Поделиться Поделиться

Управління грошовими активами

Управління грошовими активами або залишком грошових коштів та їх еквівалентів, що постійно перебуває в розпорядженні підприємства, становить невід’ємну частину функцій загального управління оборотними активами. Розмір залишку грошових коштів визначає рівень його платоспроможності.

На формування підприємством грошових активів впливає низка чинників, які покладені в основу відповідної класифікації залишків його грошових активів. Виділяють операційний, страховий, інвестиційний та компенсаційний залишок грошових активів.

Операційний (трансакційний) залишок грошових активів формується з метою забезпечення поточних платежів щодо операційної діяльності (закупівля сировини, оплата праці, сплата податків, послуг сторонніх організацій).

Страховий (резервний) залишок грошових активів формується для страхування ризику несвоєчасного надходження грошових коштів від операційної діяльності у зв’язку з погіршенням кон’юнктури на ринку готової продукції, уповільненням платіжного обігу та з інших причин.

Інвестиційний (спекулятивний) залишок грошових активів формується з метою здійснення ефективних короткострокових фінансових інвестицій при сприятливій кон’юнктурі в окремих сегментах ринку грошей.

Компенсаційний залишок грошових активів формується в основному на вимогу банку, що здійснює розрахункове обслуговування підприємства й надає йому інші види фінансових послуг.

Основною метою фінансового менеджменту у процесі управління грошовим и активами є забезпечення постійної платоспроможності підприємства. У цьому реалізується функція грошей як засобу платежу. Важливою задачею фінансового менеджментуу процесі управління грошовими активами є забезпечення ефективного використання тимчасово вільних грошових коштів, а також сформованого інвестиційного їх залишку. Забезпечення платоспроможності потребує створення високого розміру грошових активів, тобто максимізацію їх середнього залишку в рамках фінансових можливостей підприємства.

Управління грошовими активами підприємства здійснюється за наступними основними етапами (рис. 6.5):

ЕТАПИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ АКТИВАМИ

       
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  


Аналіз грошових активів підприємства в попередньому періоді передбачає наступні стадії (табл. 6.7).

Таблиця 6.7. Стадії аналізу грошових активів підприємства в попередньому періоді

Стадії Зміст
Оцінка ступеню участі грошових активів у сукупних оборотних активах Розрахунок коефіцієнту участі грошових активів (КУга): КУга = ГА : ОА, де ГА, ОА – середні залишки грошових активів, середня сума оборотних активів.
Визначення середнього періоду обертання й кількості оборотів грошових активів Середній період обертання грошових коштів (Пога): Пога = ГА : ВГАо, де ВГАо – одноденний обсяг витрачання грошових активів у даному періоді Кількість оборотів середнього залишку грошових активів у даному періоді (Кога): Кога = ВГА : ГА, ВГА – загальний обсяг витрачання грошових активів у даному періоді.
Визначення рівня абсолютної платоспроможності підприємства по окремих місяцях попереднього періоду Коефіцієнт абсолютної платоспроможності (Кап): Кап = ГА : ППК, де ППК – поточний позиковий капітал.
Визначення рівня відволікання вільного залишку грошових активів у короткотермінові фінансові інвестиції (акції), коефіцієнту рентабельності короткотермінових інвестицій Рівень відволікання вільного залишку грошових активів у короткотермінові фінансові інвестиції (Рвкфі): Рвкфі = КФІ х 100 : ГА, де КФІ – середній залишок грошових еквівалентів у формі короткострокових фінансових інвестицій у даному періоді; ГА – середній залишок сукупних грошових активів підприємства в даному періоді.

Похожие статьи