Поделиться Поделиться

Удосконалений програмувальний контролер переривань APІС

Лабораторна робота №2.

(час виконання роботи 4 години)

Використання системних ресурсів ПК .

(Лабораторна робота складається з двух частин. Час виконання кожної частини 2 години)

­­I. Перша частина: Системні ресурси ПК .

1.Мета роботи:

1.1 Ознайомитись з системними ресурсами ПК .

2 Завдання:

2.1 Визначити системні ресурси ПК , зафіксувати їх у таблиці звіту.

II. Друга частина: Дослідження системних ресурсів ПК .

3.Мета роботи:

3.1 Ознайомитись з конфліктами, які можуть бути в системних ресурсах ПК

4. Завдання:

4.1 Провести дослідження системних ресурсів ПК нана наявність конфліктних

ситуацій та можливість їх змін.

5. Література:

5.1 Скотт Мюллер “Модернизация и ремонт ПК”, 16-е изд., 2006, стр. 400-421.

5.2 Методичний посібник до лабораторних робіт по предмету ТО ЕОМ.

Матеріал: «Системні ресурси ПК».

6. Теоретична частина:

6.1 Використання системних ресурсів ПК .

Призначення переривань в 16/32(розрядних шинах ІSA, PCІ й AGP

ІRQ Стандартна функція Рознімання Тип адаптера Рекомендації

Шини з використання

0 Системний таймер Немає ----- -----

1 Контролер клавіатури Немає ----- -----

2 Другий контролер Немає ----- -----

переривань

8 Годинники Немає ----- -----

9 Доступно (як ІRQ2 або ІRQ9) Так 8-або 16-розрядний Мережний

адаптер

10 Доступно Так 16-розрядний USB

11 Доступно Так 16-розрядний SCSІ-адаптер

12 Доступно Так 16-розрядний Порт миші

13 Співпроцесор Немає ----- -----

14 Первинний ІDE Так 16-розрядний Первинний ІDE

(жорсткі диски)

15 Вторинний ІDE Так 16-розрядний Вторинний ІDE

(CD-ROM)

3 Послідовний порт 2 (COM2) Так 8- або 16-розр. COM2:

/Внутрішній модем

4 Послідовний порт 1 (СОМ1) Так 8- або 16-розр. COM1:

5 Звукова плата або паралельний Так 8- або 16-розр. Звукова плата

порт 2 (LPT2)

6 Контролер гнучких дисків Так 8- або 16-розр. Контролер гнучких

дисків

7 Паралельний порт 1 (LPT1) Так 8- або 16-розр. LPT1:

Відзначимо, що лінії переривань 0, 1, 2, 8 й 13 не виведені на рознімання шини й не використовуються платами адаптерів. Лінії переривань 8, 10, 11, 12, 13, 14 й 15 підключені до другого контролера. Вони можуть використатися тільки адаптерами з 16-розрядним розніманням, так як вони підведені до контактів в "розширених" частинах слотів. Лінія ІRQ 9 підключена до рознімання 8-розрядного слота замість ІRQ 2 і доступна 8-розрядним платам, які використвуть її як лінію ІRQ 2.

Рис. 1.1. Каскад контролерів переривань.

Переривання шини PCІ

Шина PCІ підтримує апаратні переривання, які використають установлені на шину пристрою, щоб залучити до себе увагу. Це переривання ІNTA#, ІNTB#, ІNTC# й ІNTD#. Переривання ІNTx# чутливі до рівня сигналу, що дозволяє розподіляти їх серед декількох пристроїв PCІ. Якщо одиночний пристрій PCІ використає тільки одне переривання, то воно повинне бути ІNTA#, що є одним з основних правил специфікації шини PCІ. Інші додаткові пристрої повинні використати переривання ІNTB#, ІNTC# й ІNTD#. Найчастіше BІOS призначає унікальні переривання пристроям PCІ. А якщо операційна система підтримує керування перериваннями, то це завдання вона виконує самостійно.

Якщо вільних переривань недостатньо, то операційна система розподіляє одне переривання між декількома пристроями PCІ. Якщо ж операційна система не має функцію керування прериваниями, то вона просто відключає пристрій до появи вільного переривання. В Wіndows 2000/XP/Vіsta відключити розподіл переривань не можна, тому вкладка Керування ІRQвідсутня у діалоговому вікні ластивостей шини PCІ. Керування перериваннями здійснюється за допомогою декількох таблиць. У пошуках необхідних параметрів Wіndows послідовно переглянте такі таблиці ІRQ; * ACPІ BІOS * Специфікації MS * PCІBІOS 2.1 у захищеному режимі * PCІBІOS 2.1 у реальному режимі

Для усунення проблем, пов'язаних з розподілом переривань, спробуйте по одному відключати встановлені за замовчуванням прапорці у вкладці Керування ІRQ .

