Поделиться Поделиться

Файл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить

Лабораторна робота № 10

Тема: СТВОРЕННЯ ПЛАКАТІВ, ЛИСТІВОК ТА ВІЗИТОК ЗАСОБАМИ COREL DRAW

Мета роботи: ознайомитися з основними можливостями графічного редактора Corel Draw при створенні плакатів, листівок і візиток.

Приклад. Створення плаката Corel Draw

Засобами програми Corel Draw створіть плакат на тему: «Corel Draw - лідер серед векторних редакторів», як показано на рисунку 1.

Файл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 1

Рис.1

1. Запустіть програму Corel Draw.

2. Створіть новий документ. Збережіть новостворений документ у власній папці:

Файл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить

3. На пустому полі формату А4 створюємо тривимірний куб. Перемістіть допоміжну направляючу лінію на сторінку, клацнувши і перетягнувши її з вертикальної лінійки.

4. На панелі параметрів натисніть на кнопку Закрепить за направляющимиФайл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 2,щоб встановити прив'язку об'єктів до направляючої лінії.

5. Інструментом ПрямоугольникФайл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 3+Ctrl створіть квадрат. Квадрат слід встановити так, щоб права його сторона доторкалася до направляючої лінії.

6. Інструментом УказательФайл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 4 клацніть лівою кнопкою миші на квадраті, щоб отримати маніпулятори повертання.

7. Клацніть на лівому середньому маніпуляторі (вертикальна стрілка) і перемістіть його вверх приблизно на 20 градусів. У міру переміщення сторони квадрата, стрічка стану повідомлятиме кут переміщення.

8. Знову клацніть на квадраті (тепер це фактично паралелограм); появились знову звичайні маніпулятори вибору.

9. Знову клацніть на лівому середньому маніпуляторі, натисніть на клавішу Ctrl: перемістіть квадрат через направляючу на іншу сторону (рисунок 2) Все ще утримуючи ліву кнопку миші, клацніть один раз правою кнопкою для того, щоб скопіювати даний об'єкт. Відпустіть ліву кнопку миші.

Файл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 5

Рис.2

10. Встановити прив'язку до сторін квадратів→Закрепить за объектамиФайл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 6

11. Інструментом Свободная форма Файл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 7 помістіть курсор у лівий верхній кут лівого паралелограма. Клацніть і ведіть інструментом по стороні до правого верхнього кута того ж паралелограма, поки курсор не закріпиться до нього.

12. Інструментом УказательФайл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 4 виділіть новостворений відрізок. Оскільки даний відрізок співпадає зі стороною квадрата, то на екрані будуть видимі лише його маніпулятори.

13. Тримаючи клавішу Ctrl, перемістіть лівий середній маркер відрізка вправо через направляючу, клацніть і відпустіть праву кнопку миші, щоб скопіювати відрізок. Відпустіть ліву кнопку миші.

14. Знову тримаючи клавішу Ctrl, перемістіть уверх нижній середній маркер виділеного відрізка і скопіюйте його (див. вище).

15. Знову тримаючи клавішу Ctrl перемістіть вліво через направляючу середній правий маркер виділеного відрізка та скопіюйте його (див. вище). Отримаємо:

Файл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 9

16. ПрямоугольникФайл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 3 +Ctrl – створіть квадрат. Залийте його довільним кольором; видаліть контур квадрата, клацнувши правою кнопкою миші на значку Файл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 11 на панелі кольорів.

17. Виберіть інструмент УказательФайл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 4 і двічі скопіюйте виділений квадрат на цільне місце сторінки, клацнувши і відпускаючи праву кнопку миші (див. вище).

18. Залийте довільними кольорами (кольори усіх трьох створених квадратів повинні бути різними) дві новоствореві копії квадрата.

19. Активізуйте інструмент ТекстФайл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 13на панелі параметрів виберіть шрифт Times New Roman і напишіть на першому кольоровому квадраті велику букву «А».

20. Виділіть напис і за допомогою маркерів збільшіть букву так, щоб вона була трохи меншою за розміри квадрата.

21. Утримуючи клавішу Shift, виділіть букву та квадрат і клацніть кнопкою ВыравниваниеФайл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 14на панелі параметрів. Відкриється діалогове вікно, зображене на рисунку 3. Встановіть параметри вирівнювання букви та квадрата згідно з рисунком 3.

Файл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 15

Рис.3

22. Виділену букву і квадрат згрупуйте, натиснувши на кнопку СгруппироватьФайл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 16на панелі параметрів.

