Поделиться Поделиться

Методика розрахунку технологічної карти

1. Графа 1. Найменування робіт – довідникові дані (типові тех.. карти).

2. Графа 2. Одиниця виміру – довідкові дані (типові технологічні. карти).

3. Графа 3. Обсяг робіт в фізичних одиницях - (типові тех.. карти).

4. Графа 4. Обсяг робіт в умовних га – за формулою Оуга = Н х Кп х Тзм ,

де Н – кількість нормо-змін; Кп -коефіцієнт переводу фізичних тракторів в еталонні; Тзм = тривалість зміни (7 годин).

5. Графа 5. Склад агрегату - довідкові дані (типові технологічні. карти).

6. Графа 6. Механізатори пишеться – І/22,1 (І розряд; і 22,1 (7 х 3,16) тарифна ставка.

7. Графа 7. Інші працівники – вказується денна тарифна ставка на ручних роботах в рослинництві відповідно до розряду механізатора.

8. Графа 8. Норма виробітку – за даними довідника.

9. Графа 9. Кількість нормо-змін за формулою – Н = О : (Нв х Кп), де

Нв – змінна норма виробітку, га, т, ц, кг; О – обсяг робіт в фізичних одиницях, га, т, ц, кг; Кп – кількість працівників, що обслуговують агрегат, чол.

10. Графа 10. Затрати праці (люд.-год.) трактористів – Кількість нормо-змін х тривалість зміни (7 год.).

11. Графа 11. Затрати праці (люд.-год.) інших працівників – Кількість чоловік х кількість нормо-змін х тривалість зміни (7год.).

12. Графа 12. Оплата по тарифу на весь обсяг (грн.) механізаторів – Гр. 6 х Гр. 9.

13. Графа 13. Оплата по тарифу на весь обсяг ін. працівників. – Гр.. 7 х Гр.. 9 х Кп (кількість інших працівників).

14. Графа 14. = Гр.. 12 збільшується на 10% ( Доплата за роботу з отрутохімікатами – 10%;)

За роботу на гусеничних тракторах – 10%; За якість робіт (оранка, сівба) – 20%;

Збирання врожаю (перші 10 днів) – 60%. За класність – І – 20%; ІІ – 10%.

За стаж роботи (див. методику виконання).

15. Графа 15 – Гр. 13 збільшити на 15%.

16. Графа 16. – Всього зарплата з нарахуванням – Гр.12 + Гр.. 14.

17. Графа 17. - Гр. 13 + Гр. 15.

18. Гр. 18-20 пропускаємо.

19. Гр.. 21-24 згідно нормативних даних.

Нормативні дані

Таблиця 1

Мінімальні гарантовані розміри годинних тарифних ставок робітників інших підприємств

та коефіцієнти між розрядних співвідношень, грн.

Види виконуваних робіт Розряди робіт Коефіцієнти співвідношень мінімальних гарантованих розмірів тарифних ставок робітників I розряду
I II III IV V VI
Коефіцієнти міжрозрядних співвідношень 1,00 1,09 1,20 1,35 1,55 1,80  
Ручні роботи в рослинництві 6,94 7,56 8,33 9,37 10,76 12,49 1,00
Ручні роботи в тваринництві 8,05 8,77 9,66 10,87 12,48 14,49 1,16
Механізовані роботи в рослинництві, земляні і дорожні роботи (з урахуванням груп підприємств за регіонами)              
II група 8,95 9,76 10,74 12,08 13,87 16,11 1,29
Механізовані роботи в тваринництві 8,12 8,85 9,74 10,96 12,59 14,62 1,17
Механізовані вантажно-розвантажувальні роботи 7,36 8,02 8,83 9,94 11,41 13,25 1,06
Транспортні роботи, виконувані тракторними агрегатами 7,36 8,02 8,83 9,94 11,41 13,25 1,06
Ремонтні і верстатні роботи 7,36 8,02 8,83 9,94 11,41 13,25 1,06

Примітки:

1. Годинні тарифні ставки робітників розраховані, виходячи з мінімального гарантованого розміру тарифної ставки робітника I-го розряду, середньомісячної норми тривалості робочого часу 166,75 години в 2012 році при 40-годинному робочому тижні та коефіцієнтів міжрозрядних співвідношень

2. Приклад розрахунку годинної тарифної ставки робітника I розряду:

на ручних роботах в рослинництві: 1157 : 166,75 = 6,94 гривні

на ручних роботах в тваринництві: 6,94 х 1,16 = 8,05 гривні

на механізованих роботах в рослинництві

II група 6,94 х 1,29 = 8,95 гривні

3. Групи з оплати праці трактористів-машиністів встановлюються в залежності від регіону:

