Поделиться Поделиться

Методичні вказівки щодо виконання програми технологічної практики з отримання професії: 5123 Офіціант 3,4 розрядів

ЗВІТ

З ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

 
 
 


Студента Мікаєлян Світлани Едуардівни

       
 
 
 
 
 


Курс ІІІ Група РО-31

 
 
 


Спеціальність Ресторанне обслуговування

01.04.2013
17.05. 2013 р.
Період практики: з до

 
 
 


1. Місце практики кафе «Замок»

Керівник від

організації ___________________ Хоришко А. М.

(підпис)

2. Місце практики кафе «Замок»

Керівник від

організації ___________________ Хоришко А. М.

(підпис)

Керівник від

коледжу ___________________ __________________

(підпис) (прізвище)

Оцінка по практиці ____________________________________________

«______» ________________2013 р.

ЗМІСТ
№ з/п Назва тем Ст.
1. 2. 3.     4. 5. 6. 7. Зміст звіту. Календарно-тематичний план. Теми програми: 1.1. Ознайомлення з організацією роботи закладу ресторанного господарства. Інструктаж з охорони праці та по­жежної безпеки 1.2. Підготовка торговельного залу до обслуговування 1.3. Організація й техніка обслуговуван­ня відвідувачів у ресторані 1.4. Обслуговування бенкетів і прийомів 1.5. Особливості обслуговування інозем­них громадян 2.1. Ознайомлення з організацією роботи бару. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки 2.2. Підготовка бару до обслуговування 2.3. Обслуговування відвідувачів за барною стійкою. Подавання міцних, слабоалкогольних та безалкогольних напоїв 2.4. Приготування та подавання закусок, страв, десертів у барах різної спеціалізації 2.5. Виготовлення та подавання моктейлів (змішаних безалкогольних напоїв) 2.6. Виготовлення та подавання коктейлів-аперитивів 2.7. Виготовлення та подавання тонізуючих змішаних напоїв 2.8. Виготовлення та подавання коктейлів-диджестивів, гарячих напоїв 2.9. Виготовлення та подавання групо­вих змішаних напоїв 2.10. Ведення обліку та звітність Узагальнені висновки і пропозиції. Використана література. Відгук керівника практики від підприємства. Рецензія викладача-керівника практики від коледжу. Рецен    

Затверджую

Керівник практики від організації

___________ _____________

підпис прізвище

_____________________ 2013 р.

м.п.

Календарно-тематичний план технологічної практики для студентів спеціальності 5.14010102 “Ресторанне обслуговування” з отриманням професії: 5123 Офіціант 3,4розрядів 5123 Бармен 4,5розрядів

    № п/п     Назва теми     Кіль-кість днів Строки виконання Дата відпрацювання самостійної роботи     При- мітка
    план   фактично
  Розділ 1. Організація обслуговування у ресторані            
1.1. Ознайомлення з організацією роботи закладу ресторанного господарства. Інструктаж з охорони праці та по­жежної безпеки Самостійна робота. Ознайомлення з організацією та режимом праці обслу­говуючого персоналу (індивідуальною та бригадною формами обслуговування відвідувачів); правилами користування форме­ним одягом й умовами його зберігання.   01.04        
1.2. Підготовка торговельного залу до обслуговування Самостійна робота Відпрацювання прийомів полірування посуду, приборів перед сервуванням столу. Підготовка спецій і приправ. Ознайомлення з різними видами меню, його оформлен­ням, залежно від типу та класу закладу ресторанного госпо­дарства. Особиста підготовка офіціанта до роботи. 02.04 03.04      
1.3. Організація й техніка обслуговуван­ня відвідувачів у ресторані Самостійна робота. Вимоги, що висуваються до форми запису замовлення. Послідовність виконання замовлення. Техніка роботи з підносом. Відпрацювання техніки прибирання зі стола використа­ного посуду та приборів. 04.04 05.04 08.04        
1.4. Обслуговування бенкетів і прийомів Самостійна робота. Розрахунок кількості столів, посуду, приборів, столової білизни для бенкету. Підбір столового посуду, приборів згідно із замовленням. Накривання столів скатертинами, складання серветок для бенкету. 09.04 10.04 11.04 12.04        
1.5. Особливості обслуговування інозем­них громадян Самостійна робота. Вивчення карт меню та напоїв закладу ресторанного господарства для обслуговування іноземних громадян. Попереднє сервування столів згідно із меню. 15.04 16.04        
  Розділ 2. Організація обслуговування у барі          
2.1. Ознайомлення з організацією роботи бару. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки Самостійна робота. Ознайомлення з асортиментом продукції бару. Особливо­сті оформлення меню та карт напоїв для барів різних типів і класів. Правила особистої гігієни. 17.04 18.04        
2.2. Підготовка бару до обслуговування Самостійна робота. Вивчення правил експлуатації музичної апаратури. Санітарно-гігієнічна підготовка торговельного залу бару. Підготовка столової білизни, посуду, приборів, інвентарю до обслуговування та роботи. Особиста підготовка бармена до роботи. Вимоги, що висуваються до зовнішнього вигляду барме­на, особистої санітарії та гігієни, професійної етики. 19.04 22.04        
2.3. Обслуговування відвідувачів за барною стійкою. Подавання міцних, слабоалкогольних та безалкогольних напоїв Самостійна робота. Підбір напоїв до закусок, страв, десертів. Прибирання використаного столового посуду. 23.04 24.04        
2.4. Приготування та подавання закусок, страв, десертів у барах різної спеціалізації Самостійна робота Відпрацювання технології приготування та техніки пода­вання кулінарної продукції у барах різної спеціалізації. 25.04 26.04        
2.5. Виготовлення та подавання моктейлів (змішаних безалкогольних напоїв Самостійна робота Асортимент карти напоїв бару. Санітарні та естетичні вимоги, що висуваються до приготування та подавання напоїв. Рецептури, вимоги до якості напоїв; правила подавання та норми виходу. 29.04 30.04        
2.6. Виготовлення та подавання коктейлів-аперитивів Самостійна робота Організація робочого місця бармена для приготування довгих змішаних напоїв. Санітарні й естетичні вимоги, що висуваються до приго­тування, оформлення та подавання напоїв. 03.05 06.05        
2.7. Виготовлення та подавання тонізуючих змішаних напоїв Самостійна робота Групи тонізуючих змішаних напоїв, особливості їх при­готування, оформлення та подавання. 07.05 08.05        
2.8. Виготовлення та подавання коктейлів-диджестивів, гарячих напоїв Самостійна робота Асортимент гарячих напоїв, рецептури, технологія приго­тування та правила подавання. Правила подавання кондитерських виробів до гарячих напоїв. Санітарні вимоги щодо реалізації кондитерської продукції. 10.05 13.05        
2.9. Виготовлення та подавання групо­вих змішаних напоїв Самостійна робота Особливості приготування сиропів, соків, підготовка фруктів та ягід. Вимоги щодо безпеки праці, санітарії та особистої гігі­єни. 14.05 15.05        
2.10 Ведення обліку та звітність Самостійна робота Безготівковий облік під час обслуговування делегатів конференцій, учасників нарад, туристів. Розрахунок за гарантій­ними листами організацій. 16.05 17.05        

Методичні вказівки щодо виконання програми технологічної практики з отримання професії: 5123 Офіціант 3,4 розрядів

Бармен 4,5 розрядів

Спеціальність 5.14010102 “Ресторанне обслуговування”

← Предыдущая страница | Следующая страница →