Поделиться Поделиться

Технологічна схема гранулятора трав’яного борошна ОГМ-0,8А

Структура заняття

1. Організаційна частина заняття: привітання, доповідь чергового – хто відсутній, повідомлення теми, мети та основних завдань заняття, актуалізація опорних знань студентів і контроль вихідного рівня знань, мотивація навчальної діяльності студента, викладання матеріалу лабораторного заняття, виконання студентом лабораторного заняття, домашнє завдання.

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття: «Дослідження схеми автоматизації гранулятора ОГМ». Вивчити будову і принцип роботи схеми автоматизації гранулятора ОГМ.

3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль вихідного рівня знань:

Потокова лінія

4. Мотивація навчальної діяльності студента:Приклади застосування знань у житті, а також використання новітніх технічних засобів для кращого заохочення студентів до заняття і самостійного пізнання матеріалу.

5. Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і виховної мети.

Їх зміст і послідовність

1.Наведення прикладів.

2. Пояснення.

6. Підведення підсумків заняття:

Висновок досліджень.

Домашнє завдання: Доопрацювання матеріалу лабораторної роботи.

Викладач: Дурас М.В.

Інструкційна картка до проведення

Лабораторного

заняття №___з дисципліни АТП І САК

1. Тема заняття:Дослідження схеми автоматизації гранулятора ОГМ.

2. Мета проведення заняття:вивчити будову і принцип роботи схеми автоматизації гранулятора ОГМ.

2.1 Після виконаної роботи студент повинен

знати: призначення устаткування, що вивчались, його будову, назву та призначення елементів схем.

вміти:прочитати технологічну схему, прочитати принципову схему керування.

3. Матеріально-технічне оснащення робочого місця

1.інструкційно технологічна картка.

2.схема технологічна.

3.схема електрична принципова.

4. Інструктаж з техніки безпеки:

1.Впевнитись, що всі металеві частини, які внаслідок пошкодження ізоляції, можуть опинитися під напругою, надійно заземлені.

  1. Короткі відомості з теоретичної частини роботи: Дозатор 1 призначений для рівномірної дозованої подачі борошна у змішувач гранулятора. Він має швидкохідний шнек, змонтований у похилому корпусі. Корпус складається з приймальної і вивантажувальної горловини, транспортного і зворотного каналів. На верхній площадці приймальної горловини встановлений шлюзовий затвор. Всередині приймальної горловини обертається руйнувач склепіння, який запобігає створенню склепіння з борошна. Подача борошна у змішувач регулюється дозуючою заслінкою, яка перекриває вивантажувальну горловину. У змішувачі 2 борошно змочується водою до вологості, необхід­ної для гранулювання, перемішується і переміщується вздовж осі до живильника гранулятора. Робочий орган змішувача - мішалка, розміщена в корпусі і обертається у двох підшипниках. На корпусі змішувача змонтовано обладнання для подачі води.
  2. Зміст і послідовність виконання завдань:

Тема, мета роботи, матеріально-технічне забезпечення, порядок виконання роботи, короткі теоретичні відомості, зміст звіту, висновок, схеми, титульний аркуш.

  1. Методичні рекомендації з виконання та оформлення

Оформити на листках А4

Відповісти на запитання

  1. Рекомендована література

Бородін И.Ф., Неділько Н.М. Автоматизація технологічних процесів. Агропромизація, 1986-150с.

Мартиненко І.І та ін. Автоматизація технологічних процесів с\г виробництва.-К.: Урожай, 1995-96с.

Бородін И.Ф Судник Ю.А.Автоматизація технологічних процесів М.: Колос, 2004-125с

Інструкційна картка складена викладачем Дурас М.В.

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії ____________________ дисциплін

Протокол № ____ від «___»________________20__р.

Голова комісії _____________________ Мельничук В.В.

Автоматизація гранулювання кормів.

Технологічна схема гранулятора трав’яного борошна ОГМ-0,8А

Більш повно зберігаються живильні речовини в зелених кормах штучного сушіння в пресованому виді. У порівнянні з трав'яним борошном втрати каротину в гранулах знижуються в 10 разів. Застосування гранульованих і брикетованих кормів у раціонах тварин дозволяє збільшити середньодобовий надій молока на 7%, прирости ваги молодняку великого рогатих на 10-20%, свиней на 10-15%, яйценосність на 11%. Крім того, використання кормів у пресованому виді дозволяє скоротити трудові затрати і механічні втрати при завантажувально - розвантажувальних і транспортних роботах, більш економічно використовувати складські приміщення, тару і транспортні засоби, зменшити втрати кормів при збереженні, транспортуванні і роздачі. Гранулюванню піддають вітамінне борошно, брикетуванню - висушена трав'яна січка.

Гранули - це сипкі кормові компоненти (найчастіше - трав'яне борошно), спресовані до щільності 800 - 1300 кг/м3, діаметром (товщиною) до 25 мм. Брикети - це спресовані до щільності 500 - 900 кг/м3 кормові суміші із включенням грубих кормів, трав'яної або солом'яної січки.

