Поделиться Поделиться

Методичні вказівки до виконання задачі. Маса складу поїзда визначається виходячи з руху його з встановленою швидкістю на розрахунковому підйомі за формулою:

Маса складу поїзда визначається виходячи з руху його з встановленою швидкістю на розрахунковому підйомі за формулою:

Методичні вказівки до виконання задачі. Маса складу поїзда визначається виходячи з руху його з встановленою швидкістю на розрахунковому підйомі за формулою: - Инвестирование - 1 Методичні вказівки до виконання задачі. Маса складу поїзда визначається виходячи з руху його з встановленою швидкістю на розрахунковому підйомі за формулою: - Инвестирование - 2 (2.1)


де Fp- сила тяги локомотива при розрахунковій швидкості;

mл – масма локомотива, т

Методичні вказівки до виконання задачі. Маса складу поїзда визначається виходячи з руху його з встановленою швидкістю на розрахунковому підйомі за формулою: - Инвестирование - 3 - основний питомий опір локомотива та вагонів при розрахунковій швидкості, кгс/т;

ір - величина розрахункового ухилу (слід вважати, що кожна тисячна підйому викликає додатковий питомий опір, який дорівнює 1 кгс/т);

Після розрахунку маси складу поїзда, необхідно зробити перевірку на умову початку руху потягу з місця на роздільних пунктах.

Маса потягу, який може бути взятий з місця на роздільному пункті з максимальним ухилом іпр, визначається за формулою:

Методичні вказівки до виконання задачі. Маса складу поїзда визначається виходячи з руху його з встановленою швидкістю на розрахунковому підйомі за формулою: - Инвестирование - 4 (2.2)


де Fпp- сила тяги локомотива при початку руху з місця;

Методичні вказівки до виконання задачі. Маса складу поїзда визначається виходячи з руху його з встановленою швидкістю на розрахунковому підйомі за формулою: - Инвестирование - 5 Методичні вказівки до виконання задачі. Маса складу поїзда визначається виходячи з руху його з встановленою швидкістю на розрахунковому підйомі за формулою: - Инвестирование - 1 - питомий опір при початку руху з місця, кгс/т; Методичні вказівки до виконання задачі. Маса складу поїзда визначається виходячи з руху його з встановленою швидкістю на розрахунковому підйомі за формулою: - Инвестирование - 1

іхр– ухил колії на перегоні (припускається, що початок руху проводиться у напрямку підйому);

Маєбути mпр>mс. За норму маси приймається маса mпр. Розрахункова маса потягу округлюється до 50 т.

Потім необхідно визначити довжину приймально-відправних колій, на яких розташовувався б потяг розрахункової ваги.

Довжина потягу визначається за формулою:

Методичні вказівки до виконання задачі. Маса складу поїзда визначається виходячи з руху його з встановленою швидкістю на розрахунковому підйомі за формулою: - Инвестирование - 8 (2.3)

де mсер - середня вага вагону, т;

Методичні вказівки до виконання задачі. Маса складу поїзда визначається виходячи з руху його з встановленою швидкістю на розрахунковому підйомі за формулою: - Инвестирование - 9 - довжина локомотива, м;

Методичні вказівки до виконання задачі. Маса складу поїзда визначається виходячи з руху його з встановленою швидкістю на розрахунковому підйомі за формулою: - Инвестирование - 10 - доля відповідно восьми -, шести -, чотирьохвісних вагонів в складі потягу;

Методичні вказівки до виконання задачі. Маса складу поїзда визначається виходячи з руху його з встановленою швидкістю на розрахунковому підйомі за формулою: - Инвестирование - 11 - довжина вагонів ( Методичні вказівки до виконання задачі. Маса складу поїзда визначається виходячи з руху його з встановленою швидкістю на розрахунковому підйомі за формулою: - Инвестирование - 12 - 20м, Методичні вказівки до виконання задачі. Маса складу поїзда визначається виходячи з руху його з встановленою швидкістю на розрахунковому підйомі за формулою: - Инвестирование - 13 4 - 17м, Методичні вказівки до виконання задачі. Маса складу поїзда визначається виходячи з руху його з встановленою швидкістю на розрахунковому підйомі за формулою: - Инвестирование - 14 - 15м).

Середня вага вагону визначається виразом:

Методичні вказівки до виконання задачі. Маса складу поїзда визначається виходячи з руху його з встановленою швидкістю на розрахунковому підйомі за формулою: - Инвестирование - 15 (2.4)

де m8, m6, m4 - відповідно ваги восьми -, шести -, чотирьохвісний вагонів, т.

