Поделиться Поделиться

Технологічна схема розподілу праці одномодельного потока

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 26

ТЕМА: Розрахунок одномодельного потоку

МЕТА: Ознайомитись з правилами розрахунку одномодельних потоків, навчитися розраховувати параметри одномодельного потоку, виховувати охайність під час роботи, уважність і відповідальність

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: папір, ручка,олівець, лінійка.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Шишова В.А. Технология швейного производства. /В.А. Шишова. - М.: Легпромбыт издат, 1985.

2. Амирова З.К. Технология швейного производства. /З.К. Амирова, А.Т. Труханова, О.В. Сакулина, Б.С. Сакулин. - М.: Изд. центр «Академия», 2004.

3. Третьякова Л.И. Методи обработки швейных изделий. практикум. /Л.И. Третьякова., Е.П. Турчинская - К.: Вища школа, 1988.

4. Труханова А.Т. Справочник молодого швейника. - М.: Вьісшая школа, 1985.

ЗАВДАННЯ:

Розрахувати параметри одномодельного потока.

ЗВІТНІСТЬ:

Розраховані параметри одномодельного потока.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ:

1. Опрацювати рекомендовану літературу за темою заняття, конспект лекцій.

ХІД ЗАНЯТТЯ:

1. Розв'язання завдань з розрахунку параметрів одномодельного потока.

2. Оформлення письмового звіту про виконану роботу, захист роботи.

Розрахункове завдання №1.

Виконати попередній розрахунок потока з виготовлення сорочок із бавовняної тканини для хлопчиків шкільного віку. Технічним завданням заданий поток з випуском 984 сорочки у зміну, тривалість зміни Тсм=29520 с.

Розрахункове завдання №2.

Визначити порядок роботи на кратних операціях потока з виготовлення чоловічих піджаків, якщо у зміну випускається 252 вироби, а такт потока 100 с, К=2.


ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ :

Таблиця трудоємності

Стадія та вузел обробки виробу Трудоємність виготовлення виробів Т,с Число робочих N Площа S,м2 Номер групи Номер секції
Підготовка крою, запуск, комплектування Заготовка деталей: Манжети ______ Комір ________ Рукава ________ Спинка _______ Кишеня ______ Пілочки ______       105,4 187 101,2 - 138,4       3,51 6,23 3,37 - 1,77 4,61     -   - - - - - -             1-а
Всього по заготовках Монтаж Оздоблення   585 519,5 165,5 ? 17,32 ?   110,6 93,5 55,2     1-а 2-а 3-я
Всього на потоці ? ? 259,3    

1. В першій секції здійснюється підготовка крою і заготовка деталей.

2. Площа кожної секції, м2, визначають множенням норми S на одного робочого на, число робочих.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:

1. Що є організаційною формою поточного виробництва ?

2. Що таке «поток» ?

3. Які принципи є характерними для потоку ?

4. Якими параметрами характеризується поток ?

5. Що розуміють під тактом потока ?

6. Як розраховується число робочих ?

7. Як розраховується такт потока?

8. Що називається кроком робочого місця ?

9. Що називається поточною лінією

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 27

ТЕМА : Розробка технологічної схеми розподілу праці одномодельного потоку.

МЕТА: Ознайомитися з різними схемами розподілу праці одномодельного потока, навчитися розробляти технологічну схему розподілу праці, виховувати охайність під час роботи, уважність і відповідальність.

МАТЕРІАЛЬНО -ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: папір, лінійка, ручка, олівець.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Шишова В.А. Технология швейного производства. /В.А. Шишова. - М.: Легпромбыт издат, 1985.

2. Амирова З.К. Технология швейного производства. /З.К. Амирова, А.Т. Труханова, О.В. Сакулина, Б.С. Сакулин. - М.: Изд. центр «Академия», 2004.

3. Третьякова Л.И. Методи обработки швейных изделий. практикум. /Л.И. Третьякова., Е.П. Турчинская - К.: Вища школа, 1988.

4. Труханова А.Т. Справочник молодого швейника. - М.: Вьісшая школа, 1985.

ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНН конспекти лекцій, рекомендована література, таблиці для розв'язання завдання, ескізи моделей.

ЗАВДАННЯ:

Розробити технологічну схему розподілу праці.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ:

Опрацювати рекомендовану літературу за темою заняття, конспект лекцій

ХІД ЗАНЯТТЯ:

1. Розв'язання завдання з розрахунку умов погодження часу.

2. Обрання ескізу моделі швейного виробу легкого асортименту.

3. Розробка технологічної схеми розподілу праці.

4. Оформлення письмового звіту про виконану роботу, захист роботи.

Розрахункове завдання №3.

Розрахувати умови погодження часу організаційних операцій з тактом потока 160с, на потоці з вільним ритмом обробки виробів.

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ :

Технологічна схема розподілу праці одномодельного потока подається у вигляді потока.

Технологічна схема розподілу праці одномодельного потока

Найменування виробу _____________________________________

Розрахункова потужність М, одиниць у зміну __________________

Такт потока, с____________________________________________

Число робочих на потоці __________________________________

Час виготовлення виробу, с _________________________________

Номер організаційної операції Номер технологічно-неподільної операції Зміст організаційної операції Спеціальність організаційної операції Розряд організаційної операції Витрати часу, с, на модель Розцінка, коп. Норма виробки, одиниць у зміну Число робочих Вид обладнання, пристосування
розрахункове фактичне

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:

1. .Що називається схемою розподілу праці потока?

2. 3 якого комплексу робіт складається технологічна схема розподілу праці ?

3. .Що є основною умовою погодження часу ?

4. 3 чого складається організаційна операція ?

5. Як забезпечується синхронізація ?

6. Як розраховувати коефіцієнт погодження ?

7. Як розрахувати техніко-економічні показники ?

8. Що називається організаційною операцією ?

9. Що називається технологічно неподільною операцією?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 28

ТЕМА:Планування розміщення робочих місць на потоці.

МЕТА:ознайомитись з варіантами планування потоку і етапами планування; навчитися розміщати робочі місця на конвеєрі; виховувати охайність, уважність, відповідальність; розвивати окомір.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:папір, ручка, олівець, лінійка.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Амирова Э.К. Технология швейного производства. / Э.К. Амирова, А.Т. Труханова, О.В. Сакулина, Б.С. Сакулин. - М.: Изд. центр «Академия», 2004.

2.Шишова В.А.Технология швейного производства /В.А .Шишова и др.- М.: Легпромбьітиздат, 1985.- 376 с.

ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:конспекти лекцій, рекомендована література, ескізи моделей.

ЗАВДАННЯ.

Виконати планування потока.

ЗВІТНІСТЬ.

Схема одномодельного потока з виготовлення жіночого легкого одягу.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ:

Опрацювати рекомендовану літературу за темою заняття, конспект лекцій.

ХІД РОБОТИ:

1. Обрати ескіз моделі швейного виробу.

2. Скласти технологічну схему розподілу праці.

3. Розташувати робочі місця на потоці.

4. Виконати схему-креслення потока.

5. Оформити письмовий звіт про виконану роботу.

ТЕОРИТИЧНІ ВІДОМОСТІ.

Робочі місця на потоці розташовують відповідно з технологічною схемою розподілу праці з виготовлення виробу. При цьому намагаються не порушувати прямоточність і непреривність потока.

Робоче місце - це місце, де безпосередньо виконується технологічний процес. Воно включає в себе робочий стіл з встановленим на ньому відповідним обладнанням, інструментами і пристосуваннями, стілець, робочу зону знаходження напівфабриката до і після виконання операцій.

Умовні позначення при проектуванні потока:

 
 


- робоче місце (М, С, П, і т. д.)

- скат

- міждустольє

- стелаж

- желоб

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:

1. За якими етапами відбувається планування потока ?

2. Які використовуються вихідні дані для розробки потока ?

3. Яке місце називається робочим?

4. З чого складається робоче місце ?

5. Від чого залежать типи і розміри робочих місць?

