Поделиться Поделиться

Штрихування розрізів в аксонометрії

РОЗРІЗИ

Правила зображення і позначення розрізів встановлює стандарт [11].

Розріз— зображення предмета, подумки розітнутого однією або декількома площинами, при цьому уявний розтин предмета відноситься тільки до цього розрізу і не спричиняє за собою зміни інших зображень того ж предмета. На розрізі показується те, що виходить в січній площині і що розташоване за нею.

 
 Штрихування розрізів в аксонометрії - Инвестирование - 1

Положення січної площини вказуються на кресленні лінією перерізу. Для лінії перерізу повинна застосовуватися розімкнена лінія.

Початкові і кінцеві штрихи не повинні перетинати контур відповідного зображення. Перпендикулярно початковому і кінцевому штрихам наносять стрілки, що вказують напрям погляду. Стрілки знаходяться на 2...3 мм від кінця штриха(рис. 84). У початку і кінця лінії перерізу ставлять одну і ту ж прописну букву російського алфавіту. Букви наносять біля стрілок, що вказують напрям погляду із зовнішнього боку. Над розрізом розташовують напис за типом А-А(рис. 86, 88).

Залежно від певних умов розрізи підрозділяють, як показано на рис. 85.

Штрихування розрізів в аксонометрії - Инвестирование - 2

Прості розрізи

Залежно від положення січної площини відносно горизонтальної площини проекцій розрізи діляться на три типи:

1. горизонтальні - січна площина паралельна горизонтальній площині проекцій(рис. 86);

2. вертикальні - січна площина перпендикулярна горизонтальній площині проекцій(рис. 87). Вертикальний розріз називається фронтальним(рис. 87), якщо січна площина паралельна фронтальній площині проекцій, і профільним, якщо січна площина паралельна профільній площині проекцій;

3. похилі - січна площина складає з горизонтальною площиною проекцій кут, відмінний від прямого(рис. 88).

    
 Штрихування розрізів в аксонометрії - Инвестирование - 3 Штрихування розрізів в аксонометрії - Инвестирование - 4
 

Рис. 86 Рис. 87

Простий розріз на кресленні не позначається, якщо виконуються одночасно дві наступні умови:

1) січна площина співпадає з площиною симетрії деталі;

2)

 
 Штрихування розрізів в аксонометрії - Инвестирование - 5

у проекційному зв'язку на місці основного виду горизонтальний розріз - на місці вигляду зверху, фронтальний - вигляду спереду, профільний - виду ліворуч(рис. 87). Якщо не виконується хоч би одно з цих умов, то розріз позначається, як показаний на рис. 86.

Рис. 88

Похилий розріз повинен будуватися і розташовуватися відповідно до напряму, вказаного стрілками. Такий розріз допускається розташовувати на будь-якому місці креслення, з поворотом і додаванням до напису А-А знаку Штрихування розрізів в аксонометрії - Инвестирование - 6 (рис. 88).

 
 Штрихування розрізів в аксонометрії - Инвестирование - 7

Місцевий розріз - розріз, що служить для з'ясування облаштування деталі в окремому вузькообмеженому місці. Межа місцевого розрізу проводиться суцільною хвилястою лінією.

Рис. 89

Рекомендується, щоб ця лінія не співпадала з лініями контуру зображення деталі (рис. 89)

Якщо предмет симетричний, то слід сполучати половину виду з половиною відповідного розрізу. Це робиться з метою скорочення графічної роботи і поліпшення читання креслення. Межею між видом і розрізом служить осьова лінія симетрії(рис. 90).

Штрихування розрізів в аксонометрії - Инвестирование - 8
Рис. 90 Рис. 91 Рис. 92

На рис. 91 показана деталь, у якої з віссю симетрії на головному зображенні співпала проекція внутрішнього ребра. В цьому випадку сполучають меншу частину виду з більшою частиною відповідного розрізу, а межею між ними служить суцільна хвиляста лінія(товщина її S/2 - S/3). Якщо з віссю симетрії співпадає зовнішнє ребро, то сполучають велику частину виду з меншою частиною відповідного розрізу(рис. 92).

Складні розрізи

Ступінчасті розрізи

Складний розріз називається ступінчастим , якщо січні площини паралельні(наприклад, ступінчастий горизонтальний розріз А-А, рис. 93; ступінчастий фронтальний розріз Б-Б, рис. 94).

Штрихування розрізів в аксонометрії - Инвестирование - 9Штрихування розрізів в аксонометрії - Инвестирование - 10

Рис. 93 Рис. 94

Ламані розрізи

Складний розріз називають ламаним , якщо січні площини перетинаються(наприклад, розріз А-А, рис. 95)

Штрихування розрізів в аксонометрії - Инвестирование - 11 При ламаних розрізах січні площини умовно розгортають до поєднання в одну площину. Якщо поєднані площини виявляться паралельними одній з основних площин проекцій, то ламаний розріз допускається поміщати на місці відповідного виду(на рис. 95 розріз А-А поміщений на місці виду ліворуч).