23. Активізуйте інструмент ТекстФайл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 13на панелі параметрів виберіть шрифт Тimes New Roman і напишіть на другому кольоровому квадраті велику букву «Б». Збільшіть розміри букви, вирівняйте її по центру квадрата та згрупуйте з квадратом (див. вище).

24. ТекстФайл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 13Times New Roman →напишіть на третьому квадраті велику букву «В »→ збільшіть розміри букви→вирівняйте її по центру квадрата→ згрупуйте з квадратом.

25. Виберіть інструмент УказательФайл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 4 і виділіть квадрат з буквою «А».

26. Викличте контекстне меню правою клавішею миші і виберіть Преобразовать в кривую(рисунок 4)

Файл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 20

Рис.4

27. Активізуйте інструмент Интерактивная оболочкаФайл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 21(навколо квадрата з буквою появляться маркери у вигляді маленьких квадратиків).

28. Послідовно виділіть і знищіть, натискаючи на кнопку Удалить узел Файл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 22 середній маркер на кожній із сторін квадрата.

29. Послідовно виділіть крайні маркери сторін квадрата і сумістіть їх з кутами лівого паралелограма, як показано на рисунку 5.

30. Після суміщення усіх маркерів квадрата з кутами паралелограма слід знову послідовно виділяти усі чотири маркери і натискати на кнопку Преобразование кривой в линиюФайл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 23на панелі параметрів.

Файл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 24

Рис.5

31. Проробіть аналогічні операції (див вище), що містять літери «Б» і «В», щоб їх також вписати в контури паралелограмів.

32. За допомогою миші (рамкою виділення) виділіть весь куб і сгрупуйте всі його елементи, натиснувши на кнопку СгруппироватьФайл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 16на панелі параметрів.

33. Знищіть направляючу лінію, виділивши її за допомогою миші і натиснувши на клавішу Delete. У результаті описаних вище кроків, отримаємо куб, зображений на рисунку 6.

34. Створюємо зображення тривимірного ключа. На панелі параметрів відключіть кнопку Закрепить за объектамиФайл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 6,щоб зняти прив'язку до об'єктів.

Файл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 27

Рис.6

35. Виберіть інструмент ПрямоугольникФайл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 3і на вільномумісці сторінки створіть два прямокутники, як показано на рисунку 7.

Файл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 29

Рис. 7

35. Виберіть інструмент УказательФайл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 4 , виділіть два прямокутники і клацніть кнопкою ВыравниваниеФайл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 14на панелі параметрів. Уста новіть параметри вирівнювання прямокутників згідно з рисунком 8.

Файл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 32

Рис.8

36. Послідовно виділіть і дещо округліть кути кожного прямокутника, вибравши інструмент ФормаФайл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 33і переміщуючи один з маркерів об’єкта до отримання бажаного результату. Або виберіть інструмент УказательФайл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 4 і на панелі параметрів встановіть СкруглениеФайл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 35 .

37. Виберіть інструмент УказательФайл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 4 виділіть два прямокутники, клацніть кнопкою ОбъединитьФайл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 37 . У результаті такої операції прямокутники стануть одним цілим.

38. На панелі параметрів включіть кнопку Закрепить за объектамиФайл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 6, щоб встановити прив'язку до об'єктів.

39. Виберіть інструмент Свободная рукаФайл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 39і створіть форму, подібну до тої, що представлена на рисунку 9 (ця форма повинна бути замкнутою і не містити розривів).

Файл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 40

Рис.9

40. На панелі параметрів ВІДКЛЮЧІТЬ кнопку Закрепить за объектамиФайл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 6 , щоб зняти прив'язку до об'єктів.

41. Перемістіть створену форму на зображення ключа (на нижній прямокутник); виділіть форму і ключ та натисніть на кнопку Передние минус задниеФайл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 42на панелі параметрів. У результаті утвориться ключ, зображений на рисунку 10.

Файл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 43

Рис.10

42. Виділіть ключ, виберіть градієнтну заливку Файл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 44 .

43. У діалоговому вікні, що появиться на екрані, виберіть усі параметри згідно з малюнком 11.

Файл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 45

Рис.11

44. Эллипс Файл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 46 +Ctrl – створіть на поверхні ключа невелике коло.

45. УказательФайл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 4 – виділіть спочатку коло, а потім – ключ; вирівняйте їх по вертикалі (ВыравниваниеФайл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 14 , у діалоговому вікні задайте параметри згідно з рисунком 8).