6. Якаорганізація робочих місць називається раціональною?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 29

ТЕМА:Розрахунок додаткових потоків.

МЕТА:ознайомитись з правилами розрахунку додаткових потоків, навчитися розраховувати додаткові потоки, виховувати охайність, уважність, відповідальність; розвивати окомір.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:папір, ручка, олівець, лінійка.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Амирова Э.К. Технология швейного производства. / Э.К. Амирова, А.Т. Труханова, О.В. Сакулина, Б.С. Сакулин. - М.: Изд. центр «Академия», 2004.

2. Шишова В.А.Технология швейного производства /В.А .Шишова и др.- М.: Легпромбьітиздат, 1985.- 376 с.

ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:конспекти лекцій, рекомендована література, ескізи моделей.

ЗАВДАННЯ.

Розрахувати додаткові потоки.

ЗВІТНІСТЬ.

Розраховані додаткові потоки

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ:

Опрацювати рекомендовану літературу за темою заняття, конспект лекцій.

ХІД РОБОТИ:

1. Розв'язання завдань з розрахунку додаткових потоків.

2. Оформлення письмового звіту про виконану роботу, захист роботи.

Розрахункове завдання №4

У завданні 1 розрахована площа, що необхідна для розміщення заготівельної і монтажної секцій потока з виготовлення сорочок із бавовняної тканини для хлопчиків шкільного віку. Вона дорівнює 204,1 м .

При розмірах типового цеху з розмірами 36 х 24м і кроком колон 6x6 визначити довжину виробничої площі, яку займуть заготівельна і монтажна секції основного потока.

Рахункове завдання №5

Розрахувати додаткові потоки.

ТЕОРИТИЧНІ ВІДОМОСТІ

У типових проектах нових швейних підприємств рекомендується створювати цехи шириною 18, 24 або 36 м. Довжина цеха повинна бути кратна кроку колон. Сітка колон для одноповерхових будівель 24 х 6,6 х 18, 18 х 2, 6 х 12 і 12 х 12; для багатоповерхових 6 х 6 і 6 х 9.

При розташуванні у цеху основного потока визначають площу цеха, яку він займе. Якщо у цеху залишається достатньо вільного місця, можна додатково розташувати там ще один або навіть декілька потоків.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Якої ширини мають бути цехи ?

2. Чому дорівнює довжина цеха?

3. Якою має бути сітка колон одноповерхової будівлі?

4. Якою має бути сітка колон багатоповерхової будівлі?

5. Скільки потоків має бути у цеху?

6. Як розрахувати додаткові потоки?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 30

ТЕМА:Розробка технологічної схеми ( 2 ) розподілу праці.

МЕТА:ознайомитися з різними схемами розподілу праці одномодельного потока, навчитися розробляти технологічну схему розподілу праці, виконувати складальне креслення швейного виробу легкого асортименту, виховувати охайність під час роботи, уважність і відповідальність.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:папір, ручка, олівець, лінійка.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Амирова Э.К. Технология швейного производства. / Э.К. Амирова, А.Т. Труханова, О.В. Сакулина, Б.С. Сакулин. - М.: Изд. центр «Академия», 2004.

2. Шишова В.А.Технология швейного производства /В.А .Шишова и др.- М.: Легпромбьітиздат, 1985.- 376 с.

3.

ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:конспекти лекцій, рекомендована література, ескізи моделей.

ЗАВДАННЯ.

Розробити технологічну схему розподілу праці, складальне креслення виробу легкого асортименту.

ЗВІТНІСТЬ.

1 .Розрахований коефіцієнт погодження.

2.Складена технологічна схема розподілу праці.

3.Складальне креслення виробу.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ:

Опрацювати рекомендовану літературу за темою заняття, конспект лекцій.

ХІД РОБОТИ

1. Розв'язання завдання з розрахунку коефіцієнту погодження.

2. Обрання ескізу моделі швейного виробу.

3. Розробка технологічної схеми розподілу праці.

4. Виконання складального креслення виробу.

5. Оформлення письмового звіту про виконану роботу, захист роботи.

