Поделиться Поделиться

клад і структура цільових фондів зведених місцевих бюджетів Запорізької області за 2006-2010 рр.

рактична робота № 3

Формування дохідної бази місцевих бюджетів

Мета: провести аналіз діючої системи фінансового забезпечення місцевих бюджетів України.

Завдання:

1. узагальнити теоретичний матеріал щодо окресленої тем;

2. вивчити склад та структуру місцевих фінансових ресурсів;

3. вирішити практичні завдання;

4. вирішити тестові завдання.

Час: 4 год.

Методичні вказівки

І. Усне опитування.

1. Сутність поняття «місцеві фінансові ресурси»

2. Склад доходів місцевих бюджетів.

3. Доходи, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

4. Доходи, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

5. Формування доходів місцевих бюджетів за рахунок місцевих податків та зборів.

ІІ.Виконання навчальних завдань.

1. Надати перелік доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються (не враховуються) при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (ст. 64-69 БК України).

Зробити висновки на основі проведених розрахунків.

Таблиця 1

клад і структура доходів зведених місцевих бюджетів Запорізької області за 2006-2010 рр.

Доходи, тис.грн Райони 2006 рік 2007 рік 2008 рік 2009 рік 2010 рік Відхилення
+,- %
 
Податкові Х 11 360,04 14 634,5 19 056,11 20 191,83 24 455,93    
У 8927,57 10779,07 15101,08 15499,82 17757,36    
Z 6646,58 8833,01 11385,75 12897,97 15398,34    
у % до загальної суми Х             -
У             -
Z             -
Неподаткові Х 1 690,98 2 386,15 2 495,60 2 945,56 3 777,01    
У 987,22 4783,79 4947,68 5069,27 6813,69    
Z 1734,01 1535,64 1488,24 1905,51 2308,80    
у % до загальної суми Х             -
У             -
Z             -
Доходи від операцій з капіталом Х 378,22 444,57 769,32 538,98 116,09    
У 102,55 2111,41 114,08 101,60 78,37    
Z 73,04 81,18 113,64 304,06 134,27    
у % до загальної суми Х             -
У             -
Z             -
Трансферти Х 34 660,36 52 311,42 69 536,63 77 988,29 99 039,74    
У 17864,91 24162,78 32092,64 34635,26 41676,49    
Z 23550,61 29966,90 42252,60 45997,36 58438,40    
у % до загальної суми Х             -
У             -
Z             -
Цільові фонди Х 84,39 55,69 330,94 207,10 240,03    
У 11.58 13.43 14.160 35.83 37.71    
Z 6,02 6,67 8,1 18,9 20,24    
у % до загальної суми Х             -
У             -
Z             -
Всього Х              
У              
Z              
у % до загальної суми - - -

Х- Мелітопольський район; У- Куйбишевський район; Z- Михайлівський район

Висновки_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблиця 2

наліз податкових надходжень зведених місцевих бюджетів Запорізької області за 2006-2010 рр.

Доходи, тис.грн Райони 2006 рік 2007 рік 2008 рік 2009 рік 2010 рік Відхилення
+,- %
 
Податок з доходів фізичних осіб Х 8 165,62 11 108,67 14 641,29 15 153,46 18 428,72    
У 5759,95 7896,12 10529,8 10952,04 13079,6    
Z 4432,96 6304,25 8299,74 9186,80 11046,26    
у % до загальної суми Х             -
У             -
Z             -
Податок на прибуток підприємств Х 16,52 20,40 46,53 26,17 37,19    
У 26,45 31,00 21,25 31,91 36,97    
Z 8,67 34,93 39,47 29,04 33,14    
у % до загальної суми Х             -
У             -
Z             -
Податки на власність Х 448,38 562,94 689,18 684,70 772,03    
У 223,48 266,49 311,91 345,13 352,76    
Z 310,04 366,36 406,74 456,58 436,36    
у % до загальної суми Х             -
У             -
Z             -
Збори за спеціальне використання природних ресурсів Х 1212,97 1330,89 1805,89 2646,19 3482,08    
У 1697,43 1268,79 2980,41 2966,28 3101,55    
Z 720,91 817,92 1316,39 2022,63 2662,93    
у % до загальної суми Х             -
У             -
Z             -
Внутрішні податки на товари та послуги Х 209,89 270,47 288,00 163,54 140,37    
У 191,89 267,65 224,80 133,66 131,53    
Z 209,85 218,45 215,83 145,84 146,14    
у % до загальної суми Х             -
У             -
Z             -
Місцеві податки і збори Х 104,9 105,86 103,10 102,63 105,34    
У 197,37 182,39 200,91 179,74 156,84    
Z 190,43 276,48 285,23 265,37 243,21    
у % до загальної суми Х             -
У             -
Z             -
ФСП Х 501,11 485,28 512,71 482,10 516,23    
У 506,34 488,66 430,93 447,35 413,63    
Z 398,86 353,22 336,70 296,50 316,02    
у % до загальної суми Х             -
У             -
Z             -
Єдиний податок Х 697,46 741,72 967,76 930,94 969,41    
У 324,66 377,97 401,02 443,72 484,49    
Z 374,85 461,40 485,66 495,21 514,29    
у % до загальної суми Х             -
               
У             -
Z             -
Всього податкових надходжень Х              
У              
Z              
у % до загальної суми   - -

Х- Мелітопольський район; У- Куйбишевський район; Z- Михайлівський район

Висновки_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблиця 3

клад і структура місцевих податків і зборів зведених місцевих бюджетів Запорізької області за 2006-2010 рр.

