Поделиться Поделиться

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ФОТОГРАФІЇ РОБОЧОГО ЧАСУ

Протягом робочої зміни фіксують час початку та завершення кожного елементу робочого процесу, дії. Практично спочатку при виконанні першої дії фіксують час її початку, а потім фіксують тільки час закінчення кожної наступної дії.

Ці дані заносять у лист спостережень(РМ – 9.3 ).

Для більшої достовірності результатів фотографію проводять не менше 3-х разів.

ОБРОБКА ДАНИХ ФОТОГРАФІЇ

1) Визначають тривалість кожного елементу праці

2) Проводять індексацію елементів праці; індекс визначає класифікацію витрат часу (підготовчо-заключні операції, оперативна робота, обслуговування РМ тощо)

3) Підсумовують однойменні витрати часу за усю зміну по кожній фотографії, знаходять середні значення цих витрат по всіх трьох фотографіях. В результаті складають фактичний баланс робочого часу.

Дані заносять у таблицю балансу робочого часу (РМ – 9.4 ) у графи “Фактичний”.

Таблиця – Баланс робочого часу

Класифікація витрат Індекс Фактичний Проектний
робочого часу   хвилин % хвилин %
Підготовчо-заключні операції ПЗ        
Оперативна робота ОР        
......................................... .........        
Всього х

4) Виявляють явні та приховані втрати робочого часу (РЧ).


До явних втрат РЧвідносяться: ЗР, ОТП, ПВР. Їх виявляють безпосередньо з фактичного балансу.

Приховані втрати РЧвиявляють шляхом співставлення фактичних значень ПЗ, ОРМ, ТП, ВОП (з фактичного балансу) з нормативними, визначеними, наприклад, як середньопрогресивні значення або визначеними в результаті складання проектного балансу.

5) Формують проектний баланс витрат робочого часу:

- виключають Тзр, Тотп, Тпвр;

- визначають Тпз як середньопрогресивне або середнє, яке склалося фактично або іншим шляхом;

- Торм, Твоп, Ттп виражають через Тор за допомогою нормативних коефіцієнтів:

Торм = Nорм * Тор, Твоп = Nвоп * Тор, Ттп = Nтп * Тор

- складають порівняння проектного балансу

Тзм = Тпз + Тор (1 + Nорм + Nвоп + Nтп)

Звідки:

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ФОТОГРАФІЇ РОБОЧОГО ЧАСУ - Инвестирование - 1

Визначивши Тор з вказаної формули, розраховують Торм, Твоп, Ттп.

Результати розрахунків заносять у вищенаведену форму у графи “Проектний”.

Далі можливо розрахувати Нвир за формулою:

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ФОТОГРАФІЇ РОБОЧОГО ЧАСУ - Инвестирование - 2 ,

де: tор – час оперативної роботи, який витрачають на одиницю виробу (предмету

праці); визначають шляхом хронометражу.

ПОКАЗНИКИ,

які характеризують поліпшення використання РЧ у проектному балансі

Показники Формула
1. Рівень зайнятості оперативною роботою   МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ФОТОГРАФІЇ РОБОЧОГО ЧАСУ - Инвестирование - 3
2. Рівень загальної зайнятості роботою   МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ФОТОГРАФІЇ РОБОЧОГО ЧАСУ - Инвестирование - 4
3. Рівень загальної зайня-тості корисною роботою   МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ФОТОГРАФІЇ РОБОЧОГО ЧАСУ - Инвестирование - 5
4. Рівень використання РЧ     МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ФОТОГРАФІЇ РОБОЧОГО ЧАСУ - Инвестирование - 6
5. Зростання ПП за рахунок виключ. явних втрат РЧ   МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ФОТОГРАФІЇ РОБОЧОГО ЧАСУ - Инвестирование - 7
6. Зростання ПП за рахунок виключ. прихов. втрат РЧ   МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ФОТОГРАФІЇ РОБОЧОГО ЧАСУ - Инвестирование - 8
7. Загальне зростання ПП DППзаг = DППяв + DППприх

Показники Рзор, Рззр, Рзкр, Рврч визначають як по фактичному балансу, так і по проектному балансу РЧ.

Показники DПП визначають тільки у проектному балансі.


ХРОНОМЕТРАЖ

Хронометраж– це вивчення трудового процесу шляхом спостерігання та вимірювання тривалості складових частин операцій (їх елементів), які циклічно повторюють. Виміри проводять багато разів (від 10 до 300). Фіксують тільки tор (tо і tд). Дані заносять у таблицю (РМ – 9.5 ).

← Предыдущая страница | Следующая страница →