Поделиться Поделиться

Функцияның туындысы.

Функция және оның шегі.

$$$ 1А

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 1 болса, Функцияның туындысы. - Инвестирование - 2 ді табыңдар.

A) -3

B) 0

C) 2

D) -1

E) 0,5

$$$ 2D

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 3 функциясының графигіндегі абсциссасы мен ординатасы тең нүктені табыңдар.

A) (3;3)

B) жоқ

C) (-1;1)

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 4

E) (1;-1)

$$$ 3D

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 5 функциясының графигіндегі абсцисса осі мен қиылысу нүктесін табыңдар.

A) (0;-3)

B) (-3;0)

C) абсцисса осімен беттеседі

D) қиылыспайды

E) жауабы көрсетілгендерден басқа

$$$ 4А

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 6 функциясының анықталу облысын табыңдар.

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 7

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 8

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 9

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 10

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 11

$$$ 5В

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 12 функциясының анықталу облысын табыңдар.

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 13

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 14

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 15

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 16

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 17

$$$ 6В

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 18 функциясының анықталу облысын табыңдар.

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 19

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 20

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 21

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 22

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 23

$$$ 7 D

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 24 функциясының анықталу облысын табыңдар.

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 25

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 26

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 27

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 28

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 29

$$$ 8 E

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 30 функциясының анықталу облысын табыңдар.

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 31

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 32

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 33

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 34

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 35

$$$ 9 A

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 36 функциясының анықталу облысын табыңдар.

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 37

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 38

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 39

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 40

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 41

$$$ 10 D

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 42 функциясының анықталу облысын табыңдар.

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 43

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 44

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 45

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 46

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 47

$$$ 11 E

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 48 функциясының анықталу облысын табыңдар.

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 49

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 50

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 51

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 52

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 53

$$$ 12 B

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 54 функциясының анықталу облысын табыңдар.

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 55

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 56

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 57

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 58

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 59

$$$ 13 D

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 60 функцияның үзіліс нүктесін табыңыз.

A) 1

B) -1

C) жоқ

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 61

E)0

$$$ 14 С

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 62 функцияның үзіліс нүктесін табыңыз.

A) 1

B) -1

C) 0

D) 2

E) жоқ

$$$ 15A

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 63 функцияның үзіліс нүктесін табыңыз.

A) 1

B) 0

C) 2

D) -1

E) жоқ

$$$ 16 D

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 64 функцияның үзіліс нүктесін табыңыз.

A) 1

B) 0

C) 2

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 65

E) жоқ

$$$ 17 С

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 66 функцияның үзіліс нүктесін табыңыз.

A) 1

B) 0

C) жоқ

D) -1

E) 2

$$$ 18 В

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 67 функцияның үзіліс нүктесін табыңыз.

A) 1

B) -3

C) 2

D) -1

E) жоқ

$$$ 19 E

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 68 функцияның үзіліс нүктесін табыңыз.

A) 1

B) 0

C) 2

D) -2

E) жоқ

$$$ 20 В

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 69 функцияның үзіліс нүктесін табыңыз.

A) 1

B)жоқ

C) 2

D) -2

E) 0

$$$ 21 C

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 70 шекті есептеңіз.

A) 2

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 71

C) 0

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 72

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 73

$$$ 22 А

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 74 шекті есептеңіз.

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 73

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 71

C) 0

D) 2

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 77

$$$ 23 C

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 78 шегін есептеңдер.

A) 1.5

B) 3

C) 0

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 79

E) болмайды

$$$ 24 D

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 80 шегін есептеңдер.

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 81

B) -1

C) 0

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 79

E) болмайды

$$$ 25 A

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 83 шегін есептеңдер.

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 84

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 85

C) 0

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 79

E) болмайды

$$$ 26 Е

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 87 шегін есептеңдер.

A) 2

B) -1

C) 3

D) 0

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 79

$$$ 27 D

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 89 шегін есептеңдер.

A) 0

B) 1

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 90

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 91

E) анықталмаған

$$$ 28 D

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 92 шегін есептеңдер.

A) 0

B) 1

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 90

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 91

E) анықталмаған

$$$ 29 D

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 95 шегін есептеңдер.

A) 1

B) 3

C) -9

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 96

E) -1

$$$ 30 E

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 97 шегін есептеңдер.

A) 1

B) 3

C) -9

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 98

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 99

$$$ 31 E

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 100 шегін есептеңдер.

A) 1

B) 3

C) -9

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 98

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 102

$$$ 32 С

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 103 шегін есептеңдер.