Розрахункове завдання № 6

Визначити коефіцієнт погодження Кс на потоці з випуском 300 одиниць у зміну, у якого т= 92 с, Т= 8000 с, Иф=84 чол.

ТЕОРИТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Технологічна схема розподілу праці одномодельного потока

Найменування виробу _________________________________

Розрахункова потужність М , одиниць у зміну _____________

Такт потока, с ________________________________________

Число робочих на потоці _______________________________

Час виготовлення виробу, с_____________________________

Номер організаційної операції Номер технологічно-неподільної операції Зміст організаційної операції Спеціальність організаційної операції Розряд організаційної операції Витрати часу, с, на модель Розцінка, коп. Норма виробки, одиниць у зміну Число робочих Вид обладнання, пристосування
розрахункове фактичне

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:

1. Що називається схемою розподілу праці потока?

2. З якого комплексу робіт складається технологічна схема розподілу праці ?

3. Як розраховується коефіцієнт погодження ?

4. Чому дорівнює розрахунковий час для конвейєрних потоків ?

5. Чому дорівнює розрахунковий час для агрегатно-групових потоків ?

6. Які операції називаються кратними ?

7. Який поток називається виробничим ?

8. Як класифікуються виробничі потоки ?

9. Як може відбуватися рух предметів праці ?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 31

ТЕМА:Розрахунок багатомодельних потоків.

МЕТА:ознайомитись з правилами розрахунку одномодельних потоків; навчитися розраховувати параметри багатомодельних потоків; виховувати охайність, уважність, відповідальність;розвивати окомір..

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:папір, ручка, олівець, лінійка.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Амирова Э.К. Технология швейного производства. / Э.К. Амирова, А.Т. Труханова, О.В. Сакулина, Б.С. Сакулин. - М.: Изд. центр «Академия», 2004.

2. Шишова В.А.Технология швейного производства /В.А .Шишова и др.- М.: Легпромбьітиздат, 1985.- 376 с.

ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:конспекти лекцій, рекомендована література, ескізи моделей.

ЗАВДАННЯ.

Розрахувати параметри багатомодельного потока.

ЗВІТНІСТЬ.

Розраховані параметри багатомодельного потока.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ:

Опрацювати рекомендовану літературу за темою заняття, конспект лекцій.

ХІД РОБОТИ

1.Розв'язання завдань , розрахунку параметрів багатомодельного потока за

обраними моделями.

2.Оформлення письмового звіту про виконану роботу, захист роботи.

Розрахункове завдання №7

Розрахувати коефіцієнти однорідності для 5 моделей (А,Б,В,Г,Д) чоловічих демісезонних пальто.

Розрахункове завдання №8

Розрахувати параметри багатомодельного потока з виготовлення жіночих пальто. Вихідні дані: асортимент - жіноче пальто 3 моделей, число робочих 79, тривалість зміни 8 год.

Розрахункове завдання №9

Розрахувати параметри багатомодельного потока з виготовлення дитячих суконь. Вихідні дані: асортимент - 4 моделі, випуск кожної однаковий, число робочих 33, витрати часу на модель 1 -1343 с, 2 - 1615 с, 3 - 1775 с, 4 - 1657 с. Тривалість зміни К=8 год.

ТЕОРИТИЧНІ ВІДОМОСТІ:

Багатомодельними називаються потоки, що виготовляють одночасно декілька технологічно схожих між собою моделей одного виду виробів. Цей різновид потоків найбільш широко використовується в умовах серійного виробництва. Моделі обираються відповідно напрямку моди і обґрунтовується перш за все на технологічній однорідності.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Які потоки називаються багатомодельними?

2. За яких умов використовуються багатомодельні потоки?

3. Які ознаки визначають технологічну однорідність?

4. Як розраховується коефіцієнт однорідності?

5. Як розраховуються основні параметри багатомодельних потоків?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 32

ТЕМА:Розробка технологічної схеми багатомодельного потока.