II група- сільгосппідприємства Вінницької, Луганської, Донецької, Кіровоградської, Полтавської, Тернопільської, Харківської, Черкаської, Чернівецької (крім гірських і передгірних), лісостепові підприємства Житомирської, Київської, Львівської, Сумської, Хмельницької та Чернігівської областей;

Таблиця 2

Орієнтовні затрати праці і коштів на 1 га посіву в сільськогосподарському підприємстві за останні 3 роки

Культури Затрати на 1 га
люд.-год. грн.
Пшениця озима 35,4 2653,5
Жито озиме 24,8 2435,8
Кукурудза 67,5 3943,5
Ячмінь 22,2 2308,7
Овес 22,2 2287,1
Просо 20,1 2148,8
Гречка 21,5 2200,7
Горох 25,1 2038,6
Цукрові буряки 272,8 4784,4
Соняшник 19,4 5571,6
Картопля 470,8 12538,0
Овочі:    
капуста 801,1 9806,7
огірки 592,5 6361,2
морква столова 234,0 7564,3
Кормові коренеплоди 460,4 3876,8
Кукурудза:    
на силос 32,5 1297,7
Однорічні трави:    
на зелений корм 13,0 991,7
Багаторічні трави:    
на зелений корм 13,3 1617,3

Таблиця 3

Щільність механізованих робіт при вирощуванні сільськогосподарських культур

Культури Щільність механізованих робіт, ет. га/га
Пшениця озима
Жито озиме
Кукурудза на зерно 11,2
Ячмінь 6,5
Овес 6,3
Просо 4,8
Гречка 4,4
Горох 6,4
Вика 6,0
Цукрові буряки 23,2
Соняшник 12,5
Картопля 24,7
Овочі 4,0
Кормові коренеплоди 18,0
Кукурудза на силос
Кукурудза на зелений корм 11,4
Багаторічні трави на сіно і з/корм 8,9
Однорічні трави на сіно і з/корм 4,5

Таблиця 4

Рекомендоване співвідношення між тракторами в еталонному обчисленні та річне навантаження на одну машину

Марка трактора Співвідношення між окремими групами тракторів по зонах, % Планове річне навантаження на одну машину, ет. га
Полісся Лісостеп Степ
Т-150, Т-150 К, ХТЗ – 17021 25-27 26-28 38-40
ДТ – 75 М, ХТЗ – 120 21-23 19-21 16-18
Т – 70 С 5-7 11-13 7-9
МТЗ – 82 40-43 38-38 32-34
ЮМЗ – 6, Т – 40 М 4-6 3-5 2-4
Т – 25, ХТЗ – 2511

Таблиця 5

Нормативи витрат палива на 1 ет. га площі збирання урожаю

Марка трактора, комбайна Нормативи витрат палива, кг
Т – 150, Т – 150К, ХТЗ - 17021
ДТ – 75М, ХТЗ – 120 14,5
Т – 70С 14,5
МТЗ – 82, ЮМЗ – 6, Т – 40М 17,0
Т – 25, ХТЗ – 2511 14,5
Дон – 1500 11,5
СК – 6 12,0
КЗС -9-1-01 „Славутич” 11,7
РКМ – 6 – 01 17,0
КС – 6Б 18,0
БМ – 6 10,9
ККУ – 2А 45,9
КСКУ – 6 „Херсонець” 19,4
КЗК – 4,2 13,4
КЗК „Полісся-250” 13,6
ЗІЛ-114 24,0
ЗІЛ-117 23,0
ЗІЛ-4104 26,0
ЗІЛ-41047 26,5

Таблиця 6

Коефіцієнти переводу тракторів в умовні еталонні

Марка трактора Коефіцієнт переводу в умовний еталонний трактор Марка трактора Коефіцієнт переводу в умовний еталонний трактор
К – 701 2‚70 МТЗ 52‚ МТЗ 52Л 0‚58
К -700А 2‚20 МТЗ -50‚ МТЗ -50ПЛ 0‚55
К -700 2‚10 ЮМЗ -6Л 0‚60
Т -150‚ Т -150К 1‚65 Т -40 АМ‚ Т -40АМН 0‚54
Т -130 1‚76 Т -40 М 0‚53
Т -130Б 1‚54 Т -40А‚ Т – 40 АН 0‚50
Т -140 1‚53 Т -40 0‚48
Т -125 1‚34 Т -28 Х4‚ Т -28 Х4М 0‚51
Т -4А 1‚45 Т -28 ХЗ 0‚48
Т -4 1‚33 Т -35 0‚45
Т -100 всі модифікації 1‚34 Т - 30‚ Т - 28‚ ДТ – 28Х 0‚42
ДТ -75‚ Т -75‚ Т -74 1‚00 ДТ - 24 0‚36
Т -700С 0‚90 Т - 25‚ ДТ – 20В 0‚30
ДТ -54‚ ДТ -54А‚ ДТ -55 0‚86 ДТ - 20 0‚27
МТЗ -82 0‚73 Т -16М 0‚22
МТЗ -80 0‚70 СШ - 30 0‚43