Необхідна довжина колії Методичні вказівки до виконання задачі. Маса складу поїзда визначається виходячи з руху його з встановленою швидкістю на розрахунковому підйомі за формулою: - Инвестирование - 16 . Тут 10 м додається до неточності зупинки поїзду. Визначивши довжину колії, необхідно вибрати стандартну довжину приймально-відправних колій. Вона складає 850, 1050, 1250, 1550 м. По закінченню розв'язування задачі описати сили, що діють на потяг, а також пояснити з чого складається гальмівний натиск в поїзд.


Показники Остання цифра шифру  
 
Доля вагонів:                      
4-вісних 0,9 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99  
8-вісних 0,1 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01  
Маса брутто,т                      
4-вісних  
8-вісних  
Основний питомий опір вагонів при розрахунковій шв., кГс/т - Методичні вказівки до виконання задачі. Маса складу поїзда визначається виходячи з руху його з встановленою швидкістю на розрахунковому підйомі за формулою: - Инвестирование - 17 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9  
 
 
 
 
Основний питомий опірпотягу на початку руху з місця ., кГс/т - ωзр 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9  
 
 
Керівний нахил дільниці,‰-ір 4,5 5,5 6,5 7,5  
 
Найбільший нахил колії на перегоні при початку руху з місця після зупинки,‰-ізр 8,5 9,5 10,5 12,5  
 
 
 
 

Характеристика вагонів і дільниць

Таблиця 2.1


Характеристика локомотивів

Таблиця 2.2

Показники Остання цифра шифру  
 
Серія локомотива 2М62 ТЭ3 3ТЭ10М 2ТЭ10В 2ТЭ10Л ВЛ23 ВЛ8 ВЛ10 ВЛ60К ВЛ80К  
 
 
Розрахункова вага локомотива, т-mл  
 
 
Довжина локомотива, м lлок  
 
 
Розрахунковасила тяги, кГс-Fр  
 
Сила тяги на початку руху з місця, кГс-Fпр  
 
 
 
 
Основний питомий опір локомотива, кГс/т- Методичні вказівки до виконання задачі. Маса складу поїзда визначається виходячи з руху його з встановленою швидкістю на розрахунковому підйомі за формулою: - Инвестирование - 18 2,22 2,23 2,29 2,29 2,29 2,89 2,89 3,02 2,9 2,92  
 
 

Задача № 3

Тема: Розрахунок основних параметрів вагонів.

Теоретичні відомості

Вагоном називається одиниця рухомого складу залізниць, що призначена для перевезення пасажирів або вантажів. Основною рисою сучасного вагонного парку є його різноманітність. Вагони класифікуються за наступними ознаками:

1) За самохідністю - на несамохідні, переміщення яких виконується
локомотивами, і самохідні, що мають власну енергетичну установку;

2) За призначенням – на пасажирські і вантажні;

3) За наявністю візків - на візкові і безвізкові;

4) За кількістю осей - на двовісні, чотиривісні, шестивісні і багатовісні;

5) За матеріалом і технологією виготовлення кузова - на
суцільнометалеві і з дерев'яною чи металевою обшивкою кузова.

Пасажирські вагони бувають дальнього прямування, місцевого сполучення, приміські, вагони-ресторани, поштові, багажні, спеціального призначення.

Вантажні вагони розподіляються на наступні основні типи: криті, напіввагони, платформи, цистерни, ізотермічні вагони, вагониспеціального призначення.

Крім перерахованих ознак вагони розподіляються за своїми основними параметрами. Параметри найбільш поширених типів вагонів наведені в табл.3.1

Вантажопідйомність вагону Р- це максимальна вага вантажу, який можливо в ньому перевозити за умовами міцності та безпеки руху.

Тара Т - це вага самого вагону, що необхідна для забезпечення міцності і надійності конструкції вагону.

Коефіцієнт тариkt , являє собою відношення тари вагону до його вантажопідйомності.

kt=Т/Р(3.1)

В залежності від внутрішніх розмірів кузова - довжини L, ширини В і висоти Н визначаються площа підлоги S для платформ, і об'єм кузова Vдля решти типів вагонів:

Методичні вказівки до виконання задачі. Маса складу поїзда визначається виходячи з руху його з встановленою швидкістю на розрахунковому підйомі за формулою: - Инвестирование - 19 (3.2)

Методичні вказівки до виконання задачі. Маса складу поїзда визначається виходячи з руху його з встановленою швидкістю на розрахунковому підйомі за формулою: - Инвестирование - 20 (3.3)

Об'єм котла цистерни визначається за формулою:

Методичні вказівки до виконання задачі. Маса складу поїзда визначається виходячи з руху його з встановленою швидкістю на розрахунковому підйомі за формулою: - Инвестирование - 21 (3.4)

← Предыдущая страница | Следующая страница →