A) 0

B) 4

C) -9

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 104

E) -1

$$$ 33 С

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 105 шегін есептеңдер.

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 73

B) 3

C)0

D) 2

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 77

$$$ 34 A

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 108 шегін есептеңдер.

A)0

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 73

C) 1

D) 9

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 110

$$$ 35 E

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 111 шегін есептеңдер.

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 112

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 73

C) 0

D) 1

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 114

$$$ 36 A

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 115 шегін есептеңдер.

A) 2

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 73

C) 0

D) 1

E) -2

$$$ 37 E

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 117 шегін есептеңдер.

A) 2

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 73

C) 0

D) 1

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 119

$$$ 38 В

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 120 шегін есептеңдер.

A) 2

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 121

C) 0

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 122

E) -4

$$$ 39 E

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 123 шегін есептеңдер.

A) 1

B) 3

C) -9

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 124

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 125

$$$ 40 D

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 126 шегін есептеңдер.

A) 1

B) 3

C) -9

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 127

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 125

$$$ 41 B

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 129 шегін есептеңдер.

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 73

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 131

C) 0

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 132

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 133

$$$ 42 C

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 134 шегін есептеңдер.

A) 0,5

B)0,1

C) 0,05

D) 0,2

E) 0,02

$$$ 43 C

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 135 шегін есептеңдер.

A) 0,06

B)0,6

C) 1,6

D) 2,6

E) 3,6

$$$ 44 C

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 136 шегін есептеңдер.

A) 0

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 137

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 138

D) 4

E) болмайды

$$$ 45 D

Бірінші тамаша шек:

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 139

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 140

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 141

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 142

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 143

$$$ 46 D

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 144 шегін есептеңдер.

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 145

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 146

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 147

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 148

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 102

$$$ 47 D

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 150 шегін есептеңдер.

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 145

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 152

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 153

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 154

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 102

$$$ 48 B

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 156 шегін есептеңдер.

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 145

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 152

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 153

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 160

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 102

$$$ 49 Е

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 162 шегін есептеңдер.

A) 0

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 73

C) -8

D) 4

E) 8

$$$ 50 В

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 164 шегін есептеңдер.

A) 0

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 165

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 73

D) 20

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 132

$$$ 51 С

Екінші тамаша шек:

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 168

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 169

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 170

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 171

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 172

$$$ 52 D

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 173 шегін есептеңіз.

A) 3

B) 2

C) -1

D) 1

E) 0

$$$ 53 А

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 174 шегін есептеңдер.

A) 0

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 175

C) 2

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 79

E) болмайды

$$$ 54 А

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 177 шегін есептеңдер.

A) 2

B) -2

C) 1

D) -1

E) болмайды

$$$ 55 В

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 178 шегін есептеңдер.

A) -5

B) е5

C) е-5

D) е

E) 1

$$$ 56 С

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 179 шегін есептеңдер.

A) -4

B) е4

C) е-4

D) е

E) 4

$$$ 57 D

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 180 шегін есептеңдер.

A) 1

B) e

C) e-3

D) -3

E) 0

$$$ 58 C

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 181 шегін есептеңдер.

A) e

B) lge

C) 1

D) 0

E) -1

$$$ 59 В

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 182 шегін есептеңіз.

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 183

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 184

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 90

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 91

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 187

$$$ 60 С

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 188 шегін есептеңіз.

A) 0

B) e

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 189

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 91

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 90

Функцияның туындысы.

$$$ 1 D

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 192 функциясының туындысын табыңыз.

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 193

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 194

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 195

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 196

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 197

$$$ 2 В

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 198 функциясының туындысын табыңыз.

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 199

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 200

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 201

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 202

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 203

$$$ 3 С

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 204 функциясының туындысын табыңыз.

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 205

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 206

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 207

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 208

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 209

$$$ 4 Е

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 210 функциясының туындысын табыңыз.

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 211

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 212

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 213

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 214

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 215

$$$ 5 А

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 216 функциясының туындысын табыңыз.

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 217

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 218

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 219

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 220

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 221

$$$ 6 Е

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 222 функциясының туындысын табыңыз.

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 223

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 224

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 225

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 226

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 227

$$$ 7 С

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 228 функциясының туындысын табыңыз.

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 229

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 230

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 231

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 232

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 233

$$$ 8 D

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 234 функциясының туындысын табыңыз.

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 235

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 236

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 237

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 238

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 239

$$$ 9 В

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 240 функциясының туындысын табыңыз.

