Поделиться Поделиться

Тема: “Текстовий процесор MS Word. Робота з текстовими фрагментами та графічними об’єктами”.

П р а к т и ч н а р о б о т а №12

Мета: навчитися виконувати дії з фрагментами тексту, використовуючи існуючі в MS Word технології, користуватися панелями інструментів, додавати рисунки та графічні об’єкти.

Хід роботи

Завдання 1 . Вивчіть теоретичні відомості стосовно роботи з текстовими фрагментами, занотуйте у звіт необхідне і виконайте практичні завдання.

Копіювання, переміщення та вилучення фрагментів тексту

Під фрагментом тексту розуміють будь-яку кількість символів, слів, речень, абзаців. Над фрагментами можуть виконуватись такі основні дії: копіювання, переміщення, знищення, форматування.. Перші дві дії (копіювання та переміщення) відбуваються або за участі буферу обміну, або за технологією перетягування лівою або правою кнопками Миші.

Операції копіювання (розмноження) або переміщення (зміна місця розташування) за технологією використання буфера обміну вимагають послідовного виконання ряду дій, а саме:

1) виділення потрібного фрагменту тексту;

2) розміщення виділеного фрагменту (або його копії) у буфері обміну. Саме ця стадія і визначає, яка операція в подальшому буде виконуватись – копіювання чи переміщення;

3) розташування текстового курсору в місці, де потрібно вставити виділений фрагмент тексту;

4) вставка цього фрагменту.

Як уже зазначалось, саме друга стадія визначає, яка дія буде виконуватись, тому розглянемо її більш докладно.

Виділений текст можна скопіювати у буфер обміну одним з чотирьох способів:

а) командою Копировать (а при переміщенні - Вырезать) з меню Правка:

б) натисненням на кнопку Копировать(аналогічно Вырезатьпри переміщенні) панелі інструментів Стандартная ;

в) комбінацією клавіш Ctrl + C (при копіюванні) чи Ctrl + X (при переміщенні).

г) натисненням на виділеному фрагменті правої кнопки Миші і вибору з контекстного меню команди Копировать (або для переміщення - Вырезать):

Для завершення дії копіювання або переміщення слід встановити курсор у місце, куди потрібно вставити текст, та виконати вставку вмісту буферу обміну також одним з чотирьох способів:

а) командою Вставить з меню Правкаив. перший малюнок);

б) натисненням на кнопку Вставить панелі інструментів Стандартная ;

в) комбінацією клавіш Ctrl + V;

г) вказати правою кнопкою Миші нове місце розміщення тексту та вибрати команду Вставить (див. другий малюнок).

Інформація у буфері обміну може використовуватись як у межах поточного документу, так і в інших документах, адже вона зберігається там до виконання наступної операції копіювання чи переміщення інших фрагментів.

Для вилучення фрагменту тексту достатньо після його виділення натиснути клавішу Delete.[1]

Спробуйте виконувати операцію копіювання та переміщення безпосередньо в цій роботі, використовуючи текст, який Ви вже опрацювали.

Завдання 2. Вивчіть теоретичні відомості стосовно роботи з графічними об’єктами, занотуйте у зошиті необхідне і виконайте практичні завдання.

Робота з графічними об’єктами і рисунками

Похожие статьи