Поделиться Поделиться

Мінімально допустимі ступені захисту світильників у приміщеннях, де немає вибухо- та пожежонебезпеки

Тип джерела світла   Характеристика середовища в приміщенні  
Н   В1   С2   ОС2   Х2, 3   З4, 5   Ж  
ЛЛ   ІР20 2′0   ІР23 ІР54 5′4 ІР54 5′4   ІР54 5′4   ІР54 5′3   ІР207  
ЛР ІР20 2′3 ІР546 ІР54 ІР54 ІР51 5′3 ІР20

П р и м i т к и: 1 Допускається використання світильників зі ступенем захисту IP20.

2 Краще використовувати світильники з корпусами i відбивачами з вологостійкої пластмаси, фарфору, покриті силікатною емаллю.

3Рекомендуються світильники спеціально призначена для хімічно активного середовища.

4 Недоцільно використовувати світильники з екрануючими решітками, сітками тощо, що сприяють запиленню.

5 При обмеженій кількості пилу в зоні установки допускається використання світильників зі ступенем захисту IP20.

6 Допускається використання світильників зі ступенем захисту IP20 при відсутності краплин води, що падають на світильник, i при наявності фарфорового патрона.

7Рекомендується використовувати амальгамні люмінесцентні лампи.

Позначення типу джерела світла: ЛЛ — люмінесцентні лампи; ЛР — лампи розжарювання.

Позначення середовища в приміщенні: Н — нормальне; В — вологе; С — сире (вогке); ОС — особливо сире; X — хімічно активне; 3 — запилене; Ж — жарке.

Таблиця 3.17

Допустимі ступені захисту та рівні вибухозахисту світильників для пожежо- i вибухонебезпечних приміщень (зон)

Тип джерела світла Ступінь захисту світильника Рівень вибухозахисту (ступінь захисту світильника)
П-І П-ІІ П-ІІа П-ІІІ В-І В-Іа В-Іг В-ІІ В-Іб В-ІІа
ЛЛ 5′Х ІР2Х1 ІР2Х1 Вибухонепроникні Підвищеної надійності проти вибуху Без засобів вибухозахисту (ІР5Х)
ЛР ІР5Х 2′Х2 2′Х

П р и м i т к и: 1Вхід у світильник виконаний провідниками з негорючою оболонкою або в стальній трубі.

2Наявність суцільного ковпака із силікатного скла.

В особливо сирих приміщеннях світильники повинні мати захист від бризок, a іноді й водяних струменів. При цьому корпус світильника та патрон повинні бути виконані з вологостійких матеріалів, a спосіб введення проводів повинен виключати можливість їх замикання між собою або з’єднання з металевими частинами.

В приміщеннях з хімічноактивним середовищем до світильників висуваються ті ж самі вимоги, але при цьому конструктивні елементи світильника та ізоляція проводів для його живлення не повинні змінювати своїх властивостей під впливом оточуючого середовища, тобто повинні вибиратись з урахуванням їх стійкості до хімічних речовин, що виділяються в приміщенні.

В жарких приміщеннях вci конструктивні елементи світильників та ізоляція проводів повинні мати необхідну теплостійкість.

В запилених приміщеннях, якщо пил не є легкозаймистим i не утворює з повітрям вибухонебезпечних концентрацій застосовують світильники відкритого i перекритого, пилозахищеного чи пилонепроникного виконання.

Відкриті світильники, як більш дешеві i з більшим ККД доцільно застосовувати в тих випадках, якщо пил локалізується в основному в нижній частині приміщення, не має властивостей пригорати до нагрітих частин світильника i не проводить електричний струм. :

В пожежонебезпечних приміщеннях залежно від ступеня пожежонебезпеки, кількості, розміру та властивостей пилу можуть встановлюватись світильники різноманітного виконання. В пожежонебезпечних приміщеннях, в яких використовуються чи зберігаються горючі рідини з температурою спалаху парів вище 45 °С (категорія П-I), виділяються волокна чи пил, що утворюють з повітрям легкозаймисті (але не вибухонебезпечні) суміші (категорія П-ІІ), дозволяється застосування світильників у повністю пилозахищеному чи повністю пилонепроникному виконанні.

В пожежонебезпечних приміщеннях, в яких знаходяться тверді чи волокнисті матеріали (дерево, тканини, папір), але виключається можливість утворення вибухонебезпечних сумішей (категорія П-ІІа), допускається будь-яке виконання світильників.

Особливі вимоги висуваються до світильників, що встановлюються у вибухонебезпечних приміщеннях. Залежно від ступеня вибухонебезпеки приміщення допускається застосування світильників у вибухонепроникному та вибухобезпечному виконанні, а також підвищеної надійності проти вибуху.

У вибухонебезпечних приміщеннях, в яких при нормальній експлуатації можливе виділення горючих газів чи парів, що утворюють з повітрям вибухонебезпечні суміші (категорія B-I), встановлюються світильники тільки у вибухонепроникному виконанні. У вибухонебезпечних приміщеннях, в яких можливе утворення вибухонебезпечних концентрацій лише в аварійних режимах (категорія В-Іa), або в яких при нормальній експлуатації можливе виділення горючого пилу чи волокон, що здатні утворювати з повітрям вибухонебезпечні суміші (категорія В-ІІ), допускається застосування світильників підвищеної надійності проти вибуху.

В таблицях 3.18 та 3.19 наведені дані, що допоможуть правильно вибрати тип світильника з лампами розжарювання чи люмінесцентними лампами залежно від умов оточуючого середовища. Вибір марки проводу та кабеля для підведення живлення до світильника та типу проводки залежно від умов оточуючого середовища здійснюється за таблицями 3.20 та 3.21.

Таблиця 3.18

← Предыдущая страница | Следующая страница →