Поделиться Поделиться

Тема: Облік витрат виробництва

Мета: визначити порядок складання специфікацій номенклатури у програмі «1С: Бухгалтерія 8.0»; виховувати почуття відповідальності, любові до обраного фаху, охайність та пунктуальність.

Обладнання: Комп'ютер, програма "1С: Бухгалтерія 8.0"

Теоретичне обґрунтування

Документ "Звіт виробництва за зміну"

Документ призначений для відображення наступних операцій у бухгалтерському та податковому обліку:

· Випуск продукції, виробленої в цеху.

· Надання внутрішньої послуги виробничим підрозділом.

· Відображення в обліку даних про розподіл прямих витратах на випуск продукції, технологічних операцій та інших витрат

В шапці документа можна вибрати наступні реквізити:

· Склад. Місце зберігання, на яке оприбутковується випущена продукція. Значення реквізиту вибирається з довідника "Склади". Реквізит є обов'язковим для заповнення.

· Підрозділ організації . Виробничий підрозділ організації, в якому був випуск продукції або зроблені внутрішні послуги. Значення реквізиту вибирається з довідника "Підрозділи організацій". Реквізит є обов'язковим для заповнення

В табличній частині вказується випущена готова продукція, напівфабрикати або виконані внутрішні послуги:

· Продукція/послуга. Випущена продукція, матеріал або виконана послуга. Значення реквізиту вибирається з довідника "Номенклатура" та є обов'язковим для заповнення

· КількістьКількість випущеної продукції в одиниці зберігання залишків. Значення реквізиту заповнюється автоматично при вказівці кількості місць

· Вартість плановаВартість одиниці номенклатури за планом, реальна собівартість буде полічена наприкінці звітного періоду

· Сума плановаПланова сума випуску

· СпецифікаціяДовідник норм витрат матеріалів на виробництво зазначеної продукції, потрібний для автоматичного розрахунку матеріалів при введенні на підставі цього документа Накладної-вимоги

· Номенклатурна групаВказується номенклатурна група випуску продукції. Значення реквізиту вибирається з довідника "Номенклатурні групи" та заповнюється автоматично при виборі продукції значенням, зазначеним у довіднику "Номенклатура" в поле "Номенклатурна група".

· Рахунок обліку (БО). Рахунок бухгалтерського обліку випущеної продукції (наприклад, 26). Значення реквізиту вибирається з плану рахунків бухгалтерського обліку та заповнюється автоматично при виборі продукції на підставі даних регістра відомостей "Номенклатура організацій".

· Рахунок витрат (БО). Рахунок бухгалтерського обліку витрат по випуску продукції або наданню послуг (наприклад, 231). Значення реквізиту вибирається з плану рахунків бухгалтерського обліку та заповнюється автоматично при виборі продукції залежно від виду підрозділу організації.

Документ " Вимога-Накладна"

Документ призначений для оформлення операції видачі ТМЦ зі складу у виробництво. Вартість переданих ТМЦ списується на витрати виробництва

В одному документі можна відобразити наступні види витрат:

· Виробничі

· Загальвиробничі

· Адміністративні

· Витрати на збут

В БО ці види витрат відповідають списанню вартості ТМЦ на відповідні рахунки.

Реквізити шапки, які заповнюються для проведення документа в бухгалтерському або податковому обліку:

· Склад - склад, з якого зроблена видача ТМЦ в виробництво.

· Номенклатурна група - аналітика витрат. Вказує під випуск якої номенклатурної групи зробити списання ТМЦ на витрати. Розподіл непрямих (загальвиробничих) витрат буде виконуватися тільки на випуск продукції заданої групи при розрахунку собівартості

· "Підрозділ організації" - підрозділ організації, на витрати якого варто віднести списання ТМЦ. Аналітика по підрозділах організацій зазначена для всіх рахунків обліку виробничих витрат

Хід роботи

Завдання 1Відобразити в обліку операції випуску.

· випуск внутрішніх послуг підрозділом «Котельня» відобразити по рахунку обліку 232 «Допоміжне виробництво» по номенклатурній групі «Послуги виробництва». Дата 10 листопада 20__ року..