МЕТА:ознайомитися зі схемами розподілу праці багатомодельного потока, навчитися розробляти технологічну схему розподілу праці, виконувати складальне креслення швейного виробу чоловічого (дитячого) верхнього одягу, виховувати охайність під час роботи, уважність і відповідальність.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:папір, ручка, олівець, лінійка.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Амирова Э.К. Технология швейного производства. / Э.К. Амирова, А.Т. Труханова, О.В. Сакулина, Б.С. Сакулин. - М.: Изд. центр «Академия», 2004. Шишова В.А.Те

2. хнология швейного производства /В.А .Шишова и др.- М.: Легпромбьітиздат, 1985.- 376 с.

ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:конспекти лекцій, рекомендована література, ескізи моделей.

ЗАВДАННЯ.

1. Розрахувати параметри багатомодельного потока.

2. Розробити технологічну схему розподілу праці.

3. Виконати складальне креслення швейного виробу.

ЗВІТНІСТЬ.

1.Розраховані параметри багатомодельного потока.

2.Ттехнологічна схема розподілу праці.

3.Складальне креслення виробу.
.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ:

Опрацювати рекомендовану літературу за темою заняття, конспект лекцій.

ХІД РОБОТИ

1. Розв'язання завдань з розрахунку параметрів багатомодельного потоку.

2. 0брання ескізу моделі швейного виробу.

3. Розробка технологічної схеми розподілу праці.

4. Виконання складального креслення виробу.

5. Оформлення письмового звіту про виконану роботу, захист роботи.

Розрахункове завдання №10

Визначити такт потока з послідовним видом запуска і умови погодження часу організаційних операцій з тактом, якщо випуск потока у зміну дорівнює 210 виробів, число всіх моделей однакове, витрати часу на виготовлення виробу по моделям : ТА=1,05 год, ТБ=1,1год, Тв=1,05год.

Розрахункове завдання №11

Монтажна секція ритмічного конвеєрного потока з виготовлення трьох моделей (А,Б,В) працює з циклічним запуском. Визначити умови погодження розрахункового часу організаційних операцій з тактом потока ( основне і додаткове ), якщо випуск у зміну 288 од., такт потоку дорівнює 100 с, крок робочого місця 1^=13 м, крок гнізда конвеєра £=0,6 м, відхилення фактичних витрат часу на виконання операцій від такта потока Іо.ф=30 с.

Розрахункове завдання №12

Визначити такт, число робочих на потоці з комбінованим видом запуска з виготовлення виробів чотирьох моделей (А,Б,В,Г) і умови погодження часу організаційних операцій з тактом потока.

Випуск потока у зміну дорівнює 126 виробів, у тому числі виробів моделей А,В МА=Мв=35 од., вироби моделей Б,Г МБ=Мг=28 од. Витрати часу на виготовлення виробів моделей ТА=6,7год, ТБ=5год, Тв=7,3год, Тг=8год.

ТЕОРИТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Комплектування організаційних операцій і проектування організації робочого місця і його оснащення для багатомодельних потоків - більше трудомісткий процес, ніж ці процедури для одномодельного потока, що пояснюється виготовленням одночасно декількох виробів відмінних модельними особливостями . Відмінності в обробці моделей, їх трудомісткість, форма запуска моделей - це все необхідно ураховувати при комплектуванніорганізаційних операцій. Для потоків з послідовним запуском моделей „р„ значних відмінною в обробці. Умови погодження розраховують як для одномодельного потока, тому Що цей поток у кожний конкретний момент працює як одномодельний. Складання технологічної схеми і наступні розрахунки також виконують для кожної моделі.

При циклічному запуску моделей на конвеєрний поток з регламентованим ритмом організаційні операції комплектують за двома умовами погодження розрахункового часу організаційної операції з тактом потока - основному і додатковому.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Які потоки називаються багатомодельними ?

2. Як відбувається комлектування організаційних операцій ?

3. Як відбувається проектування організації робочого місця ?

4. Як називається основна умова для погодження розрахункового часу ?

5. Як складається технологічна схема розділу праці багатомодельних

потоків ?

6. Як розраховувати параметри багатомодельного потока

← Предыдущая страница | Следующая страница →