Поделиться Поделиться

Мінімальні відстані при розміщенні обладнання

Цехи, дільниці, види обладнання Відстань між машинами, м Відстань від машин до стін, колон, м
В неробочій зоні В робочій зоні При наявності 2-ох суміжних зон В неробочій зоні В робочій зоні
Складальні цехи
Складальна рядковідливна машина Н-140, Н-240, Н-144, складальний автомат НА-140, НА-240 1,0 1,5 2,0 0,7 1,0
Літеровідливний складальний автомат МО-5, шрифтовідливна машина АМШ 0,8 1,3 1,8 0.6 1,0
Великокегельна рядковідливна машина (СК-3) 0,8 1,3 1,8 1,0
Гартоплавильний автомат (32СЛВ2, СЛВ-500) 1,0 1,5 2,5 1,0 1,5
Те саме, з завантажувальним пристроєм (МЗГ) 1,0 1,5 2,5 1,0 2,0
Гартоплавильна установка (СЛВ-100) 1.2 1,8 0,6 1,2
Автомат лінійко-проміжковий АЛП 0,8 1,3 1,8 1,5
Столи складальні різного призначення 0,15 1,2 1,5 0,15 1,0
Літерокодувальний апарат ФП-50С (дає неформатова-ну перфострічку; 0,8 1,2 1,8 0,7 1,0
Складально-програмувальний апарат ФПВ-500 (дає неформатовану і форматовану перфострічку) 0,8 1,2 1,8 0,7 1,0
Складально-програмувальний апарат ФПВ-100 (дає форматовану перфострічку) 0,8 1,2 1,8 0,7 1,0
Апарат ФКО для отримання коректурних відбитків з роздруку неформатованої і форматованої перфострічки 0,7 1,0 1,5 0,7 1,0
Коректурний пристрій ФК (працює як приставка до ФВП-500 і ФП-50С за принципом "із стрічки в стріч-ку" з неформатованої і форматованої перфострічки) 0,7 1,0 1,5 0,7 1,0
Коректурний пристрій ФКА (працює за принципом "з двох стрічок в третю" з неформатованої і форматова-ної перфострічки) 0,7 1,0 1,5 0,7 1,0
Великокегельна фотоскладальна машина Ф96-К 1,0 1,5 0.6 1,0
Фотоскладальна машина ФА-500 (може працювати на перфострічці з ФГС-500 і ФПВ-500) 1,0 1,5 0,6 1,0
Фотоскладальна машина ФА-1000 (працює з повно-кодовою стрічкою з ФПВ-1000) 1,0 1,5 0,6 1,0
Фотоскладальна машина ФА 500 швидкісна 1,0 1,5 0,6 1,0
Установка для оброблення фотоплівки ФО-25П 0,8 0,8 - 0,6 0,8
Пристрій для коректування і столи для монтажування позитивів ФКМ 0,3 1,2 - 0,3 1,2.
Гідравлічний прес для тиснення матриць (СМП-400, СМП-200) 1,2 1,7 2,5 0,7 1,7
Матрично-сушильний апарат (2СМС 62, ЗСМС-45) 0,5 0,8 1,2 0,5 0,8
Стереотипні цехи
Стереотипний відливний автомат 40ГА з завантажувальним елеватором ЭЗ 0,6 1,2 1.7 0,6 1,5
Оброблювальний автомат ОАМ Відстань між відливними і оброблювальними авто-матами повинна бути не менше 1,2 м 0,5 1,0
Стереотипні відливні напівавтомати (2ОЛП-372, СЛП-385, СЛП-205, СЛП-347| 1,0 1,5 2,0 1,0 1,5
Стереотипний відливний напівавтомат СЛП-263, верстат для відливання плоских стереотипів 2СЛР 0,6 1,0 1,5 0,6 1,5
Ростові, фрезерно-оброблювальні та ін оброблювальні верстати для круглих, плоских стереотипів (МФО-6, СПК, МФУ-3, СКП-1, СРК-347, СРК, СФГ-372, та ін ) 0,6 1,0 1,5 6,5 1,5
Обрізувальні та ін- верстати 0.5 0,8 1,5 0,5 1,0
Фоторепродукційні цехи          
Фотоапарати горизонтальні 1,0 1,3 2 0 0 6 1 3
Контактний верстат (2РКС-70, 2РКС-100) 1,0 1,3 1,5 0,2 1,3
Збіяьшувачі-кольоророзподільники з комплектуючим обладнанням РУЦ-50, 2РУЦ-50, імпортні моделі В приміщенні має бути одна установка 0,6 1,3
Кольорокоректори з комплектуючим обладнанням ДС-300 Те саме 0,6-1,0 1,3
Установка для проявлення (РПУ-70М, РПУ-40) * 0,3-0,6 1,3
Ретушерський пульт 1,0 1,0 1,5 0,6 1,3
Монтажний стіл 1,0 1.0 1,5 1,0 1,0
Коректурний верстат ППВ-50, малогабаритний коректурний верстат МКС-ІМ 0,8 1,5 2,0 0,6   1,0
Вертикально-коректурний верстат (ВКВ-60) 0,8 1,3 3,0 0,7 1,3
Цинкографія
Центрифуга вертикальна ФЦВ-66Н 1,2 1,8 0,6 1,2
Рама копіювальна (ФКР-66) 0,8 1,2 1,8 0,8 1,2
Установка для фарбування і дублення копій (ФОД-50) 0,6 1,2 - 0,6 1,2
Сушильна шафа (ФСШ-50) 0,6 1,0 1,8 0,6 1,0
Цинкорубальний верстат (МРЦ-2) 1,0   0.8 1,0
Установка для випалювання копій в розплавах солей (ФОР-50М) 0,6 1,2 - 0.6 1,2
Машина травильна (ФТЕ-50М) 0,8 1,5 1,8 0,8 1,5