Випуск внутрішніх послуг відображається документом «Звіт виробництва за зміну».

Меню «Основна діяльність» → «Виробництво»

Послуга Вартість (планова) Рахунок (БО) Аналітика
Опалення 200,00 Цех 1 Забезпечення життєдіяльності Госп.діяльність
Опалення 400,00 Цех 2 Забезпечення життєдіяльності Госп.діяльність
Опалення 400,00 АУП Забезпечення життєдіяльності  
Всього випуск на суму: 1000,00        

· надання сторонніх послуг контрагентом ТОВ «Чіполіно» 28 листопада 20__ року(по договору з покупцем) відобразити по рахунку 232 «Допоміжне виробництво» по підрозділу «Котельня», номенклатурна група «Послуги виробництва»

Випуск сторонніх послуг відображається документом «Акт про надання виробничих послуг».

Послуга Кількість Ціна (без ПДВ) Всього (сума) Вартість (планова) Схема реалізації
Опалення 2250,00 2250,00 1000,00 Реалізація послуг
Всього випуск на суму: 1000,00  

Сформувати податкову накладну ні підставі документа «Акт про надання виробничих послуг»

· Випуск основного виробництва відобразити по рахунку 231 «Основне виробництво», об’єкти випуску оприбуткувати на оптовий склад.

Випуск продукції відображається документом «Звіт виробництва за зміну» в табличній частині «Продукція». Дата 10 листопада 20__ року .

Цех № 1 – сардина в олії – 6000 бан.

Цех № 2 – скумбрія копчена – 50000 кг.

Завдання 2Відобразити в обліку списання у виробництво матеріальних цінностей. Дата – 10 листопада 20__ року .

Матеріали списати на статтю витрат «Матеріали прямі» згідно нормативам.

Для списання матеріалів згідно нормативам слід вводити документ «Вимога-накладна» на підставі документа «Звіт виробництва за зміну».

Списувати матеріали слід у підрозділ; на номенклатурну групу, по яким відображається випуск продукції, у склад якої входять ці матеріали.

Завдання 3Відобразити в обліку отримання послуг від контрагентів (договір з постачальником). Рахунок - 6851

· електроенергія отримана від ТОВ «Енергетик». Ціна 0,32 грн / кВтч (в т.ч. ПДВ – 20%) і віднесена на витрати підрозділів. Дата 15 листопада 20__ року .

Для цього слід скористатися документом «Надходження товарів і послуг», таблична частина «Послуги».

Кіл-ть Сума (з ПДВ) Рахунок витрат (БО) Аналітика Параметри податкового обліку
Податкове призначення ПДВ вкл. у вартість Рахунок обліку ПДВ
320,00 АУП Забезпечення життєдіяльності   Госп.діял-ть  
4800,00 Котел. Забезпечення життєдіяльності Госп.діял-ть Госп.діял-ть  
1600,00 Цех 1 Забезпечення життєдіяльності Госп.діял-ть Госп.діял-ть  
3200,00 Цех 2 Забезпечення життєдіяльності Госп.діял-ть Госп.діял-ть  

Зробити реєстрацію вхідного податкового документа, на підставі «Надходження товарів і послуг».

· вода технічна отримана від ТОВ «Водопостачання». Рахунок - 6851

Для цього слід скористатися документом «Надходження товарів і послуг», таблична частина «Послуги» і дата 16 листопада 20__ року .

Кількість Ціна з ПДВ Рахунок витрат (БО) Аналітика
5,20 Котельня Послуги виробництва Матеріали_прямі

Зробити реєстрацію вхідного податкового документа, на підставі «Надходження товарів і послуг».

Завдання 4Відобразити в обліку операції випуску.

· випуск внутрішніх послуг підрозділом «Котельня» відобразити по рахунку обліку 232 «Допоміжне виробництво» по номенклатурній групі «Послуги виробництва». Дата 12 грудня 20__ року..

Випуск внутрішніх послуг відображається документом «Звіт виробництва за зміну».