46. Коло і ключ виділені→Передние минус задниеФайл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 42→утвориться зображення ключа з отвором. →перемістіть зображення ключа дещо вбік.

47. За допомогою миші (рамкою виділення) виділіть весь ключ і на цифровій панелі клавіатури натисніть на клавішу «+», щоб створити копію зображення ключа.

48. Виділене зображення ключа перемістіть на одну позицію вниз і вліво за допомогою клавіш управління курсором на клавіатурі (кнопки зі стрілками) (Рисунок12).

Файл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 50

Рис.12

49. Виберіть інструмент Свободная рукаФайл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 39і, утримуючи клавішу Ctrl, створіть на зображенні ключа лінію (проріз); на панелі параметрів виберіть товщину зтінії 4.0 мм. Файл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 52

50. За допомогою миші (рамкою виділення) виділіть весь ключ і згрупуйте його елементи, натиснувши на кнопку СгруппироватьФайл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 16на панелі параметрів. У результаті виконання описаних вище операцій утвориться зображення ключа, представлене на рисунку 13.

Файл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 54

Рис.13

51. Створюймо фон (завернуту сторінку), написи, спіраль та оформляємо плакат. Виберіть інструментПрямоугольникФайл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 3+Ctrl, починаючи з верхнього лівого кута сторінки, створіть квадрат. Залийте його світло-голубим кольором.

53. Контекстне меню прямокутника→ ПорядокНа задний план, щоб перемістити квадрат позаду куба та ключа.

54. Зберігаючи виділеним зображення квадрата, виконайте команду Растровые изображения→Преобразовать в растровое изображение.У діалоговому вікні, що появиться на екрані, встановіть усі параметри згідно з рисунком 14.

Файл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 56

Рис.14

55. Зберігаючи виділеним зображення квадрата, виконайте команду Растровые изображениеТрехмерные эффекты→Загиб края страницыі у діалоговому вікні, що появиться на екрані, встановіїь усі параметри згідно з рисунком 15.

Файл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 57

Рис.15

55. Активізуйте інструмент ТекстФайл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 13 , виберіть шрифт Times New Roman, нак­реслення букв - нормальне, кегль - 75, колір - червоний і у верхній частині сторінки виконайте напис «Corel Draw».

56. Виберіть інструмент Интерактивная теньФайл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 59і створіть ефект тіні для на­пису.

57. Активізуйте ПрямоугольникФайл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 3 і створіть під написом вузький жовтий прямокутник.

58. Видаліть контур прямокутника, клацнувши правою кнопкою миші на значку Файл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 61 на панелі кольорів.

59. Створіть копію прямокутника, натиснувши на клавішу «+» на цифровій панелі клавіатури.

60. Для копії прямокутника виберіть відповідпий тип заливки Файл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 62 . У діалоговому вікні, що появиться на екрані, виберіть усі параметри згідно з рисунком 16.

Файл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 63

Рис.16

61. Виберіть інструмент Свободная рука Файл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 39 і проведіть (з верхнього лівого кінця завернутої сторінки до нижнього правого) плавну криву лінію.

62. Активізуйте інструмент «Текст» Файл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 13 , виберіть шрифт Times New Roman, накреслення букв - жирне, кегль - 37, колір - чорний і на вільному місці виконайте напис «Лідер серед векторних редакторів».

63.Зберігаючи виділеним новостворений напис, виконайте команду Текст→Текст вдоль пути; на місці курсора з'явиться чорна стрілка, якою потрібно вказати криву, вздовж якої необхідно розмістити текст.

64. Інструментом УказательФайл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 4 виділіть криву і видаліть її.

65. Інструментом СпиральФайл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 67 на вільному місці створіть довільну спі­раль.

66. Активізуйте УказательФайл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 4 і задайге колір спіралі - RGB (50, 30, 45), вибравши відповідний колір з діалогового вікна Цвет контураФайл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 69. На панелі параметрів задайте товщину лінії спіралі – 2 мм. Файл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 70

67. Розмістіть зображення куба, ключа, спіралі та написів згідно з рисунком 1.

68. За допомогою миші (рамкою виділення) виділіть весь створений плакат і згрупуйте його елементи, натиснувши на кнопку СгруппироватьФайл → Сохранить как→ Лабор_4→ Сохранить - Инвестирование - 16на панелі параметрів.

69. Збережіть документ на диску, виконавши команду Файл→Сохранить або натиснувши на відповідну кнопку Сохранить – на стандартній панелі інструментів.

Похожие статьи