Поделиться Поделиться

Управління подачею зливків до валків кліті.

Лекція № 46

Управління подачею зливків до валків кліті. Управління робочими рольгангами

1 Управління подачею зливків до валків кліті.

2 Управління робочими рольгангами.

Управління подачею зливків до валків кліті.

Злиток, доставлений злитковозом, укладається на приймальний рольганг, який для звільнення злитковозу повинен короткочасно включитися і пересунути злиток до кінця приймального рольгангу. Контроль надходження злитка із злитковозу на приймальний рольганг здійснюється за допомогою

фотореле Ф1 на початку рольганга (мал. 1). Положення злитка в кінці приймального рольганга контролюється фотореле Ф2. Включення приймального рольганга для зняття злитка із злитковоза відбувається при засвіченні злитком фотореле Ф1, якщо не засвічено фотореле Ф2, тобто якщо на приймальному рольгангу вже немає злитка, поданого злитковозом раніше.

 
 
Малюнок 1 - Управління подачею злитка до валків стану


Оскільки відстань між фотореле Ф1 і Ф2 звичайна більше довжини злитка, то в процесі просування злитка по рольгангу має місце відсутність засвічення як Ф1, так і Ф2 (Ф1 вже не засвічується випромінюванням злитка, а Ф2 ще не встигло засвітиться), тому схема управління приймальним рольгангом повинна запам'ятовувати факт засвічення Ф1, що мав місце, до моменту засвічення Ф2. Ця функція виконується логічною схемою И-ИЛИ (АБО), в якій вихід И1 (умовно позначене ПР΄) пов'язаний з одним зі своїх входів через елемент ИЛИ.

Другий вхід елементу И1 через елемент НЕ сполучений з фотореле Ф2. Таким чином, розглянута схема видає на виході елементу И1 одиницю при короткочасному засвіченні Ф1 до моменту появи одиниці (засвічення) на виході Ф2. Сигнал ПР, рівний одиниці, через елемент ИЛИ подає команду ПР на включення приводу приймального рольганга, який залишається включеним, поки злиток не переміститься до кінця рольганга, де встановлено фотореле Ф2. В мить, коли ПР стає рівним нулю привід інтенсивно гальмується, попереджаючи перехід злитка на передавальний рольганг.

Хай у момент передачі злитка на приймальний рольганг на других рольгангах як і у валяннях кліті немає інших злитків і жодне з фотореле, окрім Ф2, не засвічене. Тоді на виході елементу НЕТ в ланцюзі фотореле Ф4, встановленого в кінці подаючого рольгангу, буде одиниця, яка подається на один з входів елементу З. Оскільки другий вхід через елемент ИЛИ включений на Ф2, який будучи засвіченим видає одиницю, то на виході И3 з'явиться одиниця, що викличе появу одиниці на виході ПP" елементу И4. В результаті через елемент ИЛИ, приєднаний до виходів И1, И4, буде подана команда ПР на повторне включення приймального рольганга. Насправді повторного включення не відбудеться, оскільки зникнення на виході И1 одиниці за часом співпадає з появою одиниці на виході И4, тобто на виході елементу ИЛИ збережеться одиниця.

Оскільки Ф4 при цьому залишатиметься не засвіченим, то з виходу елементу И3 через елемент ИЛИ4 буде подана команда ПОР на включення подаючого рольганга. При спільній роботі приймального і подаючого рольгангов злиток переміститься на подающий рольганг і засвітить фотореле Ф3. В результаті з'явиться одиниця на виході И2, а через елемент НЕТ на вході И4 зявиться нуль, що приведе до зняття команди ПР і зупинки приймального рольганга, тобто після переходу злитка на подаючий рольганг приймальний рольганг зупиниться.

В процесі просування злитка по подаючому рольгангу засвітиться фотореле Ф4, що викличе зникнення одиниці на виході И3 і приведе до зняття команди ПІР на роботу подаючого рольганга, якщо не з'явиться одиниця на виході елементу И6. Для того, щоб на виході И6 з'явилася одиниця, необхідно, щоб сигнал П1, відповідний першому пропуску, був рівний одиниці. Цей сигнал з'являється, якщо почався останній пропуск при плющенні попереднього злитка. Вважаючи, що жодне з фотореле подовжувальних і робочих рольгангов не засвічене, ми тим самим вважаємо, що система уравління готова почати перший пропуск і П1 = 1. Отже, при засвіченні Ф4 на обох входах елементу И5 будуть одиниці, що визначає появу одиниці на виході И5, а отже, і на виході И6, входи якого включені на виході Ф4 і И5. Таким чином, при П1 = 1 після засвічування Ф4 на одному вході елементу ИЛИ 4, сполученому із И3, з'явиться нуль, а на іншому вході, сполученому з И6, з'явиться одиниця, в результаті, чого команда ПОР на роботу подаючого рольганга збережеться. Якщо ж плющення попереднього злитка не закінчується (не почався останній пропуск) і П1 = 0, то при засвіченні Ф4 команда ПОР знімається і подаючий рольганг гальмується.

Фотореле Ф4 встановлене в кінці подаючого рольганга таким чином, що в процесі гальмування цього рольганга злиток зупинявся, не заходивши на передній подовжувальний рольганг, залишаючись у полі зору Ф4. Якщо ж П1 = 1, то команда ПОР не знімається до тих пір, поки злиток не перейде на передній подовжуючий рольганг, команда ПУРВ на роботу якого в напрямку до валків стану через елемент ИЛИ формує елемент И5.

Після припинення засвічення фотореле Ф4 на виході елементу И5 існуватиме одиниця на якийсь час, рівне тривалості імпульсу, утвореного формувачем ФИ при зникненні одиниці з виходу Ф4. Тривалість імпульсу вибирають такій, щоб злиток встиг переміститися по передньому подовжувальному рольгангу, але не дійшов до переднього робочого рольганга і був би у полі зору Ф5. Застосування витримки часу для зупинки злитка на передньому подовжувальному рольгангу обумовлене тією обставиною, что'сліток може рухатися по цьому рольгангу, коли ще на закінчився останній пропуск, і фотореле Ф5 ще продовжує залишатися засвіченим. Зупинка ж злитка на передньому подовжувальному рольгангі потрібна в тому випадку, якщо: на передньомум робочому рольгангу ще знаходиться метал і засвічується фотореле Ф5; ліва лінійка маніпулятора ще не знаходиться в крайньому положенні і не спрацював шляховий вимикач цієї лінійки ПВЛ, натискний пристрій не закінчив відробіток переміщення верхнього валка для першого пропуску, що контролюється за допомогою реле швидкості натискгоного пристрою РС (HB).

Перевірка цих умов здійснюється за допомогою елементу И8, входи якого підключені на шляховий вимикач ПВЛ; фотореле Ф6 через елемент НЕТ; фотореле Ф5 через елемент ИЛИ7; реле швидкості натискного пристрою РС (HB) через елемент НЕТ.

З опису роботи схеми виходить, що якщо плющення попереднього злитка не закінчилося, то черговий злиток затримується на передньому подовжувальному рольгангу, чекаючи, коли на передньому робочому рольгангу не буде металу, ліва лінійка маніпулятора займе початкове положення, а натискний пристрій закінчуватиме установку верхнього валка в положення першого пропуску.

Похожие статьи