Додаток 8

ПРИКЛАД

Вихідні дані для розробки технологічної карти вирощування озимої пшениці (площа – 100 га, урожайність – 38 ц/ га, внесення добрив на 100 га: азотних – 200 ц , фосфорних – 100 ц, калійних – 75 ц)

Технологічний процес Фізичний обсяг робіт, одиниця виміру Склад агрегату, марка машини або вручну Норма виробітку за зміну Витрати палива, електроенергії на одиницю роботи, кг, кВт - год. Тарифний розряд
трактор, комбайн машина
/. Підготовка ґрунту і сівба озимої пшениці (незавершене виробництво)
Дискування 100 га Т-150 ЛД-10 31,5 2,8 IV
Підготовка мінеральних добрив 37 т - ИСУ-4 28,0 28,0   0,96 ПІ
Навантаження мінеральних добрив 37 т - ЛТ-10 28,0 28,0   0,26 II!
Вивезення мінеральних добрив до 5 км 185т-км МТЗ-100 2ПТС-4 22,0 22,0   0,6 II
Завантаження розкидача 37 т МТЗ-82 ПЭ-08 240,0 240,0   0,3 IV
Внесення мінеральних добрив 37 т МТЗ-82 РУМ-8 40,0 40,0   2,1 IV
Оранка на глибину 25-27 см з коткуван-ням або боронуванням 100 га ДТ-75 ПН-4-35 5,18 5,18   19,2 V
Культивація з боронуванням 100 га Т-150 КПК-4+С-11 32,0 2,7 IV
Напівсухе протруєння нннаснасіння 22 т Електропр. ПУ-3 21,0 21,0   0,92 III
Навантаження насіння 22 т Електропр. ЛТ-10 28,0 28,0   0,26 III
Вивезення насіння на відстань до 5км 110т-км МТЗ-80 2ПТС-4 18,0 18,0   0,6 II
Розвантаження насіння 22 т Вручну   - III
Підготовка добрив 10т - ИСУ-4 28,0 28,0   0,96 III
Навантаження добрив Ют _ ЛТ-10 28,0 28,0   0,26 III
Підвезення добрив Ют МТЗ-80 2ПТС-4 23,0 23,0   1,6 II
Сівба з добривами 100 га ДТ-75М СУК-24А з С-11 28,8 2,0 V
Прикочування 100 га ДТ-75М С-11+СКС-2 22,0 1,9 III
Снігозатримання     (ЗКН6) 10,0    
Разом по розділу 100 га ДТ-75М СВУ-2,6 36,0 2,6 IV
               

Продовження

//. Догляд за посівами (роботи планового року)
Підготовка мінеральних добрив 10,5т - ИСУ-4 28,0 0,96 III
Навантаження мінеральних добрив 10,5т - ЛТ-10 28,0 0,26 III
Транспортування добрив 10,5т МТЗ-82, Т-40 2ПТС-4, СКУ-0.5А 15,5 2,5 II
Завантаження мінеральних добрив 10,5т МТЗ-82 ПСМ-30 50,0 1,2 IV
Авіапідживлення посівів навесні 200 га Літак АН-2 _ _
Навантаження пестицидів _ ЛТ-10 0,96 III
Транспортування пестицидів на відстань до 5 км. грн. 25 т-км МТЗ -82 Т40 2ПТС-4 0,6 II
Розвантаження пестицидів Вручну   - ПІ/V
Дворазове авіаобпилювання 200 га Літак АН-2 - -
Боронування посівів 100 га ДТ-75М ЗЛЗС-10.С-11 61,0 1,4 IV
Навантаження гербіцидів 2,4Д 0,1 т Вручну   5,0 - ІІІ/V
Перевезення гербіцидів 2,4Д на до 5 км 0,1т Живе тягло   2,0 _ III
Розвантаження гербіцидів 0,1 т Вручну ЗЖВ-1,8 6,0 _ III
Перевезення води на відстань до 5 км 75 т-км МТЗ-82, Т-40 ОПШ-15-0,1 0,6 II
Обприскування гербіцидами 50 га МТЗ-82   24 5 2,2 V/VI
Навантаження пестицидів 0,1 7 Вручну   6 0   III/V
Транспортування пестицидів на відстань до 5 км 0,1т Живе тягло   2 4 - II
Розвантаження пестицидів 0,1 т Вручну ЗЖВ-1,8 6 0 - III
Підвезення води на відстань до 5 км 50 т-км МТЗ-82 ЛТ-10 50,0 0,5 II
Навантаження карбаміду Зт _ 2ПТО4 0,26 IV
Перевезення карбаміду Зт МТЗ-82   1,6 II
Завантаження суміші Зт Вручну АПР-темп - V
Приготування розчину 10 т МІ 3-82   2,0 IV
Авіаобприскування проти клопа-черепашки га підживлення 100 га Літак АН 2 - -