Меню «Основна діяльність» → «Виробництво»

Послуга Вартість (планова) Рахунок (БО) Аналітика
Опалення 300,00 Цех 1 Забезпечення життєдіяльності Госп.діяльність
Опалення 500,00 Цех 2 Забезпечення життєдіяльності Госп.діяльність
Опалення 400,00 АУП Забезпечення життєдіяльності  
Всього випуск на суму: 1200,00        

· надання сторонніх послуг контрагентом ТОВ «Чіполіно» 18 грудня 20__ року(по договору з покупцем) відобразити по рахунку 232 «Допоміжне виробництво» по підрозділу «Котельня», номенклатурна група «Послуги виробництва»

Випуск сторонніх послуг відображається документом «Акт про надання виробничих послуг».

Послуга Кількість Ціна (без ПДВ) Всього (сума) Вартість (планова) Схема реалізації
Опалення 2500,00 2500,00 1200,00 Реалізація послуг
Всього випуск на суму: 1200,00  

Сформувати податкову накладну ні підставі документа «Акт про надання виробничих послуг»

· Випуск основного виробництва відобразити по рахунку 231 «Основне виробництво», об’єкти випуску оприбуткувати на оптовий склад.

Випуск продукції відображається документом «Звіт виробництва за зміну» в табличній частині «Продукція». Дата 20 грудня 20__ року .

Цех № 1 – окунь в олії – 5500 бан.

Цех № 2 – тюлька копчена – 70000 кг.

Завдання 5Відобразити в обліку списання у виробництво матеріальних цінностей. Дата – 20 грудня 20__ року .

Матеріали списати на статтю витрат «Матеріали прямі» згідно нормативам.

Для списання матеріалів згідно нормативам слід вводити документ «Вимога-накладна» на підставі документа «Звіт виробництва за зміну».

Списувати матеріали слід у підрозділ; на номенклатурну групу, по яким відображається випуск продукції, у склад якої входять ці матеріали.

Завдання 6Відобразити в обліку отримання послуг від контрагентів (договір з постачальником). Рахунок - 6851

· електроенергія отримана від ТОВ «Енергетик». Ціна 0,32 грн / кВтч (в т.ч. ПДВ – 20%) і віднесена на витрати підрозділів. Дата 25 грудня 20__ року .

Для цього слід скористатися документом «Надходження товарів і послуг», таблична частина «Послуги».

Кіл-ть Сума (з ПДВ) Рахунок витрат (БО) Аналітика Параметри податкового обліку
Податкове призначення ПДВ вкл. у вартість Рахунок обліку ПДВ
320,00 АУП Забезпечення життєдіяльності   Госп.діял-ть  
4800,00 Котел. Забезпечення життєдіяльності Госп.діял-ть Госп.діял-ть  
1600,00 Цех 1 Забезпечення життєдіяльності Госп.діял-ть Госп.діял-ть  
3200,00 Цех 2 Забезпечення життєдіяльності Госп.діял-ть Госп.діял-ть  

Зробити реєстрацію вхідного податкового документа, на підставі «Надходження товарів і послуг».

· вода технічна отримана від ТОВ «Водопостачання». Рахунок - 6851

Для цього слід скористатися документом «Надходження товарів і послуг», таблична частина «Послуги» і дата 26 грудня 20__ року .

Кількість Ціна з ПДВ Рахунок витрат (БО) Аналітика
5,20 Котельня Послуги виробництва Матеріали_прямі

Зробити реєстрацію вхідного податкового документа, на підставі «Надходження товарів і послуг».

Контрольні запитання:

1 Дати характеристику документу «Звіт виробництва за зміну» в програмі "1С: Бухгалтерія 8.0"

2 Дати характеристику документу «Вимога-накладна» в програмі "1С: Бухгалтерія 8.0"

Зміст та форма звіту

Лабораторний звіт необхідно оформити на листках формату А4 з відповідними штампами та рамками. Звіт повинен містити тему, мету, обладнання, хід виконання роботи, відповіді на контрольні запитання та висновки по роботі. В звіті хід роботи повинен виглядати як опис дій, які було використано Вами при виконанні ходу роботи.

Домашнє завдання : підготуватися до семінарського заняття №8 «Організація розрахунків з обліку витрат на виробництво»

← Предыдущая страница | Следующая страница →