніки - Инвестирование - 12 ,

де Техніко-економічні показники використання будівельної техніки - Инвестирование - 13 , Техніко-економічні показники використання будівельної техніки - Инвестирование - 14 – коефіцієнти використання робочого часу та продуктивності (останній враховує стан машини, кваліфікацію машиніста та ін.).

Продуктивність – основний робочий параметр, за яким підбирають комплекти машин для комплексної механізації. При цьому продуктивність головної машини повинна дорівнювати або бути нижчою (на 10-15% ) продуктивності допоміжних машин.

Лекція 2

ЗАГАЛЬНА БУДОВА БУДІВЕЛЬНОЇ МАШИНИ.
ОСНОВНІ МЕХАНІЗМИ. ВИКОРИСТАННЯ

Будівельна техніка має принципово однакову структурну схему (рисунок 2.1) влаштування, а саме: силове обладнання (одного чи кількох двигунів) для одержання механічної енергії; система керування для зміни режиму роботи силового, ходового і робочого обладнання; передавальні механізми (трансмісію) для переміщення машини та передачі її ваги і робочих навантажень на опорну поверхню; робоче обладнання для виконання операцій технологічного циклу та раму для розміщення й закріплення на ній всіх вузлів і механізмів машини.

Техніко-економічні показники використання будівельної техніки - Инвестирование - 15

Рисунок 2.1. – Структурна схема будівельної машини

Складальні одиниці (крім робочого обладнання) багатьох будівельних машин уніфіковані.

Приводи машин

Розглядаємо приводи будівельних машин, їх призначення. Силове обладнання, трансмісію і систему керування, які забезпечують дію механізмів машини та робочих органів, називають приводом.

При однодвигуновому приводі (рисунок 2.2, а) та кількох виконавчих механізмах енергія від двигуна 1 до кожного з них передається через механічну трансмісію, що складається з кількох передач. При багатодвигуновому приводі кожний механізм і робочий орган машини приводяться у дію індивідуальним двигуном, що спрощує кінематичну схему машини, поліпшує її економічні показники, дозволяє автоматизувати керування машиною.

При електричному приводі (рисунок 2.2, б) на кожний виконавчий механізм встановлено індивідуальний електродвигун 7, він живиться від зовнішньої мережі через пружну муфту 8, гальмо 9, редуктор 10 приводить в дію колесо 6.

При комбінованому (автономному) приводі основний двигун 1 (рисунок 2.2, г), що нагнітають робочу рідину в гідродвигун 16 (дизель – гідравлічний привод), компресор, який подає стиснуте повітря пневматичним двигуном (дизель – пневматичний привод) і т.д.

Найбільшого поширення в будівельних машинах середньої і малої потужності набув гідропривод з первинним дизельним двигуном, насосним обладнанням і гідродвигунами для приведення в дію робочих органів. У такому приводі гідронасос 11, що приводиться в дію первинним двигуном 1 (найчастіше дизельним), забирає мастило з бака 17 і через розподільний пристрій 13 спрямовує в гідроциліндр 14 чи гідродвигун 16 реверсивної дії, який через редуктор 10 обертає шестерню 15. При виникненні непередбачених опорів потік мастила повертається в бак через запобіжний клапан 12.

Техніко-економічні показники використання будівельної техніки - Инвестирование - 16

Рисунок 2.2. – Схеми приводів:

1 – двигун (ДВЗ), 2 – зчеплення, 3 – коробка передач, 4 – карданна передача, 5 – диференціал, 6 – ведуче колесо, 7 – електродвигун (М), 8 – пружна муфта, 9 – гальмо, 10 – редуктор, 11 – гідронасос, 12 – запобіжний клапан, 13 - розподільний пристрій, 14 – гідроциліндр, 15 – шестерня, 16 – гідродвигун, 17 – бак

← Предыдущая страница | Следующая страница →