Поделиться Поделиться

Экзаменационный билет № 31

1. Арнайы қызмет атқаратын жоғары берік құрылғы болаттары. Криогенды болаттар. Тозуға берік болаттар. Ыстыққа берік және коррозияға төзімді болаттар.

2. Материалдың беріктігін жоғарлатудың қазіргі заманғы әдістері. Берістендірудің құрылымдық тәсілдері. Материалдың беріктігін жоғарлатудағы қатты ерітінді әдістері. Дисперсті беріктендіру.

3. Түрөзгертудің талшықты құрылымы. Поликристалдық металды деформациялық беріктендіру.

Кафедра меңгерушісі Сейткулов А.Р.

Растырған Мадижанова А.Т

Хаттама №_3_ «25» _казан_ 2012 ж.

Протокол № __3_ от«_25» __октября 2012 г .

Кафедра СМжМЖӨТ кафедрасы

Дисциплина Жоғары берікті машина жасау материалдарыжәне оларды өңдеудің арнайы әдістері пәні

для специальности 050710-Материалтану және материалдардың

технологиясы мамандығы үшін

Емтихан билеті

Экзаменационный билет № 32

1. Жоғары берік аспаптық болаттар. Тез кескіш, өлшеуіш және штампты аспаптардың болаттары. Қатты қорытпалар, қасиеттері, құрамы, құрылымы, ентаңбалануы мен тағайындалуы.

2. Қорытпалардың термиялық және деформациялық ескіруі. Тұрақсыз қатты ерітінділердің спинодальды ыдырауы. Түзілу және туындылардың өсу механизмі бойынша изотермиялық ыдырау. Қатты ерітінділерден толық когерентті, жартылай когерентті және когерентті емес бөлінулер.

3. Сызықты және бұрандалы дислокациялар. Материалдарды беріктендіру кезіндегі олардың ролі.

Кафедра меңгерушісі Сейткулов А.Р.

Растырған Мадижанова А.Т

Хаттама №_3_ «25» _казан_ 2012 ж.

Протокол № __3_ от«_25» __октября 2012 г .

Кафедра СМжМЖӨТ кафедрасы

Дисциплина Жоғары берікті машина жасау материалдары және оларды өңдеудің арнайы әдістері пәні

для специальности 050710-Материалтану және материалдардың

технологиясы мамандығы үшін

Емтихан билеті

Экзаменационный билет № 33

1. “Жоғары берік машина жасау материалдары және оларды өңдеудің арнайы әдістері” пәнінің мәні мен мақсаты. Негізгі анықтамалар мен ұғымдар. Болат қоспалары және олардың сыныпталуы. Болаттың металлургиялық сапасы.

2. Динамикалық сынау кезіндегі материалдың механикалық қасиеті. Созу кезіндегі динамикалық қасиеттері. Бұзылудағы динамикалық тұтқырлық параметрлері. Ию кезіндегі соққы тұтқырлығы.

3. Легірленген болаттардағы мартенситтің құрылымы мен қасиеттері.

Кафедра меңгерушісі Сейткулов А.Р.

Растырған Мадижанова А.Т

Хаттама №_3_ «25» _казан_ 2012 ж.

Протокол № __3_ от«_25» __октября 2012 г .

Кафедра СМжМЖӨТ кафедрасы

Дисциплина Жоғары берікті машина жасау материалдары және оларды өңдеудің арнайы әдістері пәні

для специальности 050710-Материалтану және материалдардың

технологиясы мамандығы үшін

Емтихан билеті

Экзаменационный билет № 34

1. Болаттың аумалы нүктелеріне қосындылау элементердің /ҚЭ/ ықпалы. Темірдің полиморфизіміне ҚЭ әсері. Болаттағы ҚЭ таралуы.

2. Материалдың серпімді және пластикалық деформациясы. Деформацияның кесте сызбалары. Металдың кристалдық құрылымының ақау түрлері. Пластикалық деформацияның сырғанау және қосарласу механизмдері. Материалдың теоретикалық беріктігі.

3. Қатты дененің металдық күйінің сипаттамалары. Құралғыш, фаза және қорытпа түсініктері.

Кафедра меңгерушісі Сейткулов А.Р.

Растырған Мадижанова А.Т

Хаттама №_3_ «25» _казан_ 2012 ж.

Протокол № __3_ от«_25» __октября 2012 г .

Кафедра СМжМЖӨТ кафедрасы

Дисциплина Жоғары берікті машина жасау материалдары және оларды өңдеудің арнайы әдістері пәні

для специальности 050710-Материалтану және материалдардың

технологиясы мамандығы үшін

Емтихан билеті

Экзаменационный билет № 35

1. Қосындылау болаттардағы қатты күйтүрлер. Феррит қасиеттеріне ҚЭ әсері. Инелі ферриттің түзілүі. Карбиттік күйтүрге ҚЭәсері.

2. Материалдың морттылығы. Материалдың беріктік және пластикалық сипаттамалар өзгерісінің сандық ара қатынасы. Артық пластикалықтың құбылысы. Морт және тұтқыр бұзылу процестері. «Суықтай сынғыштық табалдырығы» түсініктеме.

3. Жұмсарту кезіндегі карбиттердің коагуляциясы. Түйірлі перлит.

Кафедра меңгерушісі Сейткулов А.Р.

Растырған Мадижанова А.Т

Похожие статьи