Поделиться Поделиться

Экзаменационный билет № 21

1. Легирленген болаттардың сыныпталуы және ентаңбалануы

2. Материалдың серпімді және пластикалық деформациясы. Деформацияның кесте сызбалары. Металдың кристалдық құрылымының ақау түрлері. Пластикалық деформацияның сырғанау және қосарласу механизмдері. Материалдың теоретикалық беріктігі.

3. Қатты дененің металдық күйінің сипаттамалары. Құралғыш, фаза және қорытпа түсініктері.

Кафедра меңгерушісі Сейткулов А.Р.

Растырған Мадижанова А.Т

Хаттама №_3_ «5» _қараша_ 2014 ж.

Протокол № __3_ от«5» __ноября 2014 г .

Кафедра СМжМЖӨТ кафедрасы

Дисциплина Жоғары берікті машина жасау материалдары және оларды өңдеудің арнайы әдістері пәні

для специальности 050710-Материалтану және материалдардың

технологиясы мамандығы үшін

Емтихан билеті

Экзаменационный билет № 22

1. Темір негізіндегі қатты ерітінділер.Темір және оның қасиеттері. Қосындылау ферриттің, аустениттің құрылымы мен қасиеттері.

2. Металдық материалдардың макро және микро құрылымы. «Жүйе» және «құрылым» түсініктемелері. Қазіргі кездегі металдық материалдардың микроқұрылымын талдау әдістері. Сынықтарды жай көзбен зерттеу тәсілдері.

3. Материалдың сызатқа төзімділігі және олардың басқа да маңызды сипаттамалары.

Кафедра меңгерушісі Сейткулов А.Р.

Растырған Мадижанова А.Т

Хаттама №_3_ «5» _қараша_ 2014 ж.

Протокол № __3_ от«5» __ноября 2014 г .

Кафедра СМжМЖӨТ кафедрасы

Дисциплина Жоғары берікті машина жасау материалдары және оларды өңдеудің арнайы әдістері пәні

для специальности 050710-Материалтану және материалдардың

технологиясы мамандығы үшін

Емтихан билеті

Экзаменационный билет № 23

1. Карбидтер мен нитридтер. Жалпы заңдылық. 4-5 топтың, 6-8 топтың металдарының карбидтері мен нитридтері.

2. Фазалық тепе-теңдіктің қос кесте сызбалары. Гиббстің фазалық ережесі. Термодинамиканың сызбалық әдісінің негіздері. Сұйық және қатты күйдегі қорытпалардағы тепе-теңдік пен құрылымдық өзгерістері. Н.С. Курнаковтың сәйкестік және үздіксіздік принциптері

3. Перлит, сорбит және троостит құрылымымен болаттардың механикалық қасиеттері.

Кафедра меңгерушісі Сейткулов А.Р.

Растырған Мадижанова А.Т

Хаттама №_3_ «25» _казан_ 2012 ж.

Протокол № __3_ от«_25» __октября 2012 г .

Кафедра СМжМЖӨТ кафедрасы

Дисциплина Жоғары берікті машина жасау материалдары және оларды өңдеудің арнайы әдістері пәні

для специальности 050710-Материалтану және материалдардың

технологиясы мамандығы үшін

Емтихан билеті

Экзаменационный билет № 24

1. Қорытпалардағы қатты күйтүрлер. Алмасу мен ену қатты ерітінділерінің түзілу заңдылығы. Қатты ерітінділерінің негізгі сиппаттамалары.

2. Мартенситке шынықтырылатын болаттарды термомеханикалық өңдеу. Төмен температуралы және жоғары температуралы термомеханикалық өңдеулер. Перлітті түрлену кезіндегі деформациясымен термомеханикалық өңдеу.

3. Түйіндерінің өсу ыңғайына байланысты болаттардың негізгі түрлері

Кафедра меңгерушісі Сейткулов А.Р.

Растырған Мадижанова А.Т

Хаттама №_3_ «25» _казан_ 2012 ж.

Протокол № __3_ от«_25» __октября 2012 г .

Кафедра СМжМЖӨТ кафедрасы

Дисциплина Жоғары берікті машина жасау материалдары және оларды өңдеудің арнайы әдістері пәні

для специальности 050710-Материалтану және материалдардың

технологиясы мамандығы үшін

Емтихан билеті

Экзаменационный билет № 25

1. Металдық қосылыстар. Электрондық қосылыстар. Ену күйтүрлер. Лавес күйтүрлері. Сигма-күйтүрлер

2. Аса салқындатылған аустениттің өзгерісінің термокинетикалық кесте сызбасы. «Квазиэвтектоид» түсінігі. Перлиттің құрылымдық туындауы. Видманштетті табақтардың түзілуі.

3. Полиморфизм құбылысы. Темір, титан, вольфрам және цирконийдің полиморфты модификациясы.

Кафедра меңгерушісі Сейткулов А.Р.

Растырған Мадижанова А.Т

Хаттама №_3_ «25» _казан_ 2012 ж.

Протокол № __3_ от«_25» __октября 2012 г .

Кафедра СМжМЖӨТ кафедрасы

Дисциплина Жоғары берікті машина жасау материалдары және оларды өңдеудің арнайы әдістері пәні

для специальности 050710-Материалтану және материалдардың

технологиясы мамандығы үшін

Емтихан билеті

Похожие статьи