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 241

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 242

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 243

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 244

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 245

$$$ 10 В

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 246 функциясының туындысын табыңыз.

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 247

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 248

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 249

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 250

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 251

$$$ 11 В

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 252 функциясы берілген. Функцияның туындысы. - Инвестирование - 253 -ті табыңдар.

A) сos2x

B) 0

C) -2

D) 2

E) 1

$$$ 12 E

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 254 функциясы берілген. Функцияның туындысы. - Инвестирование - 255 -ті табыңдар.

A) sin2x

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 256

C) 0

D) -2

E) -1

$$$ 13 B

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 257 функциясы берілген. Функцияның туындысы. - Инвестирование - 258 -ті табыңдар.

A) 1

B) -1

C) 2

D) -2

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 259

$$$ 14 A

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 260 функциясы берілген. Функцияның туындысы. - Инвестирование - 261 -ті табыңдар.

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 262

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 263

C) 2

D) -2

E) 8

$$$ 15 E

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 264 функциясының туындысын табыңдар.

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 265

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 266

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 267

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 268

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 269

$$$ 16 D

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 270 функциясының туындысын табыңдар.

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 271

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 272

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 273

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 274

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 275

$$$ 17 А

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 276 функциясының туындысын табыңдар.

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 277

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 278

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 279

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 280

E) жауап көрсетілгендерден басқа

$$$ 18 С

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 281 функциясының туындысын табыңдар.

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 282

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 283

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 284

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 285

E) жауап көрсетілгендерден басқаша

$$$ 19 С

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 286 функциясының туындысын табыңдар.

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 287

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 288

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 289

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 290

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 291

$$$ 20 А

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 292 функциясының туындысын табыңдар.

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 293

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 294

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 295

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 296

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 297

$$$ 21 С

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 298 функциясының туындысын табыңдар.

A) 2сtgx

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 299

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 300

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 301

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 302

$$$ 22 A

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 303 функциясының туындысын табыңдар.

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 304

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 305

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 306

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 307

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 308

$$$ 23 C

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 309 функциясының туындысын табыңдар.

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 310

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 311

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 312

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 313

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 314

$$$ 24 A

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 315 функциясының туындысын табыңдар

A) -1

B) tgx

C) Ctgx

D) -tgx

E) -Ctg

$$$ 25 A

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 316 функциясының туындысын табыңдар

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 317

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 318

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 319

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 320

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 321

$$$ 26 A

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 322 функциясының туындысын табыңдар

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 323

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 324

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 325

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 326

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 327

$$$ 27 A

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 328 функциясының екінші ретті туындысын табыңдар

A) –2Cos2x

B) –2Sin2x

C) -Sinx

D) –4Cos2x

E) –Cos2x

$$$ 28 A

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 329 функциясының екінші ретті туындысын табыңдар

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 330

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 331

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 332

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 333

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 334

$$$ 29 A

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 335 функциясының туындысын табыңдар

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 336

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 337

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 338

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 339

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 340

$$$ 30 A

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 341 функциясының туындысын табыңдар

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 342

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 343

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 344

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 345

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 346

$$$ 31 E

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 347 функциясының екінші ретті туындысын табыңдар

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 348

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 349

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 350

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 351

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 352

$$$ 32 A

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 353 функциясының туындысын табыңдар

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 354

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 355

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 356

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 357

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 358

$$$ 33 A

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 359 айқындалмаған функцияның туындысын табыңыз.

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 360

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 361

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 362

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 363

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 364

$$$ 34 A

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 365 айқындалмаған функцияның туындысын табыңыз.

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 366

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 367

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 368

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 369

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 370

$$$ 35 A

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 371 айқындалмаған функцияның туындысын табыңыз.

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 372

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 373

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 374

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 375

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 376

$$$ 36 A

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 377 айқындалмаған функцияның туындысын табыңыз.

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 378

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 379

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 380

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 381

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 382

$$$ 37 D

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 383 болса, Функцияның туындысы. - Инвестирование - 384 туындысын табыңдар.

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 385

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 386

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 387

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 388

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 389

$$$ 38 C

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 390 болса, Функцияның туындысы. - Инвестирование - 384 туындысын табыңдар.

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 392

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 393

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 394

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 395

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 396

$$$ 39 D

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 397 болса, Функцияның туындысы. - Инвестирование - 384 туындысын табыңдар.

