Поделиться Поделиться

Фінансовий контроль як важлива складова фінансового механізму держави

Фінансовий контроль як одна з функцій управління фінансами являє собою особливу діяльність щодо перевірки формування і використання фондів фінансових ресурсів у процесі створення, розподілу та споживання ВВП з метою оцінки обґрунтованості та ефективності прийнятих рішень і результатів їх виконання.

Принципи фінансового контролю:

1)незалежність – виключення зацікавленості перевіряючого;

2)гласність – результати перевірок мають бути доступні для широкого загалу;

3)превентивність - попереджувальний характер фінансового контролю;

4)дієвість – результати контролю зумовлюють конкретні заходи;

5)регулярність – проводиться з певною періодичністю;

6)об’єктивність – контроль проводиться відповідно до вимог чинного законодавства;

7)всеохоплюючий характер – по можливості охоплює всі сторони фінансово-господарської діяльності.

Залежно від суб’єктів, які здійснюють контроль існують такі його види:

1)загальнодержавний (здійснюється державними органами законодавчої і виконавчої влади і спеціальними державними органами);

2)муніципальний (контроль органів місцевого самоврядування);

3)відомчий (суб’єктами контролю є контрольно-ревізійні служби галузевих міністерств та інших вищих органів управління);

4)внутрішньогосподарський – здійснюється економічними службами підприємств, установ, організацій (бухгалтерія, фінансовий відділ);

5)громадський (здійснюється громадськими організаціями);

6)аудиторський – незалежний фінансовий контроль, заснований на комерційних засадах.

Законодавство визначає аудит , як перевірку публічної бухгалтерської звітності, обліку первинних даних, документів та іншої інформації щодо господарської діяльності підприємств з метою визначення достовірності їх звітності та обліку відповідно до чинного законодавства і встановлених нормативів.

Аудит здійснюється незалежними особами – аудиторами або аудиторськими фірмами. Аудиторські перевірки можуть проводитися з ініціативи керівництва, власників або засновників підприємства. Крім того, для певних підприємств і організацій чинним законодавством встановлений обов’язковий аудит: зокрема для банків, інвестиційних компаній, та фондових бірж, страхових компаній, кредитних спілок, недержавних пенсійних фондів. Крім проведення контрольної роботи аудиторські послуги можуть надаватися у вигляді консультацій з питань організації бухгалтерського обліку та приведення фінансово-господарської діяльності у відповідність до чинного законодавства, у тому числі податкового.

Аудиторські фірми – комерційні організації, тому всі свої послуги вони виконують за плату, розмір якої обумовлюється у договорі між замовником та аудиторською фірмою.

Крім того, існують такі види фінансового контролю:

1)попередній – проводиться до початку здійснення фінансових операцій;

2)поточний – проводиться у процесі здійснення певних операцій

3)наступний (кінцевий) – проводиться після здійснення певних фінансових операцій.

Методи фінансового контролю :

1)перевірки

2)ревізія

3)спостереження і обстеження

Ревізія – метод всебічного документального контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, установи, організації з питань дотримання законодавства, достовірності обліку і звітності, а також з метою документального викриття недостач, несанкціонованих витрат, привласнень та крадіжок, попередження фінансових зловживань.

Перевірка – це обстеження і вивчення окремих ділянок фінансово-господарської діяльності підприємства, установи, організації на підставі звітних документів.

Види ревізій і перевірок :

1)комплексні (охоплюють всі сторони діяльності підприємства);

2)часткові;

3)тематичні (одночасно проводяться в однотипних установах з певного переліку питань);

4)планові і позапланові;

5)суцільні і вибіркові (залежно від повноти залучення документів).

Похожие статьи