Поделиться Поделиться

У якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних

Для 10-Б

ТЕМА 1. Написання слів із ненаголошеними голосними

(записати конспект, виконати завдання)

В українській мові ненаголошені звуки [е]та [и]наближаються один до одного. Коли виникає сумнів, яку букву писати, змінюємо слово або добираємо до нього перевірне слово (спільнокореневе або змінюємо форму слова) так, щоб ненаголошений звук став наголошеним.

Якщо не можна перевірити написання слова за допомогою наголосу, застосовуємо правила.

1. Буква Е пишеться:
а) у сполученнях -ере-, -еле-:берег, передмістя, ожеледь, селезень;
б) якщо епри зміні випадає або чергується з і:осені - осінь, серпень - серпня;
в) у суфіксах -ець, -ень, -тель, -елезн-, -ен-, - енн-, -еньк-, -есеньк-, -ечок-, -ечк-:кошеня, запрошення, батенько, малесенький, подушечка, учитель.

2. Буква И пишеться:
а) у сполученнях -ри-, -ли - між приголосними у відкритих ненаголошених складах: бриніти, гриміти, стриміти;
б) у суфіксах -ик, -иц(я), -ищ(е), -иськ, -ив(о), -ин-, -инн(я), -ичок-, -ичк- : братик, хлопчик, мереживо, чудовисько, палиця. вуличка.

3. Буква О пишеться:
а) у звукосполученнях -оро-, -оло -: боротися, волосся, молотити;
б) у словах: гончар, корявий, погано, лопата, монастир, богатир (силач), борсук, отаман.

У деяких словах написання літер не можна перевірити: апельсин, левада, кишеня, леміш, лимон, пиріг. Тоді треба звернутися до орфографічного словника.

Вправа 1.

Перепишіть, вставляючи пропущені буквиЕчи И. Доберіть до кожного перевірні споріднені слова або форми слів і запишіть їх поряд.

Зразок:далеч— далекий, блищати — блиск, грудень — грудня.

Дал..чінь, в..селий, в..шневий, т..хенький, т..хнічний, з..рнина, д..витися, п..линка, п..кти, щ..пати, щ..пити, ч..твертий, ч..тець,с іч..нь, хлоп..ць, нож..к, щигл..к, чов..н, пів..нь, майст..р, пласт..р, глеч..к, стол..к, промов..ць.

Вправа 2.

Знайдіть правильний варіант відповіді

1. У якому рядку всі ненаголошені голосні можна перевірити наголосом:

А березень, бриніти, тривога, вітер, великий, криве;

Б темніти, земля, кривенька, держу, клекотіти, несу;

В ожеледь, берег, дерево, дрижати, тривалий, дизель;

Г вимоги, широкий, зелень, шелест, динамо, семеро

ТЕМА 2. Спрощення в групах приголосних

(записати конспект, виконати завдання)

Спрощення в групах приголосних

Iнодi при вiдмiнюваннi слова або його твореннi виникає важкий для вимови збiг приголосних звукiв. Тому в процесi мовлення один з таких приголосних випадає, тобто вiдбувається спрощення.
1. ждн- жн : тиждень — тижневий, тижні, тижнів, тижнями
здн - зн:проїзд — виїзний, об'їзний, проїзний, під'їзний
стн- зн:якість — якісно, якісний; честь — чесно, чесний
стл- сл:лестощі — облесливий, улесливо, улесливість
стц - сц : - містити — місце, місцевість, місцина
рдц- рц:серденько — серце, серцевина, серцевий
слн- сн : масло — масний, Масниця;
2. У групах приголосних зк, скпри творенні дієслів із суфіксом -ну-та закінченнямe(випадає к )
зкнзн:брязк - брязнуло, брязнути, брязне
скн - сн:тиск - тиснуло, тиснути, тисне, тиснява

Спрощення НЕ вiдбувається: (завчити винятки)

1. У словах зап’ястн ий, кiстл явий, пестл ивий, хвастл ивий, хворостн як, шiстн адцять, шістс от, буквалістсь кий, випускн ий, пропускн ий, вискн ути, тоскн о та похiдних вiд них.

2. У словах iншомовного походження .: баласт – баластний, компост – компостний, контраст – контрастний, форпост – форпостний.

Виконайте тестові завдання:

Оберіть один правильний варіант відповіді.

У якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних.

А Форпостний, корисний, щасливий, улесливий, звісно.

Б Доблесний, усний, баластний, хвастливий, хворостняк.

В Шістсот, провісник, вискнути, свиснути, гуснути.

Г Безвиїзний, власний, злісний, кістлявий, тижневий.

Д Ненависний, якісний, цілісний, месник, очисний.

У якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних

А Ненависний, пестливий, хвастнути, свиснути, тижневий.

Б Власний, безвиїзний, злісний, гігантський, кістлявий.

В Тріснути, масний, хворостняк, вискнути, писнути.

Г Ремісник, зап'ястний, навмисне, провісник, шістнадцять.

Д Серце, шелеснути, гуснути, цілісний, радісний.

Похожие статьи