Поделиться Поделиться

Функціональна схема автоматичного регулювання товщини розкату товстолистового стану.

Лекція № 50

Системи автоматичного управління товстолистовими станами

1 Системи автоматичного управління товстолистовими станами.

2 Функціональна схема автоматичного регулювання товщини розкату товстолистового стану.

3 Функціональна схема автоматичного регулювання профілю розкату.

Системи автоматичного управління товстолистовими станами.

Локальні системи автоматичного управління технологічними змінними зони робочих клітей включають системи регулювання товщини, профілю, форми і ширини гуркоту.

Система автоматичного регулювання товщини (САРТ) призначена для підтримки заданої товщини середини розкату на виході з чистової кліті.

Система автоматичного регулювання профілю (САРП) призначена для підтримки заданою випуклості профілю розкату на виході з чистової кліті. За наявності на стані вимірників неплощинності розкату замість САРП може створюватися система автоматичного регулювання форми (САРФ), призначена для підтримки заданого показника неплощинності розкату на виході з чистової кліті. За відсутності САРФ функції управління показниками форми розкату виконує УВМ зони робочих клітей шляхом вироблення завдань САРТ і САРП.

Локальна система автоматичного регулювання ширини розкату (САРШ), як правило, не створюється, а функції управління шириною виконує УВМ зони робочих клітей шляхом вироблення завдань системі управління положенням валків чорнової кліті.

Функціональна схема автоматичного регулювання товщини розкату товстолистового стану.

Функціональна схема приведена на мал. 1.

Гідроциліндр 1 пристрою установки валків здійснює зміна відстані між опорними поверхнями подушок опорних валків лівої сторони кліті.

Управління гідроциліндром здійснюється ЕГП 2. Величина безпосередньо не може бути виміряна, тому про неї судять по вимірюваному за допомогою вимірника положення 3 відстані між подушкою нижнього опорного валка і гідроциліндром або між плунжером і гідроциліндром (в цьому випадку вимірник вбудовується в гідроциліндр). Пристрій 4, що управляє, у функції відхилення величини від заданого значення виробляє дію на управляючий ЕГП 2. Гідроциліндр 1, ЕГП 2, вимірник положення 3 і пристрій, що управляє, 4 утворюють систему управління положенням плунжера установки валків лівої сторони кліті. Елементи 5-8 утворюють аналогічну систему для правої сторони кліті.

Напруження кліті здійснюється гідроциліндрами 9. Зусилля напруження F вимірюється перетворювачем тиску в гідроциліндрах 10. Зусилля на нажімних гвинтах , ,ізмеряются вимірниками зусилля 11, 12. Сигнали вимірників 3, 7, 10-12 подаються на вхід обчислювального пристрою 13, що визначає розрахункове значення товщини середини розкату . Вимірники 3, 7,10-12 і обчислювальний пристрій 13 утворюють непрямого вимірника товщини середини розкату на виході з кліті. Пристрої, що управляють, 14, 15 виробляютьт завдання , системам управління положенням плунжерів: за відсутності металу в кліті завдання мають значення ? і

, а за наявності металу в кліті значення , перетворяться в , у функції відхилення розрахункової товщини . від заданого значення так, щоб забезпечити підтримку заданого значення розрахункової товщини. Непрямий вимірник товщини, керуучі пристрої 14, 15 і системи управління положенням плунжерів утворюють систему регулювання розрахункової товщини середини розкату. Задане значення розрахункової товщини виробляється функціональним елементом 16 на підставі заданого значення товщини середини розкату і оцінки складової зазору між валяннями

Малюнок 1 - Функціональна схема системи автоматичного регулювання

товщини розкату товстолистового стану

Похожие статьи