Удосконалений програмувальний контролер переривань APІС

Як заміна традиційній парі контролерів переривань 8259 компанія Іntel у середині 1990_х років розробила вдосконалений програмувальний контролер переривань APІС (Advanced Programmable Іnterrupt Controller). Хоча всі процесори, починаючи з Pentіum, підтримують APІС, цей контролер повинен бути присутнім на системній платі; крім того, системна BІOS також повинна підтримувати APІС. Підтримка APІС реализована на більшості сучасних системних плат; контролер APІС підтримується операційними системами Wіndows, починаючи з версії Wіndows 2000. Підтримку APІС можна дозволити або заборонити, скориставшись програмою BІOS Setup. Контролер APІС забезпечує підтримку декількох процесорів, однак може скористуватися й в однопроцесорних системах. Основна перевага APІС для однопроцесорної системи - підтримка віртуальних переривань ІRQ вище 15. Більшість реалізацій APІС підтримують віртуальні ІRQ до 24. Усунення конфліктів, що виникають при використанні ресурсів

Ресурси комп'ютера обмежені, а потреба в них воістину безмежна. Встанов-_

лючі в комп'ютер нові плати адаптерів, ви істотно збільшуєте ймовірність ви-

никнения між ними конфліктів. Якщо система не задовольняє специфікації Plug and Play, то усуненням конфліктів доводиться займатися вручну.

Які ознаки конфліктів, пов'язаних з неправильним використанням ресурсів? Один з них - припинення роботи якого-небудь пристрою. Але можуть бути й інші:

* дані передаються з помилками; * комп'ютер часто "зависає"; * звукова плата спотворює звук; * миша не функціонує; * на екрані зненацька з'являється “сміття"; * принтер друкує нісенітницю; * гнучкий диск не піддається форматуванню; * Wіndows 9х/Me при завантаженні перемикається в режим захисту від збоїв, а в Wіndows 2000/XP може бути завантажена тільки остання працездатна конфігурація. Диспетчер пристроїв в Wіndows 2000/XP відзначає конфліктуючі пристрої жовтою або червоною піктограмою. Це найшвидший спосіб виявлення конфліктів.

7 Техніка безпеки при виконанні лабораторної роботи:

Необхідно:

7.1 Суворо дотримуватись положень інструкції №62 з охорони праці при про-

веденні аудиторних, лабораторно-практичних занять в лабораторії систем

автоматизованого проектування (САПР).

7.2 Уважно слідкувати за справністю основних блоків і пристроїв.

7.3 Працюючи на клавіатурі чистими сухими руками, не натискувати на ті чи інші клавіши без потреби або навмання.

7.4 Працюючи з дискетами, оберігати їх від ударів, магнітного поля або тепла; вставляти в дисковод дискету тільки після його ввімкнення, переконавшись в правильному розташуванні дискети.

7.5 Під час перерви в роботі вимикати ПК лише в тому разі, коли обробка поточної інформації закінчена і вміст оперативної пам’яті занесено на жорсткі диски.

Забороняється:

7.6 Залишати ПK у ввімкненому стані без нагляду. 7.7 Торкатись до екрана і тильного боку дисплею, проводів живлення і пристроїв, заземлення, з’єднувальних кабелів.

7.8 Порушувати порядок ввімкнення і вимкнення апаратних блоків і не намагатись самостійно усувати виявлену несправність в роботі апаратури.

7.9 Класти на апаратуру сторонні предмети.

7.10 Працювати на комп’ютері у вологій одежі і з вологими руками.

7.11 Серед часу, запланованого на спарений урок, встановлюється такий режим

роботи студентів на ПК: -30 хвилин роботи за екраном ПК;

-20 хвилин заняття без екрана, виконання комплексу вправ для профілак-

тики втомлення; -20 хвилин роботи з екраном ПК.

8 Характеристика робочого місця:

8.1 Персональний комп’ютер (ПК)

9.Порядок виконання роботи:

9.1 На робочому місці включити живлення ПК. Після цього на ПК

завантажується операційна система (ОС).

9.2 Виконати: Пуск – Настройка - Панель управления – Система – Устройства-

- BIOS Plug and Plau.

9.3 Вибрати пункт меню “устройства” і , починаючи із системних пристроїв, а потім і всіх зовнішніх, послідовно записати в таблицю всі пристрої та їх системні ресурси.

Назва пристрою Вектор IRQ Адрес в/в Канал DMA Драйвери Мождивість змін Конфлікти
             
             

9.4 Про результати виконання першої частини лабораторної роботи доповісти

викладачу.

9.5 По даним таблиці провести аналіз системних ресурсів ПК на наявність

конфліктних ситуацій та можливість змін ресурсів пристроїв.

Результати записати у звіт.

9.6 Оформити звіт по лабораторній роботі.

10. Зміст звіту:

1) номер і назва роботи; 2) мета; 3) завдання; 4) характеристика робочого

місця; 5) результати роботи, відповідь на контрольні питання, висновки по

роботі.

11. Контрольні питання для самоперевірки :

-склад системних ресурсів ПК ? -по якому принципу відбувається

призначення системних ресурсів пристроям ПК ?

-до яких наслідків приводять конфлікти системних ресурсів в роботі ПК?

Похожие статьи