Доходи, тис.грн Райони 2006 рік 2007 рік 2008 рік 2009 рік 2010 рік Відхилення
+,- %
 
Комунальний податок Х 69,78 67,72 60,21 60,59 55,36    
У 34,06 30,12 27,44 25,70 19,94    
Z 23,07 19,06 20,16 20,52 17,03    
у % до загальної суми Х             -
У             -
Z             -
Ринковий збір Х 0,46 - 0,8 - 1,7    
У 151,5 146,96 167,05 148,75 130,84    
Z 152,17 243,14 245,00 229,76 214,07    
у % до загальної суми Х             -
У             -
Z             -
Збір за видачу дозволу на розміщення об`єктів торгівлі та сфери послуг Х 33,13 33,98 39,62 40,31 45,96    
У 6,97 1,02 2,55 0,68 1,7    
Z 14,84 14,04 19,95 14,92 12,06    
у % до загальної суми Х             -
У             -
Z             -
Податок з реклами Х 1,52 4,08 2,41 1,71 2,29    
У 0,08 0,06 0,11 0,1 0,15    
Z 0,35 0,24 0,12 0,17 0,05    
у % до загальної суми Х             -
У             -
Z             -
Всього Х              
У              
Z              
у % до загальної суми   - -

Таблиця 4

клад і структура неподаткових надходжень зведених місцевих бюджетів Запорізької області за 2006-2010 рр.

Доходи, тис.грн Райони 2006 рік 2007 рік 2008 рік рік рік Відхилення
+,- %
 
Доходи від власності та підприємницької діяльності Х 0,19 59,95 86,12 693,11 946,52    
У 0,19 2741,88 248,30 574,86 327,75    
Z 84,09 2,22 52,47 318,44 388,35    
у % до загальної суми Х             -
У             -
Z             -
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу Х 174,68 214,71 307,06 285,10 213,66    
У 169,61 212,13 267,06 319,05 226,70    
Z 110,10 123,64 164,75 161,76 103,60    
у % до загальної суми Х             -
У             -
Z             -
Інші неподаткові надходження Х 17,56 84,92 12,18 56,59 18,03    
У 4,51 18,05 4,89 44,62 40,72    
Z 20,04 0,76 6,61 42,08 6,44    
у % до загальної суми Х             -
У             -
Z             -
Власні надходження бюджетних установ Х 1498,55 2026,57 2090,23 1910,76 2598,8    
У 812,61 1811,74 4427,43 4130,74 6218,53    
Z 1519,78 1409,02 1264,41 1383,23 1810,41    
у % до загальної суми Х             -
У             -
Z             -
Всього Х              
У              
Z              
у % до загальної суми   - -

Х- Мелітопольський район; У- Куйбишевський район; Z- Михайлівський район

Висновки_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблиця 5

клад і структура доходів від операцій з капіталом зведених місцевих бюджетів Запорізької області за 2006-2010 рр.

Доходи, тис.грн Райони 2006 рік 2007 рік 2008 рік 2009 рік 2010 рік Відхилення
+,- %
 
Надходження від продажу основного капіталу Х 138,24 444,57 223,03 336,40 95,52    
У 66,50 52,83 60,00 11,60 41,32    
Z 53,13 27,55 51,36 269,22 118,70    
у % до загальної суми Х             -
У             -
Z             -
Надходження від продажу землі і нематеріальних активів Х 239,98 191,91 546,29 202,58 20,57    
У 36,05 2058,58 54,08 90,00 37,05    
Z 19,91 53,63 62,28 34,84 15,57    
у % до загальної суми Х             -
У             -
Z             -
Всього Х              
У              
Z              
у % до загальної суми   - -

Х- Мелітопольський район; У- Куйбишевський район; Z- Михайлівський район

Висновки_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблиця 6

клад і структура цільових фондів зведених місцевих бюджетів Запорізької області за 2006-2010 рр.

Доходи, тис.грн Район 2006 рік 2007 рік 2008 рік 2009 рік 2010 рік Відхилення
+,- %
 
Збір за забруднення навколишнього природного середовища (тис.грн.), Х 12,56 13,78 19,24 106,62 124,41    
У 11,57 13,42 14,14 35,83 37,71    
Z 6,02 6,67 8,1 18,96 20,24    
у % до загальної суми Х             -
У             -
Z             -
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (тис.грн.), Х 71,83 41,91 311,70 100,49 115,62 43,79 1,61
У 0,01 0,01 0,02 - - - -
Z - - - - - - -
у % до загальної суми Х             -
У       - - - -
Z - - - - - - -
Цільові фонди (тис.грн.), Х              
У              
Z              
у % до загальної суми   - -

Х- Мелітопольський район; У- Куйбишевський район; Z- Михайлівський район

Висновки___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Таблиця 7

← Предыдущая страница | Следующая страница →