A) 2t

B) -2t3

C) 2t3

D) 2t2

E) –2t2

$$$ 40 А

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 399 функцияның өсу аралығы:

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 400

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 401

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 402

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 403

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 404

$$$ 41 Е

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 405 функцияның өсу аралығы:

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 406

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 404

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 408

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 409

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 410

$$$ 42 В

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 411 функцияның кему аралығы:

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 412

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 413

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 414

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 415

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 404

$$$ 43 Е

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 417 функцияның кему аралығы:

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 418

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 404

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 420

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 421

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 422

$$$ 44 Е

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 423 функцияның өсу аралығы:

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 424

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 425

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 426

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 404

E)& Функцияның туындысы. - Инвестирование - 428

$$$ 45 А

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 429 функцияның кризистік нүктесін анықтаңыз.

A) -1 және 2

B) 0 және 1

C) 2

D) -1

E) жоқ

$$$ 46 С

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 430 функцияның кризистік нүктесін анықтаңыз.

A) 0 және 1

B) жоқ

C) -1 және 1

D) -1

E) 0

$$$ 47 D

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 431 функцияның кризистік нүктесін анықтаңыз.

A) 0 және 1

B) -1 және 2

C) -1 және 1

D) 0

E) жоқ

$$$ 48 D

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 432 функцияның кризистік нүктесін анықтаңыз.

A) 0 және 1

B) 0

C) 2

D) 0 және 2

E) жоқ

$$$ 49 D

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 433 функцияның кризистік нүктесін анықтаңыз.

A) 0 және 1

B) -1 және 2

C) 2

D) -1 және 1

E) жоқ

$$$ 50 D

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 434 функциясының Функцияның туындысы. - Инвестирование - 435 кесіндідегі ең үлкен мәнін табыңдар.

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 436

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 437

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 438

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 439

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 440

$$$ 51 Е

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 441 функциясының Функцияның туындысы. - Инвестирование - 435 кесіндідегі ең кіші мәнін табыңдар.

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 443

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 444

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 445

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 446

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 447

$$$ 52 D

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 448 функциясының Функцияның туындысы. - Инвестирование - 449 кесіндідегі ең үлкен мәнін табыңдар.

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 450

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 451

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 452

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 453

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 454

$$$ 53 В

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 448 функциясының Функцияның туындысы. - Инвестирование - 449 кесіндідегі ең кіші мәнін табыңдар.

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 443

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 458

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 459

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 460

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 447

$$$ 54 E

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 462 функциясының графигінің иілу нүктесін табыңдар

A) x=1

B) x=0, x=1

C) x=0

D) x=e

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 463

$$$ 55 C

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 464 функциясының графигінің дөңес аралығын табыңдар

А) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 465

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 466

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 467

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 468

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 469

$$$ 56 D

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 464 функциясының графигінің ойыс аралығын табыңдар

А) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 465

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 466

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 467

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 468

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 469

$$$ 57 В

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 476 функциясының графигінің иілу нүктесін табыңдар

A) x=1

B) x=-2, x=1

C) x=0

D) x=-2

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 477

$$$ 58 В

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 476 функциясының графигінің ойыс аралығын табыңдар

А) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 465

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 480

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 467

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 468

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 469

$$$ 59 Е

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 476 функциясының графигінің дөңес аралығын табыңдар

А) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 465

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 486

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 467

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 468

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 489

$$$ 60 Е

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 490 функциясының горизонталь асимптотасын табыңыз.

А) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 491

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 492

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 493

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 494

E) жоқ

$$$ 61 А

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 490 функциясының вертикаль асимптотасын табыңыз.

А) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 496

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 497

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 498

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 499

E) жоқ

$$$ 62 С

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 490 функциясының көлбеу асимптотасын табыңыз.

А) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 501

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 502

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 503

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 499

E) жоқ

$$$ 63 Е

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 505 функциясының горизонталь асимптотасын табыңыз.

А) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 491

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 492

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 493

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 494

E) жоқ

$$$ 64 А

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 510 функциясының вертикаль асимптотасын табыңыз.

А) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 511

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 492

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 513

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 494

E) жоқ

$$$ 65 А

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 510 функциясының көлбеу асимптотасын табыңыз.

А) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 516

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 517

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 518

D) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 519

E) жоқ

$$$ 66 A

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 520 функциясының максимумын табыңдар.

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 521

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 522

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 523

D) максимум жоқ

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 524

$$$ 67 С

Функцияның туындысы. - Инвестирование - 525 функциясының максимумын табыңдар

A) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 521

B) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 522

C) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 528

D) максимум жоқ

E) Функцияның туындысы. - Инвестирование - 529

$$$ 68 D

← Предыдущая страница | Следующая страница →