Поделиться Поделиться

Показники стану і руху основних фондів

Тема 3: Показники стану та руху ефективності використання основних фондів

1. Показники стану і руху основних фондів .

2. Показники ефективності використання основних фондів.

3. Показники використання устаткування.

Показники стану і руху основних фондів .

Станом основних виробничих фондів підприємства визначається його здатність здійснювати безперебійне виробництво продукції відповідно до виробничої програми.

Показники стану і руху основних фондів включають в свій склад:

1. Розрахунок середньорічної вартості основних фондів:

1.1. Розрахунок середньорічної вартості за формулою середньо-арифметичне (застосовується при незначній зміні структури основних фондів):

Показники стану і руху основних фондів - Инвестирование - 1

де:

Вп - вартість ОФ на початок періоду;

Вк - вартість ОФ на кінець періоду.

1.2. Застосовується при значній зміні структури ОФ і наявності інформації за кожний місяць:

Показники стану і руху основних фондів - Инвестирование - 2 ,

де Фі- вартість ОФ за кожний місяць

1.3. Розрахунок середньорічної вартості за способом урахування змін в структурі:

Показники стану і руху основних фондів - Инвестирование - 3

де:

nсп – кількість місяців, що минули після списання ОФ до кінця року;

Показники стану і руху основних фондів - Инвестирование - 4 - кількість місяців роботи до кінця року введених ОФ;

Показники стану і руху основних фондів - Инвестирование - 5 - вартість списаних ОФ;

2. Коефіцієнт зносу основнихфондів

2.1. Коефіцієнт зносу на початок року.

Показники стану і руху основних фондів - Инвестирование - 6

даний коефіцієнт розрахований за кожним видом виробничих основних фондів і характеризує частку вартості основних фондів, що списана на витрати діяльності в попередніх періодах.

2.2. Коефіцієнт зносу на кінець року :

Показники стану і руху основних фондів - Инвестирование - 7

2.3. Коефіцієнт зносу:

Показники стану і руху основних фондів - Инвестирование - 8

Вn-первинна вартість

3. Коефіціент придатності:

Кпр.=1-Кз або

Кпр.= Показники стану і руху основних фондів - Инвестирование - 9 *100% ,

де

Вз- залишкова вартість

Характеризує частку не перенесених на новий продукт вартості основних фондів.

4. Коефіціент оновлення

Ко.= Показники стану і руху основних фондів - Инвестирование - 10 *100%

Характеризує інтенсивність оновлення основних фондів і показує частку вартості основних фондів, які надійшли за аналізований період у їх загальній вартості на кінець періоду.

5. Коефіцієнт вибуття ОВФ.

Показники стану і руху основних фондів - Инвестирование - 11

де:

Показники стану і руху основних фондів - Инвестирование - 12 - вартість списаних ОВФ;

Показники стану і руху основних фондів - Инвестирование - 13 - вартість ОФ на початок періоду.

Відображає інтенсивність вибуття основних фондіві показує частку вартості фондів, які вибули за певний період у загальній вартості ОФ на початок періоду.

6. Коефіцієнт експлуатації ОФ.

Показники стану і руху основних фондів - Инвестирование - 14

де:

Показники стану і руху основних фондів - Инвестирование - 15 - фактичний термін експлуатації;

Показники стану і руху основних фондів - Инвестирование - 16 - нормативний термін експлуатації.

В свою чергу Тфакт. розраховується:

Показники стану і руху основних фондів - Инвестирование - 17

де:

На - норма амортизації.

7. Частка зданих в оренду основних фондів:

Копер. оренди= Показники стану і руху основних фондів - Инвестирование - 18

Характерну частку ОФ що не беруть участі у процесі виробництва.

8.Частка взятих в операційну оренду основних засобів

Копер. оренди= Показники стану і руху основних фондів - Инвестирование - 19 *100%

Характеризує частку основних фондів, що беруть участь у процесі виробництва, але підприємству не належать.

9. Коефіцієнт приросту.

Кприр.= Показники стану і руху основних фондів - Инвестирование - 20 *100%

Характеризує рівень приросту основних фондів або окремих груп за певний період.

10. Коефіцієнт реальної вартості ОФ.

Креал.варт.= Показники стану і руху основних фондів - Инвестирование - 21 *100%

← Предыдущая страница | Следующая страница →