Поделиться Поделиться

Штрихове кодування інформації

Кафедра перекладу

РЕФЕРАТ

З курсу «Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація»

На тему: Кодування об’єктів. Алфавіт, структура кодів. Система класифікації й кодування. Види класифікаторів. Штрихове кодування інформації. Різновиди штрихів кодів. Технологія кодування інформації

Виконала
Студентка групи РП-14
Платонова Марія
Перевірила
Гаврилова В.Г.

Зміст

Введення………………………………………………………………………….. 4

Штрихове кодування інформації……………………………………………….. 5 - 6

Класифікація і кодування інформації. Інформаційні технології……………... 7 - 9

Єдина система класифікації та кодування. Категорії класифікаторів……….. 9 - 10

Кодування інформації…………………………………………………………… 10 - 12

Способи кодування………………………………………………………………. 12 - 15

Введення

Однією з найважливіших складових інформаційних технологій є збір первинної інформації про об'єкти, явища, властивості і т.д. При цьому чим вона оперативніше і точніше, тим більше достовірна і ефективна аналітична інформація, яка видається комп'ютером для прийняття управлінських рішень.

Сучасні комп'ютери обробляють дані зі швидкістю, що становить мільйони операцій в секунду, і здатні накопичувати і зберігати величезні масиви даних. Разом з тим ручне введення первинної інформації через клавіатуру кричуще непорівнянний по швидкості і точності з можливостями комп'ютера. Причина полягає в тому, що людина-оператор вводить, як правило, 3-5 знаків в секунду і припускається помилки приблизно на кожні 300 введених знаків.

Повільний і не точний введення даних з клавіатури в значній мірі знижує ефективність застосування комп'ютерів і в багатьох випадках не дозволяє мати оперативні дані, необхідні для прийняття рішень.

Як показує зарубіжний досвід, одним з найбільш широко застосовуваних способів швидкого і точного введення даних в комп'ютерні системи є застосування технології штрихового кодування, що є різновидом технології автоматичної ідентифікації даних.

Актуальність теми проекту полягає в тому, що в даний час штрихові коди широко використовуються не тільки при виробництві і в торгівлі товарами, але і в багатьох галузях промислового виробництва для ідентифікації заготовок, виробів, упаковок, позначення місць зберігання , у поштових відомствах, транспорті та ін.

Метою є розгляд особливостей штрихового кодування.

Штрихове кодування інформації

 

Мета штрихового кодування Інформації полягає у відображенні таких інформаційних властивостей товару, які забезпечують реальну можливість простежити за їх рухом до споживача, що пов'язано з підвищенням ефективності керування виробництвом.

Система штрихового кодування інформації — це сукупність виду штрихових кодів і технічних засобів нанесення на носії, верифікації якості печатки, зчитування з носіїв, а також попереднього оброблення даних.

Штрихове кодування є одним Із типів автоматичної ідентифікації, що використовує метод оптичного зчитування інформації. Воно Ґрунтується на принципі двоїчної системи числення; інформація запам'ятовується як послідовність 0 і 1. Широким лініям і широким проміжкам привласнюється логічне значення 1, вузьким — 0. У зв'язку з цим штрихове кодування — це спосіб побудови коду за допомогою чергування широких і вузьких, темних і світлих смуг.

Потребу запровадження штрихових кодів продиктовано надзвичайно великим обсягом постачань, територіальною розкиданістю взаємозалежних організацій і підприємств, недостатньою інформацією про властивості товару на його упакуванні та в супровідній документації, браком достовірної та своєчасної інформації про надходження товару до покупця.

Використання штрихових кодів забезпечує діяльність виробників і споживачів на товарному ринку використання єдиного коду, захист споживача від несумлінності виготовлювачів продукції, керування потоками інформації, а також обмін інформацією як усередині організації, так і між організаціями за допомогою методів і засобів електронного обміну даними.

Для зчитування штрихового коду з носіїв інформації використовуються сканувальні пристрої різного типу.

Типова технологія використання системи штрихового кодування в Україні магазинами типу «супермаркет» розглядається на прикладі процесу оформлення надходження товарів та його продажу покупцям. Надходження товару супроводжується накладною. Прийнятий товар вводиться з накладних у комп'ютер.

Розсипний товар фасується з нанесенням коду ЕАN-13.

Робоче місце касира-контролера з'єднано з касовим апаратом, комп'ютером, де є довідник штрихових кодів усіх наявних товарів і відповідні їм ціни. Ведеться також операторський контроль наявності товарів у торговій залі й на складі, який дає можливість одержувати інформацію про обсяг продажу, запасів продукції, наявності в торговій залі, змінах цін. Робочі місця на всіх рівнях поєднуються в єдину обчислювальну мережу.

Діють такі види штрихових кодів:

Ø UPC — універсальний товарний код, розроблений у США, застосовується в країнах Америки;

Ø ЕАN — товарний код, створений у Європі на базі UPC. Відповідає назві Європейської асоціації товарної нумерації, що одержала в наш час статус Міжнародної організації (ЕАN Іnternational);

Ø UCC/EAN - єдиний стандартизований штриховий код; створений об'єднаними зусиллями організацій США і Канади (Uniform Code Council) і ЕАN Іnternational.

Відповідно до видів розрізняються такі штрихові коди:

UPC-12, ЕАN 13, ЕАN-14, ЕАN -8, UСС/ ЕАN -128 (Соde 39).

ЕАN -8 — восьмирозрядний код, використовується для коду­вання малогабаритних пакувань. Структура коду така:

XXX — країна-виробник товару

ХХХХ — код продукту

X — остання цифра (контрольна).

UPC -12 — дванадцятирозрядний код. Структура коду:

X — знак системи нумерації

ХХХХХ — номер виробника

ХХХХХ — код продукту

X — остання цифра (контрольна).

ЕАN -13 — тринадцятирозрядний код. Структура коду є такою:

XXX — позначають країну виробник;

ХХХХ — код підприємства-виробника

ХХХХХ — код продукту;

X — остання цифра є контрольною.

ЕАN -14 —- чотирнадцятирозрядний код (Із одним додатковим розрядом). Основне призначення ЕАN -14 — ідентифікація транспортного пакування, Він складається з 13 розрядів. Додатковий розряд указується першим і відображає специфіку пакування цифрами від 1 до 8, наприклад, 1 —- групове пакування, 2 — пакування партій у контейнер тощо.

UСС/ЕАN -128 — алфавітно-цифровий код, не має фіксованої довжини, дає повну характеристику предмета постачання. Складові коду:

- світле поле;

- стартовий знак (А, В і С), що забезпечує використання найповнішого набору знаків;

- знак функції, що дає можливість автоматично контролювати відмінність символіки коду від інших символік; дані;

- контрольне число.

Основна перевага коду UСС/ЕАN-128 — щільніше представлення цифрових даних, що дає можливість заощадити багато місця.

Використання кодів регулюється відповідними міжнародними й національними стандартами. Код країни присвоюється Іnternational.

Похожие статьи