Поделиться Поделиться

Експертиза рибних товарів

Особливості приймання

Рибні товари підлягають прийманню отримувачем за кількістю та якістю в такі терміни з моменту початку розвантаження транспортного засобу (табл. 2.3).

Дані терміни згідно можуть збільшуватись в тих випадках, коли потребують дефростації рибних товарів, розсортування і доробки їх, проведення лабораторних досліджень.

Деякі особливості має приймання живої риби. Прийманню підлягає бадьора риба. Слабка риба приймається при можливості її термінової реалізації. Заснула риба (без ознак руху) приймається і реалізується як охолоджена у відповідності з діючими стандартами. Вага живої риби перевіряється зважуванням всієї партії (100 %), причому дозволяється переважувати її в бочках з водою, корзинах без води масою не менше

50 кг. Розвантаження живої риби повинно проводитись терміново після постачання, причому риба може знаходитись без води при розвантаженні та переважуванні не більше 5-10 хвилин.

Таблиця 2.3. Терміни приймання рибних товарів

Види рибних товарів

Терміни приймання

за кількістю | за якістю

Жива риба

Не пізніше 1 години після прибуття автотранспорту

Охолоджена продукція, кулінарні вироби, рибні товари гарячого копчення

6 годин

Морожені рибні товари, риба в'ялена, холодного копчення

24 години

Рибні консерви

48 годин

10 діб

Ікра осетрових і лососевих риб

24 години

72 години

Інші рибні товари, в через те числі пресерви

24 години

48 годин

Коли партія рибних товарів складається з продукції різних виробників, різних промислових партій (різних дат виробництва), прийманню рибних товарів повинна піддаватись кожна промислова партія (кожної дати виробництва) окремо. Приймання за кількістю рибних товарів, які прибули в декількох вагонах чи автомобілях, вартість яких сплачується за одним платіжним дорученням, отримувач зобов'язаний проводити в усіх вагонах чи автомобілях із зазначенням кількості рибних товарів у кожному вагоні чи автомобілі. Акт про нестачу повинен складатися на основі перевірки маси брутто, нетто і тари кожного місця, проведеної в обсязі і порядку, передбаченому стандартом і технічними умовами; в акті вказуються результати кожного місця, підданого перевірці. У випадку постачання партії товару різних найменувань чи в тарі різної ємкості вибірки складаються окремо для кожної групи однорідних тарних місць. Дані вибірок повинні бути вказані в самому акті чи прикладені до нього у вигляді самостійного документа, підписаного тими ж особами, які підписували акт приймання. При виявленні нестачі консервів до акта обов'язково додаються ярлики консервного заводу від тарних місць, в яких виявлена нестача. У випадку виявлення розбіжностей поміж фактичною масою чи найменуванням товарів і даними в платіжних дорученнях в акті повинно бути вказано, виявлена ця розбіжність при відкритті тари чи шляхом співставлення даних.

При отриманні живої, парної, охолодженої риби та інших швидкопсувних товарів, термін реалізації яких обмежений згідно до заключення торгово-промислової палати чи інших відповідних органів, отримувач має право реалізувати товари до приїзду представника постачальника, відправника (виробника), сповістивши його про це.

Постачальник (відправник) несе відповідальність за нестачу маси нетто безтузлучних рибних товарів, установлену на складі отримувача, при тотожній масі брутто на станції призначення і на складі отримувача.

Відбір проб

Рибу, продукти з риби, морських ссавців і безхребетних приймають партіями. Кожна партія продукції повинна супроводжуватись документом встановленої форми, котрий посвідчує її якість і в якому вказуються головні дані. При прийманні продукції проводять: перевірку документів, які супроводжують партію продукції; звіряють дані маркування на упакуванні з даними документів; при необхідності розсортовують продукцію за виробниками і за датами виробництва.

Кожну одиницю транспортного упакування піддають огляду на відповідність пакування і маркування вимогам стандартів. Для визначення якості продукції з різних місць партії відбирають непошкоджені одиниці транспортного упакування в залежності від середньої маси нетто продукту, проте не менше трьох одиниць у відповідності зі стандартом.

При отриманні незадовільних результатів досліджень хоч би за одним показником (органолептичним, хімічним чи фізичним) проводять повторне дослідження подвійної вибірки від тієї ж партії, а при необхідності - навіть до 100 %. Результати повторних досліджень є кінцевими і розповсюджуються на всю партію. Перевірку партії пошкодженої продукції проводять по кожній одиниці транспортного упакування окремо і результати досліджень на всю партію не розповсюджуються.

Для проведення лабораторних досліджень, а також при суперечностях в органолептичній оцінці якості продукції з відібраних одиниць транспортного упакування складають загальні і середні проби для визначення фізичних, хімічних і повторних органолептичних досліджень.

Коли при відборі арбітражних проб представлені дві сторони (постачальник чи виробник і отримувач) чи дві сторони і нейтральна особа (експерт торгово-промислової палати чи уповноважений компетентний представник незацікавленої організації), то кожна з них має право самостійно відбирати половину чи третю частину проби (згідно). Коли при відборі арбітражних проб присутня тільки одна сторона, вона не має права відбирати пробу. В цьому випадку відбір проб здійснює експерт чи представник незацікавленої організації.

З різних місць кожної відкритої одиниці транспортного упакування беруть по три разові проби масою до 0,5 кг. Загальна маса повинна бути біля 1,5 кг. Загальну пробу продукції, упакованої в споживче упакування (банки, коробки, пакети, туби), складають з проб, відібраних в кількості 1-2 одиниці споживчого упакування від кожної відкритої одиниці транспортного упакування. Загальну пробу продукту повторно ретельно оглядають і складають середню пробу: при масі риби 0,1 кг і менше - не більше 0,5 кг; при масі більше 0,1 до 1 кг - 3 риби (найбільш, найменш вгодовані і середньовгодовані); при масі більше 1 кг - з трьох риб вирізають (біля приголовку, передхвостової частини і середньої частини на глибині до половини тіла) по три поперечних шматка м'яса загальною масою біля 0,5 кг. Із загальної проби продукції, упакованої в споживчу тару, складають середню пробу з трьох одиниць споживчої тари без її порушення. Маса середньої проби нефасованої ікри для повного аналізу повинна складати 0,3 кг. Середню пробу упаковують в пакет, скляну банку чи інший посуд, котрий забезпечує зберігання її якості. При упакуванні в пакет середню пробу загортають в пергамент чи целофан, потім - у щільний обгорточний папір і перев'язують. Скляну тару закривають кірковою пробкою чи герметично закупорюють. Підготовлену середню пробу опечатують чи опломбовують пломбами отримувача і постачальника. Середня проба повинна бути негайно направлена до лабораторії з актом відбору проб (ГОСТ 7631-85).

← Предыдущая страница | Следующая страница →