Дискова пила СОД (універсальний верстат для оброблення кліше і плоских стереотипів) (МФУ-3) 0,8 1,0   0.6 1,0
Електронно-гравіювальна машина (23ГЦ-С) 0,8 1,0 1,5 0,8 1,5
Прес для тиснення (ручний) 0,8 1,5 2,0 0,6 1,0
Цехи виготовлення фотополімерних форм і штампів
Експонувальні і вимивні установки (ФЕТ 70, ФЕФ-65, ФВТ-100, ФВФ-65) 0,8 1,2 1,8 0,8 1,2
Цехи виготовлення форм офсетного друку
Зернильні машини МФЗ-6 0.6 1,2 1,5 1,2
Центрифуга вертикальна ФЦВ-115М з дозатором 2 ФПД (формат 115x140) 0,9 1,5   0,9 1,5
Копіювальна рама ФКР-115 0.5 1,2 1,5 0 5 1.2
Установка для оброблення офсетних копій ФМО-116 1,2 1,5 - 0,6 1,5
Верстат для загинання клапанів 1,0 1,2 1 5 1 2
Сушильна шафа для пластин 0,5 1,2 1,5 0 5 1,2
Установка для оброблення копій "ФПГГ і "ФПТ-120 (лінія проявлення і лінія оброблення копій) 1,0 1,5 2,5 1,0 1.5
Дільниці пробного друку
Прободрукарський верстат ППО-90 (5ТО) 0,8 1,5 3,0 0,8 1,5
Прободрукарський верстат ППО-54 (Зетаконт та ін.) 0,8 1,5 2,5 0,8 1,5
Верстати для отримання відбитків на целофані (ФАГ-Свисспруф) 0,8 1,5 2,0 0,6 1,5
Цехи офсетного друку
Аркушні машини малого формату (до 54x70 см) 1,0 1,5 1,5 1,0 1,2
Аркушні машини середнього формату (до 84x108 см) 1,2 2,0 2,4 1,2 1,6
Аркушні машини великого формату (≥ 84x108 см) 1,2 2.2 2,6 1,2 1,8
Ролеві машини малого формату (до 54x70 см) 1,2 2,0 2,4 1,2 1,8
Ролеві машини середнього формату (до 84x108 см) 1,5 2,2 3,0 1,5 1,8
Ролеві машини великого формату (≥ 84x108 см) 1,5 2,5 3,5 1,5 1,8
Цехи глибокого і флексографічного друку
Аркушні машини 1,2 2,0 1,0 1,6 2,5
Ролеві машини 1,2 2,'2 1,2 1,8 3,0
Цехи трафаретного друку
Машини -автомати. 0,6 1,0 0,5 1,0 1,5
середнього формату 0,8 1,4 0,6 1,2 2,0
великого формату 1,0 1,6 0,8 1,6 2,4
Багатофарбні машини 1,2 1,8 0,8 1,6 2,4
Дільниці оздоблення відбитків
Лакувальні машини і машини для припресування плівки - 1,8 2,0 1,2 1,8
Дільниця підготування матеріалів (паперу, картону, тканин)
Одноножові різальні машини: з довжиною розрізу ≤110 см 1,2 2,0 не дозв-оляється 0,6 1,5
3 довжиною розрізу більше 110 см 1,2 2,0 те саме 0,6 1,5
Картонорізальні машини - 1,5 не реком-ендується 0,6 1,2
Бобінорізальні машини 0,8 1,2 1,5 0,6 1,2
Брошурувально-палітурний цех
Дільниця фальцювання
Верстати для зіштовхування паперу 0,4 до різальної машини 1,2 1,5 0,5 1,0
Фальцювальні машини: малого формату ІФК-30, ФКН-45 і ін.) 0,6 1,2 1,2 0,6 1,0
формату 84x108 см і більше 1,2 1,8 1,8 1,0 1,5
форзацеприклеювальні автомати 0,8 1,5 2,0 0,6 1,0
Дільниця виготовлення і оформлення палітурок
Палітуркоробні машини типу КД-ЗМ 1,2 3,0 - 0,8 1,5
Машини для виготовлення штуко-вок і палітурок 1,2 1,5 2,5 0,6 1,2
Позолотні преси 1,2 1.5 2,0 0,6 до ко-лискового конвеєра 1,0
Дільниця комплектування, скріплення і оброблення блоків
Аркушепідбиральні машини при послідовному розмі-щенні машин з встановленням обтискувальних пресів - 2,5 - 1,0 1,0
При послідовному розміщенні машин без встановлення обтискувальних пресів - 1,5 - 1,0 1,0
Ниткошвацькі автомати і машини 1,2 1,5 1,5 1,0 1,0
Верстати для обтискування і заклеювання корінця На відстані 1 м від обладнання, що стоїть поруч 0,6 1,0
Верстати для кругління 0,6 1,0 1,5 0,6 1,0
Обкл.еювально-каптальні машини 0,6 1,0 1,5 0,6 1,0
Триножові різальні машини 1,2 1,5 не дозво-ляється 0,6 1,5
Блокообробні агрегати в складі поточних ліній типу "Книга-270" Між агрегатами 2 м - 1,2
Блоковставні машини При роботі машини в потоці відстань від агрегату або обклеювально-каптальної машини до конструкцій будівлі повинна бути не менше 0,6 м 0,6 1,2
Дільниця виготовлення брошур
Дротошвацькі одноапаратні машини 0,6 1,0 1,5 0,4 1,0
Багатоапаратні дротошвацькі машини о,в 1.2 1,5 0,6 1,0
Вкладально-швацько-різальні агрегати 2,0 2,0 - 1,2 2,0
Лінії незшивного скріплення блоків з аркуше-підбиральною секцією 2,0 2,0 - 1,2 2,0
Покривні машини 1,2 1,5 2,0 1,0 1,2

