Поделиться Поделиться

Экзаменационный билет № 26

1. Қыздырғанда және салқындатқанда аустениттің айналулары. Перлиттік айналу. Аралық айналу. Мартенситтік айналу

2. Металдың механикалық, жемірілу-механикалық және электроэрозиялық тозуы. Тозуға сынау әдістері. Әсерлесу төзімділігінің шегі.

3. Қатты ерітінділердің атомдық-кристалдық құрылымын оқу әдістері. Рентгенқұрылымдық сараптау.

Кафедра меңгерушісі Сейткулов А.Р.

Растырған Мадижанова А.Т

Хаттама №_3_ «25» _казан_ 2012 ж.

Протокол № __3_ от«_25» __октября 2012 г .

Кафедра СМжМЖӨТ кафедрасы

Дисциплина Жоғары берікті машина жасау материалдары және оларды өңдеудің арнайы әдістері пәні

для специальности 050710-Материалтану және материалдардың

технологиясы мамандығы үшін

Емтихан билеті

Экзаменационный билет № 27

1. Суарылған болаттың жұмсартылуы. Мартенситтің ыдырауы. Арнайы карбидтердің түзілуі және олардың ұйысуы. Қалдық аустениттің ыдырауы. Ұяның қайтуы мен қайта қатденеленуі. Шашыранды нығаю. Болаттың жұмсартулық морттылығы.

2. Аморфты және микрокристалдық қорытпалар. Темір, никель, титан және мыс негізіндегі амрфты материалдар. Рентгендіаморфты қорытпалар. Алу әдістері, қасиеттері, құрылымы, ентаңбалануы және қолдану аймағы.

3. Қаттылық материалдың қасиеті ретінде. Оларды анықтау тәсілдері.

Кафедра меңгерушісі Сейткулов А.Р.

Растырған Мадижанова А.Т

Хаттама №_3_ «25» _казан_ 2012 ж.

Протокол № __3_ от«_25» __октября 2012 г .

Кафедра СМжМЖӨТ кафедрасы

Дисциплина Жоғары берікті машина жасау материалдары және оларды өңдеудің арнайы әдістері пәні

для специальности 050710-Материалтану және материалдардың

технологиясы мамандығы үшін

Емтихан билеті

Экзаменационный билет № 28

1. Жоғары берік құрылғылық машина жасау болаттары. Сапалы және жоғары сапалы көміртекті болаттардың қасиеттері, сыныпталуы, ентаңбалануы және қолдану аймақтары.

2. Интерметалит негізіндегі қорытпалар. Реттелген интерметалитті материалдар. Легірленген интерметалиті қорытпалар. Алу әдістері, қасиеттері, құрылымы, ентаңбалануы және қолдану аймағы.

3. Салқындату кезіндегі болаттың қатты күйіндегі металлографиялық түрленулер.

Кафедра меңгерушісі Сейткулов А.Р.

Растырған Мадижанова А.Т

Хаттама №_3_ «25» _казан_ 2012 ж.

Протокол № __3_ от«_25» __октября 2012 г .

Кафедра СМжМЖӨТ кафедрасы

Дисциплина Жоғары берікті машина жасау материалдары және оларды өңдеудің арнайы әдістері пәні

для специальности 050710-Материалтану және материалдардың

технологиясы мамандығы үшін

Емтихан билеті

Экзаменационный билет № 29

1. Жоғары берік легірленген болаттар. Төменгі жұмсартылған легірленген болаттар. Термо-механикалық өңдеумен беріктендірілген орташа көміртекті болаттар.

2. Жаңа машина жасау металдық материалдары. Композициялық металдық армирленген талшықты және дисперсті беріктендірілген материалдар. Наноқұрылымдық материалдар. Алу әдістері, қасиеттері, құрылымы, ентаңбалануы және қолдану аймағы.

3. Бұрау кезіндегі беріктіктің шартты және нақты шекараларын анықтау

Кафедра меңгерушісі Сейткулов А.Р.

Растырған Мадижанова А.Т

Хаттама №_3_ «25» _казан_ 2012 ж.

Протокол № __3_ от«_25» __октября 2012 г .

Кафедра СМжМЖӨТ кафедрасы

Дисциплина Жоғары берікті машина жасау материалдары және оларды өңдеудің арнайы әдістері пәні

для специальности 050710-Материалтану және материалдардың

технологиясы мамандығы үшін

Емтихан билеті

Экзаменационный билет № 30

1. Мартенситті-ескіретін болаттар. ПНП және ПНД болаттар. Негізгі қасиеттері және сыныпталуы. Қолдану аймағы мен келешегі

2. Қатты күйде қыздырған және суытқан кездегі материалдардағы құрылымдық түрленулер. Өзіндің араласу және араласу, осы процестер өткен кездегі негізгі заңдылықтар. Алллотропиялық түрленудің араласулық және мартенситтік механизмдері. Магниттік түрленулер.

3. Шарпи бойынша маятникті коперде динамикалық сынау тәсілдері.

Кафедра меңгерушісі Сейткулов А.Р.

Растырған Мадижанова А.Т

Хаттама №_3_ «25» _казан_ 2012 ж.

Протокол № __3_ от«_25» __октября 2012 г .

Кафедра СМжМЖӨТ кафедрасы

Дисциплина Жоғары берікті машина жасау материалдары және оларды өңдеудің арнайы әдістері пәні

для специальности 050710-Материалтану және материалдардың

технологиясы мамандығы үшін

Емтихан билеті

Похожие статьи