Продовження

Прямим комбайнуванням 50 га СК-6 «Колос» - 21,0 7,4 VI/V
Роздільним способом 50 га СК-5«Нива» ЖВН-6 28,0 2,7 V/IV
Обмолочування валків 50 га СК-5 «Нива» СК-ЗУ+ИСН-3.5А 23,8 6,1 V/IV
Транспортування зерна на відстань до 5 км 1900т-км ГАЗ-51 (ГАЗ52)   25,0 0,06 -
Транспортування соломи до 1 км 190т-км Т-4 ВТУ-10 31,0 1,0 II
Скиртування соломи МТЗ-80 СНУ-0,5 50,0 1,2 IV
Транспортування січки до 5 км 950т-км МТЗ-102 ПТС-40 19,8 1,6 II
Складання січки 190 т МТЗ-100 СНУ-0,5 80,0 0,7 IV
Очищення зерна 380 т - ЗАВ-10, КРЗ-10Б 45,0 48 кВт-ггод II
Навантаження зерна 380 т - ЛТ-10 28,0 0,26 III
Разом по збиранню            
Всього по вирощуванню   пшениці            
Вихідні дані для розрахунку витрат: Комплексна ціна ПММ, грн./ц Х
Послуги автопарку, грн./т-км 0,50
Послуги автопарку за 1 год., грн..
Амортизація на 1 ум ет га, грн
Поточні ремонти на 1 ум. ет. га, грн
Вартість 1 кВт-год електроенергії, грн 0,25
Вартість 1 м3 води, грн 0,46
Вартість грн. /таміачної селітри
нітроамофоски
калійної солі
Гранстар, грн. /кг

Додаток 5

1.1. Визначення кількості МТА для виконання агротехнологічної операції

Методика розрахунку технологічної карти - Инвестирование - 1 1.Кількість одиниць агрегатів для виконання технологічної операції залежить від об’єму роботи, продуктивності агрегату, агростроків виконання роботи.

де VФ – обсяг роботи, га (т. км)

WЗМ – змінний нормативний виробіток, га/зм. (ТВМ, ТКМ/ЗМ) для більшості операцій приймається за нормативними даними.

КЗМ, КНТЛ – відповідно коефіцієнт змінності та порушення технологічного процесу. Значення коефіцієнту змінності рекомендується приймати за умови ефективного використання часу світового дня. Для робіт, що виконуються у січні, лютому, листопаді КЗМ = 1, для березня та вересня КЗМ = 1,5 у всіх інших випадках в літній період можна приймати КЗМ = 2. Коефіцієнт порушення технологічного процесу враховує імовірність появи простою агрегату за кліматичних умов та можливих технологічних причин. Якщо термін виконання технологічного процесу невеликий (менш 12 днів) КНТЛ = 1, в протилежному випадку КНТЛ = 0,95-0,98.

ДА – тривалість агростроку приймається відповідно з оптимальними строками виконання технологічних операцій, що вказується в агротехнічних вимогах.

nQ = 200/(35*1,5*5) = 0,76≈1

Змінний виробіток агрегату, при відсутності норм розраховується як:

WЗМ = 0,1*ВР*VР*ф*ТЗМ 1.7

де ВР – робоча ширина захвату агрегату, м

ВР = ВВН*nМ (В = 0,95...0,98) для сівби В = 1,0 ВН – конструктивна ширина захвату машини в м. nМ – кількість машин.

ф - коефіцієнт використання часу зміни

ТЗМ – нормативна триівалість зміни, годин (з нормою 7 годин)

Результати розрахунків заносимо у графу 8.

← Предыдущая страница | Следующая страница →