Штрихування розрізів в аксонометрії - Инвестирование - 12 При складному розрізі штрихи проводять також у місць перетину січних площин для ламаних розрізів (рис. 95) або у місць переходу від однієї січної площини до іншої для ступінчастих розрізів (рис. 93, 94)


ПЕРЕРІЗИ

Правила зображення і позначення перерізів встановлює стандарт [11].

Переріз — зображення фігури, що виходить при уявному розтині предмета однією або декількома площинами. На перерізі показується тільки те, що виходить безпосередньо в січній площині.

Залежно від певних умов перерізи підрозділяють, як показано на рис. 96.

Штрихування розрізів в аксонометрії - Инвестирование - 13

Винесений переріз

Переважними є винесені перерізи. Винесені перерізи розташовуються поза зображенням деталі : 1) в розриві між частинами одного і того ж зображення(рис. 97); 2) на продовженні сліду січної площини(рис. 98); на вільному місці поля креслення(рис. 99)

Штрихування розрізів в аксонометрії - Инвестирование - 14 Рис. 97

Штрихування розрізів в аксонометрії - Инвестирование - 15 Рис. 98

Штрихування розрізів в аксонометрії - Инвестирование - 16

Рис. 99

У розриві між частинами зображення і на продовженні сліду січної площини рекомендується розташовувати симетричні перерізи, тоді вони не позначаються (рис. 97). Якщо переріз розташовується на вільному полі креслення, то воно позначається так само, як позначаються розрізи (рис. 99)

Для перерізів усіх видів, коли січна площина проходить через вісь обертання циліндричного, конічного, сферичного поглиблень або наскрізного отвору, контури поглиблень і отворів мають бути викреслені повністю (рис. 99).

Контур винесеного перерізу завжди обводиться суцільною товстою лінією.

Для ряду однакових перерізів, що відносяться до однієї і тієї ж деталі, лінії перерізу слід означати однією і тією ж буквою і викреслювати одно переріз (рис. 100а). Якщо січні площини спрямовані під різними кутами, то умовне позначення Штрихування розрізів в аксонометрії - Инвестирование - 17 не наноситься (рис. 100б).

Штрихування розрізів в аксонометрії - Инвестирование - 18

Якщо січна площина проходить через некруглий отвір і переріз виходить таким, що складається з окремих самостійних частин, то замість перерізу слід застосовувати розріз(рис. 101).

Штрихування розрізів в аксонометрії - Инвестирование - 19

Накладений переріз

Накладені перерізи викреслюються безпосередньо на зображенні деталі. Контур його обводиться суцільною тонкою лінією (S/2 - S/3). У місці розташування накладеного перерізу лінії контуру зображення деталі не уриваються (рис. 102, 103).

Накладений переріз не позначається, якщо воно симетричне (рис. 102).

Для несиметричних накладених перерізів вказують положення січної площини і напрям погляду (рис. 103).

Накладені перерізи рекомендується застосовувати в тих випадках, коли контур його не перетинається ніякими лініями видимого контуру деталі.

Штрихування розрізів в аксонометрії - Инвестирование - 20

Штрихування розрізів в аксонометрії

Лінії штрихування розрізів і перерізів в аксонометричних проекціях наносять паралельно одній з діагоналей квадратів, що лежать у відповідних координатних площинах, сторони яких паралельні аксонометричним осям(рис. 112).

Напрям штрихування розрізів в ізометричній проекції показаний на рис. 112.

Штрихування розрізів в аксонометрії - Инвестирование - 21Штрихування розрізів в аксонометрії - Инвестирование - 22 Рис. 112


Графічна робота

Тема: Розрізи

Формат: А3

Завдання: за двома даними виглядами побудувати третій вигляд і виконати необхідні розрізи, виконати ізометрію деталі з вирізаною четвертою частиною.

Приклад виконання

Штрихування розрізів в аксонометрії - Инвестирование - 23


Варіанти

Штрихування розрізів в аксонометрії - Инвестирование - 24

Штрихування розрізів в аксонометрії - Инвестирование - 25

Штрихування розрізів в аксонометрії - Инвестирование - 26

Штрихування розрізів в аксонометрії - Инвестирование - 27

Штрихування розрізів в аксонометрії - Инвестирование - 28

Штрихування розрізів в аксонометрії - Инвестирование - 29

Штрихування розрізів в аксонометрії - Инвестирование - 30

Штрихування розрізів в аксонометрії - Инвестирование - 31

Штрихування розрізів в аксонометрії - Инвестирование - 32

Штрихування розрізів в аксонометрії - Инвестирование - 33

Похожие статьи