Примітки:

В друкарському цеху допускається встановлювати плоскодрукарські, ротаційні двофарбні, аркушефарбні машини, машини великого формату, аркушні і ролеві машини на відстані 0,6 м від колон в неробочій зоні, якщо будівельна конструкція приміщення не дозволяє дотримати вимоги норм.

У брошурувально-палітурному цеху установлюються: верстати для зіштовхування - на віддалі не менше 0,4 м від різальних машин;

платформи для продукції - на віддалі не менше 0,5 м від фальцювальних машин;

столи для зіштовхування і пакувально-обтискувальні преси в неробочій зоні - не віддалі не менше 0,4 від форзацеприклеювальних автоматів;

скомплектовані книжкові блоки, що зберігаються на спеціальних стелажах, - на віддалі не менше 1 м від аркушепідбиральних машин;

при включенні верстатів для крутіння і обклеювально-каптальних машин в потокову лінію відстань між ними може бути скорочена на 0,2 м;

платформи з картонними сторонками і столик-кутник для контролювання палітурок - на віддалі не менше 0,8 м від паяітуркороб-них машин.

Фальцювальні машини, тип яких не приведений в дод 14, установлюються таким чином, щоб вільний простір з усіх боків становив не менше 1 м.

Відстань між автоматами для виготовлення штуковок і автоматами для покриття штуковок обкладинками складає не менше 1 м при паралельному і не менше 1,2 м - при послідовному їх розташуванні.

Автомати в неробочій зоні установлюються на відстані не менше 0,6 м від стін, колон і транспортерів.

Блокообтискувальні преси установлюються так, щоб вільний простір з боку завантаження і розвантаження складав не менше 1 м.

При послідовному розташуванні блокообробних агрегатів відстань між їх виступаючими боковими частинами має бути не менше 2 м.

При паралельному розташуванні блокообробних агрегатів, коли продукція передається бункером або транспортером, відстань між агрегатами в робочій зоні має бути не менше 2 м.

При спареній роботі машини для незшивного скріплення книжкових блоків з аркушепідбиральною машиною остання встановлюється на відстані не менше 0,6 м від першої.

Столи для контролювання або виправляння бракованих книжок

розставляються таким чином, щоб проходи між ними були не менше 1,2 м при двосторонньому розташуванні робочих зон і не менше 0,8 м - при односторонньому.

Машини карусельного типу для незшивного скріплення корінців книжкових блоків установлюються так, щоб навколо них були вільні проходи шириною не менше 1,2 м.

Клеєварильні котли рекомендується установлювати в один ряд вздовж одної або двох стін. Відстань між котлами в робочій зоні - не менше 1,5 м.

Відстань від точильних верстатів до стін і колон в робочій зоні складає не менше 0,7 м, рахуючи від крайніх положень каретки, а в робочій зоні -1м.

ВЧ-установки розміщуються від металоконструкцій і опалювальних елементів на відстані не менше 0,6 м.

Мінімальна відстань для розміщення токарних, фрезерних і строгальних верстатів від стін і колон і між верстатами в неробочій зоні - 0,5 м, а в робочій зоні - 1,2 м.

Похожие статьи