Поделиться Поделиться

Тема: Початок роботи з ASP.NET MVC 4. Розробка примітивного додатка на MVC 4

Лабораторна робота 2

Відкриємо Microsoft Visual Studio 2012 У меню File (Файл ) виберемо пункт New Project ... (Створити проект). Перед нами відкриється діалогове вікно створення проекту , в якому ми виберемо шаблон ASP.NET MVC 4 Web Application:

Далі перед нами відкриється вікно вибору шаблону нового додатка:

Виберемо шаблон Internet Application.

Шаблони додатки MVC 4

Internet Application . Даний шаблон представляє деяку базову функціональність, наприклад, управління обліковими записами, яку буде містити новий додаток .

Intranet Application . Даний шаблон схожий на шаблон Internet Application. Відмінність полягає в тому, що в Intranet Application для управління обліковими записами використовується аутентифікація Windows, а не система ASP.NET Membership .

Empty.Цей шаблон представляє абсолютно чистий додаток без будь-яких файлів і структури папок.

Basic.Цей шаблон також представляє порожній проект. Правда, він містить базові каталоги, CSS, інфраструктуру додатки MVC. Раніше в MVC 3 цей шаблон називався Empty.

Mobile Application . Призначений для створення веб -додатків для мобільних платформ.

Web API . Призначений для створення сервісів і для роботи з фреймворком Web API.

Крім того, дане діалогове вікно пропонує нам вибрати движок подання до секції View Engine і задати опції тестування.

При виборі движка представлення нам доступні дві опції - движок Razor і ASPX (традиційний движок Web Forms). У даному випадку ми виберемо Razor.

Отже, натискаємо кнопку OK і створюємо новий проект. Ми відразу ж можемо запустити проект на виконання і нам постане картинка в браузері з нашим додатком:

Таким чином, весь функціонал, який містить проект за замовчуванням, реалізується в такий додаток.

Структура проекту MVC 4

Праворуч у вікні Solution Explorer (оглядач рішень) ми можемо побачити структуру проекту MVC 4.

App_Data - У цій папці зберігаються всі необхідні файли і ресурси, наприклад, бази даних, використовувані додатки. Після розгортання програми лише безпосередньо додаток може працювати з цією папкою, доступ же простих користувачів в цю папку заборонений.

Файл Global.asax і папка App_Start У mvc 4 була додана папка App_Start. Вона включає весь функціонал конфігурації програми, який в попередніх версіях містився у файлі Global.asax, а тепер перенесено в набір статичних класів, що викликаються в Global.asax. Ці статичні класи містять деяку логіку ініціалізації програми, виконуються при запуску.

файл Web.config Файл конфігурації програми, який знаходиться в кореневій папці програми

Content Містить деякі допоміжні файли, які не включають код на C# або javascript, і які розгортаються разом з додатком. Зокрема, тут можуть розміщуватися файли стилів CSS. Так, в цій папці ви побачите файл Site.css, який містить стилі додатки, а також папку з темами, що включає стилі css та зображення для певних тем.

Controllers Містить контролери - класи, що відповідають за роботу програми. За замовчуванням тут знаходяться два контролери - HomeController і AccountController.

Папки Images і Scripts Папки Images і Scripts містять відповідно зображення і скрипти на JavaScript, використовувані в додатку. За замовчуванням ці папки вже містять файли, зокрема, в папку Scripts вже поміщені файли бібліотеки jQuery.

Models Містить моделі, що використовуються додатком. За замовчуванням тут визначена одна модель - AccountModel, яка представляє окрему обліковий запис.

Views Тут розміщуються представлення. Представлення групованні по папках, кожне з яких відповідає одному контролеру. Після отримання та обробки запиту контролер, відправляє одне з цих представлень , заповнених деякими даними, клієнту. Крім того, є папка загальних для контролерів представлень - папка Shared

СТВОРЕННЯ ПРОЕКТУ

Створимо перший примітивний додаток на MVC 4, задача якого дати деяке початкове представлення роботи MVC. Як шаблон проекту ми виберемо шаблон Empty і створимо міні -додаток з нуля.

Задача. Припустимо, ми робимо сайт банку або кредитної організації. І наш додаток буде виводити на головну сторінку з бази даних інформацію про кредити. Крім того, ми зробимо так, щоб користувач міг подати заявку на отримання кредиту, і ця заявка збереглася в базі даних.

Відкриємо Visual Studio, в меню виберемо File -> New Project.. і серед шаблонів проектів виберемо шаблон ASP.NET MVC 4 Web Application і як-небудь назвемо новий проект, наприклад, MvcCreditApp. Потім у вікні створення нового проекту ASP.NET MVC 4 Web Application виберемо шаблон Empty:

Після цього буде створено по суті порожній проект, в якому ще нічого немає. Нам належить наповнити його.

По-перше, нам належить працювати з даними, які повинні бути представлені якимись моделями. Для нашого завдання ми можемо виділити дві області даних: інформація про кредит та інформація про заявку на кредит. Відповідно, ми створимо дві моделі. Отже, в нашому додатку вже визначена папка Models. У ній будуть знаходитися наші моделі. Натиснемо на цю папку правою кнопкою миші і в меню виберемо Add- > Class .... Назвемо новий клас або модель Credit і додамо в нього код, що описує модель кредиту:

Тепер таким же чином створимо клас для заявки на кредит - клас Bid:

Умовності при створенні моделей

В даному випадку діють деякі умовності. Оскільки база даних і відповідна їй модель повинна мати первинний ключ (Primary Key), то ми його повинні визначити. У нас є два шляхи визначення ключа. У даному випадку ми використовували визначення ключа за назвою властивості. Для цього модель повинна містити властивість з ім'ям Ім'я_моделіIdабо просто Id. Так, у нас в моделі Credit визначено властивість CreditId, тобто дана властивість є первинним ключем. Другий спосіб полягав у визначенні ключа за допомогою атрибуту Key, встановленим над потрібною властивістю. Більш докладно про це ми поговоримо в далі, де будемо обговорювати моделі.

Похожие статьи