Головною машиною в комплекті обладнання для гранулювання і брикетування є брикетний прес або гранулятор. За принципом дії вони бувають вальцьові, шнекові, плунжерні та матричні. Найрозповсюдженішими є матричні робочі органи, які складаються з матриці з пресувальними каналами і пресувальних вальців. Процес ущільнення в такому робочому органі відбувається так (рис. 1). У робочу зону, створену внутрішньою поверхнею матриці 2 і зовнішньою поверхнею вальця 5, подається матеріал 1, який спочатку стискується, а потім вдавлюється в канали 4. При їх заповненні опір пресування матеріалу зростає, у зв'язку з чим тиск пресування збільшується і досягає максимального значення при повністю заповнених каналах. Коли тиск пресування дорівнюватиме силі тертя спресованого матеріалу об стінки каналів, він виштовхується. При зустрічі з ножем 3 пресований матеріал розділяється на окремі гранули або брикети.

Рис. 1 Технологічна схема матричного преса: 1 — корм; 2 - матриця; 3 - ніж; 4 - канал; 5 — валець.

Для пресування кормів використовують гранулятори ОГМ та обладнання ОПК, технологія приготування пресованих кормівкормів у них схожа. Обладнання для гранулювання трав'яного борошна ОГМ-0,8А призначене для приготування гранул з трав'яного борошна, що виробляється агрегатом для сушіння кормів АВМ-0,65. Комплект обладнання складається з дозатора, змішувача, гранулятора, охолоджувача з сортувалкою, вентилятора сортувалки, системи введення води, електропривода (рис. 2).

Дозатор 1 призначений для рівномірної дозованої подачі борошна у змішувач гранулятора. Він має швидкохідний шнек, змонтований у похилому корпусі. Корпус складається з приймальної і вивантажувальної горловини, транспортного і зворотного каналів. На верхній площадці приймальної горловини встановлений шлюзовий затвор. Всередині приймальної горловини обертається руйнувач склепіння, який запобігає створенню склепіння з борошна.

Подача борошна у змішувач регулюється дозуючою заслінкою, яка перекриває вивантажувальну горловину. У змішувачі 2 борошно змочується водою до вологості, необхідної для гранулювання, перемішується і переміщується вздовж осі до живильника гранулятора. Робочий орган змішувача - мішалка, розміщена в корпусі і обертається у двох підшипниках. На корпусі змішувача змонтовано обладнання для подачі води.

Гранулятор 3 виробляє гранули, продавлюючи зволожене борошно пресуючими вальцями через радіальні отвори кільцевої матриці. На виході з отворів матриці гранули наштовхуються на нерухомий ніж і обламуються.

Рис. 2 Технологічна схема гранулятора трав'яного борошна ОГМ-0,8А: 1- дозатор; 2 - змішувач; 3 - прес; 4- живильник; 5 - вентилятор сортувалки; 6 - циклон; 7- вентилятор охолодження; 8 - охолоджувач; 9 -пневмоконвеер; 10 - шнек сортувалки; 11 - сортувальна колонка; 12- вентилятор пневмотранспортера; 13- бункер.Керування і захист електроприводів здійснюються за допомогою шафи керування, в якій встановлено електромагнітні пускачі, автоматичні вимикачі, реле тощо.

Охолоджувач 8 жалюзійно-циклонного типу складається з вентилятора і циклона з жалюзями на бічній поверхні. Циклон має внутрішній і зовнішній циліндри, які утворюють камеру охолодження. На зовнішньому жалюзійному циліндрі встановлений датчик верхнього рівня гранул у циклоні. Вентилятор 7 в охолоджувачі створює два паралельних повітряних потоки, один з яких транспортує гранули з преса в охолоджувач, а другий охолоджує їх. Одночасно з охолоджуваної маси виноситься незгранульоване борошно, яке під дією вентилятора 5 через циклони 6 поступає в приймальну горловину дозатора.

У процесі охолодження з гранул випаровується волога і в них відбуваються певні фізико-хімічні зміни, внаслідок чого гранули набувають необхідної міцності.

Після заповнення охолоджувальної колонки за командою датчика верхнього рівня вмикається електропривод шнека сортування і гранули переміщуються у сортувальну колонку.

При сортуванні дрібняк і незгранульоване борошно відокремлюються від гранул. Сортувалка виконана у вигляді циліндра з горловиною і консольним шнеком IV. До кінця циліндра приєднана сортувальна колонка 11. Охолоджені гранули шнеком подаються в сортувальну колонку, де у потоці повітря, створюваним вентилятором 5, дрібняк і незгранульоване борошно відокремлюються від кондиційних гранул і через циклон 6 направляються на повторне гранулювання. Пневмотранспортером 9 гранули спрямовуються в циклон 6, і подалі в бункер 13. Система введення води складається з насоса з електроприводом, який подає воду у спеціальний резервуар. Звідки вода самотьоком у змішувач подається через електромагнітний вентиль. При наявності водогону воду підводять безпосередньо до електромагнітного вентиля.

Похожие статьи