Поделиться Поделиться

Технологія виконання роботи

Практична робота №23

Тема: VBA. Запис макросів у середовищі MS Word та MS Excel.

Мета: виробити практичні навички запису, редагування, видалення та виконання макросів для автоматизації роботи з документами.

Технологія виконання роботи

Завдання 1 . Використовуючи засіб MacroRecorder записати макрос у середовищі MS Excel, який впише шість назв місяців у верхній рядок робочого аркуша, починаючи з клітинки В1.

1) Вибрати чистий аркуш (Лист1) з виділеною за замовчуванням клітинкою А1.

2) Вибрати на стрічці додатку вкладинку Вид і у групі Макроси вибрати вказівку Запись макроса.

3) У діалоговому вікні Запись макроса ввести ім’я, що буде присвоєно новому макросу, — Півріччя1 . У полі Сочетание клавиш ввести символ ф, тоді в подальшому натиснення комбінації клавіш <Ctrl+ф> буде викликати запуск даного макросу.

4) У полі Сохранить в вибрати значення Эта книга для збереження створеного макроса у активній книзі.

5) Після заповнення всіх полів у діалоговому вікні Запись макроса клацнути на кнопці ОК. Це початок процесу запису.

6) Клацнути на клітинці В1 та ввести в шість сусідніх клітинок назви місяців, як показано на рис.4. у теоретичній довідці.

7) Тепер відформатувати введені значення. Виділити клітинки B1:G1, перейти на стрічці на вкладнику Главная і у групі Шрифт клацнути на кнопках і . Потім клацнути на клітинці В2 і зупинити запис макросу, для цього відкрити на стрічці вкладинку Вид і вибрати у групі Макросы команду Остановить запись.

8) Зберегти книгу під іменем ПР23_<Власне прізвище>.xlsm.

9) Виконати створений макрос, використовуючи вказівку Выполнить та «гарячі» клавіші.

Завдання 2 . Записати макрос у середовищі MS Word, що здійснює зміну кольору фону документа відповідно до введених значень кольорів.

1) Запустити Microsoft Word;

2) Створити новий пустий документ;

3) клацнути вкладинку Разработчик на стрічці;

4) натиснути кнопку Mакросы і вибрати в полі Макросы из Normal.dotm (общего шаблона);

5) ввести ім’я ChangeColor і натиснути кнопку Создать.

В редакторі Visual Basic з’явиться наступний фрагмент коду:

Sub ChangeColor()

'

' ChangeColor Макрос

''

End Sub

6) Змінити код, щоб він мав такий вид:

Sub ChangeColor()

'

' ChangeColor Макрос

'

Dim intRed As Integer

Dim intGreen As Integer

Dim intBlue As Integer

intRed = InputBox("Значення червоного? (0-255)")

intGreen = InputBox("Значення зеленого? (0-255)")

intBlue = InputBox("Значення синього? (0-255)")

ActiveWindow.View = wdWebView

With ActiveDocument.Background.Fill

.Visible = msoTrue

.ForeColor.RGB = RGB(intRed, intGreen, intBlue)

End With

MsgBox "Колір фону документа тепер RGB(" & intRed & ", " & intGreen & ", " & intBlue & ")."

End Sub

7) В меню View (Вид) вибрати команду Microsoft Word;

8) Ввести в документі деякий текст, щоб бачити різницю між кольором фону і текстом;

9) Зберегти документ з іменем ПР23_<Власне прізвище>.docm

10) Виконати макрос ChangeColor, використовуючи вказівку Выполнить.;

11) У діалоговому вікні тричі ввести ціле число в діапазоні від 0 до 255 (для значень червоного, зеленого і синього), кожного разу натискуючи кнопку ОК. Колір фону документа змінюється відповідно комбінації значень «червоний-зелений-синій» (RGB), введених на попередньому кроці.

Завдання 3 . У середовищі MS Excel створити макрос для здійснення розрахунків та форматування таблиці за такими параметрами:

1) Задати такі параметри форматування таблиці:

· Рамка навколо таблиці А1:Н25 та перший рядок таблиці мають межу – жирна лінія синього кольору;

· Межі клітинок - тонка лінія чорного кольору;

· Перший стовпчик таблиці А2:А25 заповнений числами від 1 до 24;

2) По стовпчику Н розрахувати:

· найбільше значення і помістити у клітинку Н26 та залити її жовтим кольором,

· найменше значення і помістити у клітинку Н28 та залити її червоним кольором,

· середнє значення і помістити у клітинку Н30 та залити її зеленим кольором

3) Передбачити виконання макросу за допомогою комбінації клавіш Ctrl+ф.

4) Створений макрос застосувати до 3 аркушів (Лист2, Лист3, Лист4) різними способами: через вказівку та комбінацію клавіш.

5) Переглянути програмний код макросу у середовищі VBA, скопіювати його на аркуш(Лист5) і записати коментар(пояснення) до кожного рядка програмного коду.

6) Зберегти результати роботи.

Контрольні запитання

1. Що таке VBA?

2. Як взаємодіє VBA з програмами MS Office?

3. Які засоби надає VBA для автоматизації роботи з документами MS Office?

4. Що таке макрос?

5. Що таке MacroRecorder ?

6. Як записати макрос?

7. Як виконати макрос?

8. Як відредагувати макрос?

9. Як видалити макрос?

10. Як створити кнопку на панелі швидкого доступу для запуску макроса?

11. Який формат має документ Word 2010, що містить макроси?

12. Який формат має документ Excel 2010, що містить макроси?

Тестові завдання

Вказати правильну відповідь.

1. Мова VBA це:

а) самостійний додаток для роботи з даними;

б) об’єктно-орієнтована мова програмування;

в) процедурна мова програмування;

г) інструмент обробки даних у додатках Microsoft Office 2010.

2. Редактор Visual Basic це:

а) інтегроване візуальне середовище розробки;

б) самостійний додаток Microsoft Office 2010;

в) самостійний додаток Microsoft Windows;

г) транслятор з мови Visual Basic.

3. Макрос у мові VBA — це:

а) самостійна програма Microsoft Office 2010;

б) засіб управління роботою додатку Microsoft Office 2010;

в) іменований запис послідовності дій користувача для спрощення її багаторазового повторення;

г) фрагмент документу додатку Microsoft Office 2010.

4. Код макросу мовою VBA зберігається:

а) у тілі документа додатку Microsoft Office 2010;

б) у шаблоні документа Microsoft Office 2010;

в) у окремому файлі з розширенням . vba;

г) у системних бібліотеках.

5. Основними поняттями об’єктно-орієнтованого програмування є:

а) процедури та функції;

б) об’єкти та події;

в) константи та змінні;

г) властивості та методи;

д) класи.

Похожие статьи