Поделиться Поделиться

Робота на практичному занятті

Мета практичного заняття. Вивчити головні аспекти системи загального управління якістю (TQM).

Завдання 1. Вивчити і занотувати відмінності основних принципів традиційної системи управління і системи TQM, використовуючи рекомендовану літературу за схемою:

Традиційні принципи управління

Принципи системи TQM

1

2

Завдання 2. Вивчити, які галузі науки вплинули на формування теорії TQM, які вчені зробили найсуттєвіший внесок у її розвиток та як вони використовуються у практичній діяльності вітчизняних підприємств, застосовуючи матеріал рекомендованої літератури та лекцій за схемою:

Роки

Вчені та їхній внесок у розвиток ТОМ

Використання в діяльності підприємств

1

2

3

Завдання 3. Здійснити порівняльну характеристику змісту трьох найвідоміших у світі премій із якості за схемою:

Премія з якості

Категорії компаній, яким надасться

Відомості про премію

Модель оцінки

1-й рівень

2-й рівень

1

2

3

4

5

Завдання 4. Вивчити методи і засоби, необхідні для засвоєння принципів управління якістю на підприємстві та дати повну назву понять "цеглин", яких не вистачає на рис. 42. Побудувати "будинок якості". Дати пояснення кожній складовій "цеглині" та логічності й послідовності побудови "будівлі".

Рис. 42. "Будинок якості"

Завдання 5. Занотувати, засвоїти та вивчити особливості розвитку управління якістю, розглянути етапи розвитку управління якістю, використовуючи рекомендовану літературу і табл. І посібника, за схемою:

Інспекція

Контроль

Забезпечення якістю

Управління якістю

ЗУЯ

1

2

3

4

5

Контроль продукції

Контроль виробництва

Контроль 20 процесів, що формують якість + об'єктивні докази

Забезпечення якості + політика, цілі, плани + економіка якості + вдосконалення в рамках системи

Управління якістю + зацікавленість і вклад кожного + всебічне охоплення

Орієнтація

На розпорядження

На об'єкт

На покращення

На

загальнолюдські цінності

Задоволення встановлених вимог

Задоволення потреб замовника

Задоволення потреб споживачів і суспільства в цілому

Задоволення потреб безпосередніх споживачів, компаній, суспільства

Теорія і підхід

Статистичні методи контролю якості. Планування експериментів

Теорія надійності. Інжиніринг якості. Контроль якості в масштабі всієї компанії

Системи контролю якості. Механізм попередження і коректування невідповідностей

Системи управління якістю. Економіка якості. Психологічні аспекти. Планування і вдосконалення якості

Системи ЗУЯ. Менеджмент на основі якості. Премії з якості. Творча ініціатива співробітників

Похожие статьи