Поделиться Поделиться

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС РОБОТИ СТАНЦІЇ

Література:Методичні рекомендації начальнику станції щодо організації перевізного процесу, Київ 2009, п.7.2

Технологічні процеси роботи станцій розробляються начальником станції за участю начальника дистанції вантажно-розвантажувальних робіт, локомотивного і вагонного депо, дистанції колії, дистанції сигналізації та зв'язку, дистанції електропостачання, інформаційно-статистичного центру.

Технологічний процес роботи прикордонної, прикордонної передавальної залізничної станції, окрім зазначеного, розробляється відповідно до вимог Типової технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна, Порядку взаємодії митниць і залізниць України при переміщенні через митний кордон товарів, інших предметів у вантажних залізничних поїздах, Типової технологічної схеми пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, Порядку здійснення митного контролю залізничних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, інших нормативних документів та затверджується порядком, установленим Загальним положенням про залізничну станцію.

Технологічний процес роботи позакласної станції та станції І класу розробляється начальником станції, затверджується начальником залізниці і погоджується начальниками:

- служби перевезень;

- служби комерційної роботи та маркетингу;

- пасажирської служби;

- служби колії;

- служби сигналізації та зв'язку;

- служби локомотивного господарства;

- служби вагонного господарства;

- служби електропостачання;

- регіонального інформаційно-статистичного центру. Технологічний процес роботи станцій III, IV і V класів або технології роботи збірних поїздів на проміжних станціях розробляється відділом переве­зень дирекцій залізничних перевезень разом із причетними відділами. затверджується начальником дирекції залізничних перевезень і погоджується з:

- причетними відділами (секторами) дирекції залізничних перевезень.

- начальником локомотивного депо, яке є основним для даної станції.

- начальником вагонного депо, працівники якого обслуговують цю станцію;

- начальником дистанції сигналізації та зв'язку;

- начальником дистанції колії;

- начальником району електропостачання, що обслуговує станцію. Технологічний процес роботи станцій II класу (сортувальних, вантажних, дільничних, пасажирських) розробляється начальником станції, узгоджується і затверджується порядком, встановленим для станцій III, IV і V класів.

Технологічний процес роботи прикордонних, прикордонних передавальних станцій, крім того, узгоджується з митними органами контролю, а за потребою, й з іншими органами державного контролю, відповідно до умов роботи на станції.

До розробки технології роботи збірних поїздів на проміжних станціях можуть залучатися технологічні групи. У технології відображаються норми часу на операції подавання (прибирання) вагонів на вантажно-розвантажувальні фронти, норми часу на операції, пов'язані з відчепленням (причепленням) вагонів, зокрема у випадках їх несправності, а також норми часу обробки приміських составів (для пунктів обороту), розрахунки норм простою вагонів на станціях від прибуття до відправлення.

Один примірник технологічного процесу роботи станції позакласної, І та II класу надається до Головного управління перевезень Укрзалізниці.

Технологічний процес роботи станції або технологія роботи збірних поїздів на проміжних станціях повинні передбачати впровадження передових технологій і прийомів праці, обчислювальної техніки, автоматизацію, механізацію виробничих процесів, бути направленими на освоєння обсягів перевезень із мінімальними затратами часу на виконання технологічних операцій при забезпеченні безпеки руху, охорони праці, збереження вантажів і рухомого складу.

Похожие статьи