Поделиться Поделиться

Хаттама №_3_ «5» _қараша_ 2014 ж.

Протокол № __3_ от«5» __ноября 2014 г .

Кафедра СМжМЖӨТ кафедрасы

Дисциплина Жоғары берікті машина жасау материалдары және оларды өңдеудің арнайы әдістері

для специальности 050710-Материалтану және материалдардың

технологиясы мамандығы үшін

Емтихан билеті

Экзаменационный билет № 9

1 Жоғары бер ікті болаттардың қасиеттері мен ентаңбасы.

2 Рельсті болаттар.

3 Аустенитті хром-никель-марганецті болаттар.

Кафедра меңгерушісі Сейткулов А.Р.

Растырған Мадижанова А.Т

Хаттама №_3_ «5» _қараша_ 2014 ж.

Протокол № __3_ от«5» __ноября 2014 г .

Кафедра СМжМЖӨТ кафедрасы

Дисциплина Жоғары берікті машина жасау материалдары және оларды өңдеудің арнайы әдістері

для специальности 050710-Материалтану және материалдардың

технологиясы мамандығы үшін

Емтихан билеті

Экзаменационный билет № 10

1 Қосынды аз жұмсартылған болаттар.

2 Жоғары бер ікті болаттарды төменгі температуралық термомеханикалық өңдеу.

3 ПНП-болаттар.

Кафедра меңгерушісі Сейткулов А.Р.

Растырған Мадижанова А.Т

Хаттама №_3_ «5» _қараша_ 2014 ж.

Протокол № __3_ от«5» __ноября 2014 г .

Кафедра СМжМЖӨТ кафедрасы

Дисциплина Жоғары берікті машина жасау материалдарыжәне оларды өңдеудің арнайы әдістері

для специальности 050710-Материалтану және материалдардың

технологиясы мамандығы үшін

Емтихан билеті

Экзаменационный билет № 11

1 Өте ұсақ түйірлермен болаттар.

2 Жоғары марганецті тозуға тұрақты болаттар (Гадфильд болаты).

3 Жылуға тұрақты подшипникті болаттар.

Кафедра меңгерушісі Сейткулов А.Р.

Растырған Мадижанова А.Т

Хаттама №_3_ «5» _қараша_ 2014 ж.

Протокол № __3_ от«5» __ноября 2014 г .

Кафедра СМжМЖӨТ кафедрасы

Дисциплина Жоғары берікті машина жасау материалдары және оларды өңдеудің арнайы әдістері

для специальности 050710-Материалтану және материалдардың

технологиясы мамандығы үшін

Емтихан билеті

Экзаменационный билет № 12

1 Аустенитті хром-никельді болаттар.

2 Жоғары беріктігімен магнитті емес болаттар.

3 Тот баспайтын подшипникті болаттар.

Кафедра меңгерушісі Сейткулов А.Р.

Растырған Мадижанова А.Т

Хаттама №_3_ «5» _қараша_ 2014 ж.

Протокол № __3_ от«5» __ноября 2014 г .

.

Кафедра СМжМЖӨТ кафедрасы

Дисциплина Жоғары берікті машина жасау материалдары және оларды өңдеудің арнайы әдістері

для специальности 050710-Материалтану және материалдардың

технологиясы мамандығы үшін

Емтихан билеті

Экзаменационный билет № 13

1 Аустенитті хром-марганецті болаттар.

2 Подшипникті болаттарды қосындылау және термиялық өңдеу.

3 Тұрақсыз (метастабильные) аустенитті болаттар.

Кафедра меңгерушісі Сейткулов А.Р.

Растырған Мадижанова А.Т

Хаттама №_3_ «5» _қараша_ 2014 ж.

Протокол № __3_ от«5» __ноября 2014 г .

Кафедра СМжМЖӨТ кафедрасы

Дисциплина Жоғары берікті машина жасау материалдары және оларды өңдеудің арнайы әдістері

для специальности 050710-Материалтану және материалдардың

технологиясы мамандығы үшін

Емтихан билеті

Экзаменационный билет № 14

1 Тозуға тұрақты болаттар. Сыныпталуы, тозу түрлері.

2 Тұрақсыз хром-марганейті аустенитті болаттар.

3 Жалпы тағайындалуымен серіппе болаттар.

Кафедра меңгерушісі Сейткулов А.Р.

Растырған Мадижанова А.Т

Хаттама №_3_ «5» _қараша_ 2014 ж.

Протокол № __3_ от«5» __ноября 2014 г .

Кафедра СМжМЖӨТ кафедрасы

Дисциплина Жоғары берікті машина жасау материалдары және оларды өңдеудің арнайы әдістері

для специальности 050710-Материалтану және материалдардың

технологиясы мамандығы үшін

Емтихан билеті

Экзаменационный билет № 15

1 Подшипникті болаттар. Талап тар мен сыныпталуы.

2 Мартенситті-ескірген болаттар. Негізгі қасиеттері.

3 Арнайы тағайындалуымен серіппе болаттар. Қасиеттері мен сыныпталуы.

Кафедра меңгерушісі Сейткулов А.Р.

Растырған Мадижанова А.Т

Хаттама №_3_ «5» _қараша_ 2014 ж.

Протокол № __3_ от«5» __ноября 2014 г .

Кафедра СМжМЖӨТ кафедрасы

Дисциплина Жоғары берікті машина жасау материалдары және оларды өңдеудің арнайы әдістері

для специальности 050710-Материалтану және материалдардың

технологиясы мамандығы үшін

Емтихан билеті

Похожие статьи