Поделиться Поделиться

Між загальним і спеціальним фондами державного бюджету

1. У Головному управлінні Державного казначейства України та у Державному казначействі України (у разі проведення зазначених операцій на центральному рівні(*))

1.1. Надійшли кошти, які підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами державного бюджету (підстава - платіжні доручення платників податків, звірені з виписками банків або файл початкових платежів від СЕП НБУ):

Дебет 1711 Субрахунки єдиного казначейського рахунку або: 1111(*) Єдиний казначейський рахунок Кредит 3131 Надходження коштів, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету

одночасно:

Дебет 6911 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів Кредит 6113 Доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами

1.2. Повернення помилково або надмірно зарахованих до бюджету платежів, які підлягали розподілу між загальним та спеціальним фондами державного бюджету, у разі достатності поточних надходжень за день (підстава - висновок (довідка) органу виконавчої влади, якому відповідно до закону надано право стягнення до бюджету податків і обов'язкових платежів та інших надходжень, та платіжні документи органів Державного казначейства України, звірені з виписками банків):

Дебет 3131 Надходження коштів, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету Кредит 1711 Субрахунки єдиного казначейського рахунку або: 1111(*) Єдиний казначейський рахунок

одночасно:

Дебет 6113 Доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами Кредит 6911 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

1.3. Повернення помилково або надмірно зарахованих до бюджету платежів, які підлягали розподілу між загальним та спеціальним фондами державного бюджету, у разі відсутності або недостатності поточних надходжень за день (підстава - висновок (довідка) органу виконавчої влади, якому відповідно до закону надано право стягнення до бюджету податків і обов'язкових платежів та інших надходжень, та платіжні документи органів Державного казначейства України, звірені з виписками банків):

1) зараховано кошти підкріплення, отриманого від Державного казначейства України:

Дебет 1711 Субрахунки єдиного казначейського рахунку Кредит 3112 Загальний фонд державного бюджету 3122 Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

одночасно:

Дебет 8921 Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку Кредит 8126 Кошти загального фонду державного бюджету, отримані як підкріплення для здійснення повернення надходжень 8127 Кошти спеціального фонду державного бюджету, отримані як підкріплення для здійснення повернення надходжень

2) перераховано кошти підкріплення на відповідний рахунок для зарахування надходжень:

Дебет 3112 Загальний фонд державного бюджету 3122 Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки Кредит 3131 Надходження коштів, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету

3) здійснено повернення помилково або надмірно зарахованих до бюджету платежів, які підлягали розподілу між загальним та спеціальним фондами державного бюджету:

Дебет 3131 Надходження коштів, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету Кредит 1711 Субрахунки єдиного казначейського рахунку

одночасно:

Дебет 6113 Доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами Кредит 6911 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

1.4. Проведено розподіл коштів між загальним та спеціальним фондами державного бюджету (підстава - меморіальний документ з урахуванням нормативно-правової бази бюджетного процесу):

Дебет 3131 Надходження коштів, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету Кредит 3111 Надходження до загального фонду державного бюджету 3121 Надходження коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

одночасно:

Дебет 6911 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів Кредит 6111 Доходи загального фонду державного бюджету 6112 Доходи спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

Примітка. облік операцій із проведення акумулювання коштів загального та спеціального фондів державного бюджету, а також перерахування їх Державному казначейству України здійснюється у загальновстановленому порядку.

2. У Державному казначействі України

Операції з проведення підкріплення коштами державного бюджету та зарахування коштів здійснюються відповідно до пункту 2 "У Державному казначействі України" глави 1 "Загальний фонд" (за виключенням підпункту 2.3) та пункту 2 "У Державному казначействі України" глави 2 "Спеціальний фонд" розділу II. Облік операцій за доходами цього Порядку.

← Предыдущая страница | Следующая страница →