Поделиться Поделиться

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА. з дисципліни «Системи технологій»

з дисципліни «Системи технологій»

ВАРІАНТ 23

1. Дайте письмову відповідь на питання

Охарактеризуйте класифікацію автоматизованих інформаційних систем класів А, В, С. Приклад.

2. Дайте письмову відповідь на питання

Проаналізуйте розвиток технологій, забезпечуємих екологічно корисний результат.

3. Дайте відповідь на тестові запитання ( лише одна відповідь правильна):

3.1.Особливістю розвитку технологічних систем є:

1. технічне переоснащення та модернізація системи

2. модернізація обладнання

3. прискорення росту безпеки

4. підвищення капіталовкладень

5. зниження енергоємності технологічного процесу

3.2.За характером створення системи технологій розподіляють на:

1. природні та штучні

2. автоматизовані

3. неавтоматизовані

4. соціально-економічні

3.3.В залежності від складності структури соціально-економічні системи розподіляють на:

1. гранично складні, досить складні та складні

2. економічні

3. госпрозрахункові

4. народногосподарські

3.4.Технологія органічно пов'язана з:

1. точними науками

2. математичними розрахунками

3. економічною ефективністю

4. економічними науками

3.5.Системними ознаками технологій є:

1. структурна автономність кожного елементу

2. різноманітна природа елементів

3. розміщення елементів

4. упорядкований взаємозв'язок елементів

Задача

Визначити економічний ефект і ефективність, забезпечені в період року від вибраного кращого варіанту інновацій в порівнянні з базовим при впровадженні інноваційних технологій на комерційному підприємстві при наступних показниках діяльності:

Заплановано випуск продукції (од.) Приведені економічні затрати на одиницю виробленої продукції з урахування вартості оцінки результатів відповідно базового та нового варіантів (гр. од.) 38,0
Факт випуску І періоду   36,5
ІІ періоду   34,0
ІІІ періоду збільшено на 15%   31,5
ІV періоду   зменш. на 5%

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Системи технологій»

ВАРІАНТ 24

1. Дайте письмову відповідь на питання

Проаналізуйте хімічну та лазерну технології. Приклад.

2. Дайте письмову відповідь на питання

Проаналізуйте гнучкі виробничі системи.

3. Дайте відповідь на тестові запитання ( лише одна відповідь правильна):

3.1.Технологічним процесом називають:

1. послідовний набір операцій

2. паралельний набір операцій

3. окремий набір операцій

4. вибірковий набір операцій

3.2.Для виконання технологічного процесу необхідно:

1. обладнати місце праці

2. розрахувати економічну ефективність процесу

3. розрахувати прибутковість

4. забезпечити комп'ютеризацію

3.3.Технологічною операцією називають:

1. закінчену частину технологічного процесу

2. незакінчену частину технологічного процесу

3. наявність допоміжного технологічного переходу

4. роботу технологічного обладнання та виконавців

3.4.Технологічним переходом називають:

1. закінчену частину технологічного процесу

2. заміну технологічної оснастки та пристроїв

3. технічне переоснащення

4. перехід способу виконання технологічних операцій

3.5.Технологічні процеси класифікуються за:

1. властивостями сировини, агрегатним станом та тепловим ефектом

2. кількістю обробленої сировини

3. кількістю технологічних процесів

4. автоматизацією технологічних процесів

Задача

Визначити економічний ефект і ефективність, забезпечені в період року від вибраного кращого варіанту інновацій в порівнянні з базовим при впровадженні інноваційних технологій на комерційному підприємстві при наступних показниках діяльності:

Заплановано випуск продукції (од.) Приведені економічні затрати на одиницю виробленої продукції з урахування вартості оцінки результатів відповідно базового та нового варіантів (гр. од.) 40,0
Факт випуску І періоду   38,5
ІІ періоду збільшено на 10%   зменш. на 5%
ІІІ періоду   35,5
ІV періоду   33,0
← Предыдущая страница | Следующая страница →