Поделиться Поделиться

МІНІМІЗАЦІЯ ВИТРАТ НА ОПЕРАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Розглядається процес виконання планового завдання промисловим підприємством або його виробничим підрозділом у термін Т з розбивкою на періоди часу t — T = (t1, t2,…, tn) (наприклад, річне планування з розбивкою по місяцях, план на місяць з розбивкою по добах).

Для реалізації функції регулювання використовується комплекс R, що включає перелік можливих регулюючих заходів, які доцільно застосувати при фіксації певних відхилень фактичних значень показників роботи підприємства від прийнятих на етапі планування. Для кожного конкретного підприємства цей комплекс може відрізнятись, але в загальному випадку R=(r1, r2,…,rk), де rj — j-тий можливий регулюючий захід, k — загальна кількість заходів.

Регулюючому комплексу R можна поставити у відповідність вектор сумарних витрат V=(v1, v2,…,vk), де Vj— сумарні витрати на реалізацію регулюючого заходу rj. Заходи регулюючого комплексу R упорядковані за критерієм збільшення суми витрат на їх реалізацію Vj МІНІМІЗАЦІЯ ВИТРАТ НА ОПЕРАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА - Инвестирование - 1 Vj+1, 1 МІНІМІЗАЦІЯ ВИТРАТ НА ОПЕРАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА - Инвестирование - 1 j МІНІМІЗАЦІЯ ВИТРАТ НА ОПЕРАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА - Инвестирование - 1 k-1.

Припустимо, що існує імітаційна модель виконання планового завдання, починаючи з довільного періоду ti, 1 МІНІМІЗАЦІЯ ВИТРАТ НА ОПЕРАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА - Инвестирование - 1 i МІНІМІЗАЦІЯ ВИТРАТ НА ОПЕРАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА - Инвестирование - 1 n і до закінчення періоду T. Суттєвою вимогою до такої моделі є те, що не одним наперед заданим статистичним тестом результати, що отримано по цій моделі, не відрізняються від результатів можливого функціонування підприємства.

Якщо в процесі виконання планового завдання на період часу T в якійсь момент t1, 1 МІНІМІЗАЦІЯ ВИТРАТ НА ОПЕРАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА - Инвестирование - 1 i МІНІМІЗАЦІЯ ВИТРАТ НА ОПЕРАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА - Инвестирование - 1 n виникає необхідність використання заходів регулюючого комплексу, то вводимо два вектори:

1. Rf=(rf1, rf2,…, rfk) — вектор фактичних обсягів використання відповідних регулюючих заходів для ліквідації відхилень у виконанні планового завдання;

2. Vf=(vf1,vf2,…, vfk) — вектор фактичних величин сумарних витрат на використання обсягів регулюючих заходів Rf.

З урахуванням зроблених позначень критерій задачі мінімізації витрат на регулювання приймає такий вигляд:

SV = МІНІМІЗАЦІЯ ВИТРАТ НА ОПЕРАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА - Инвестирование - 8

Таким чином виконується оцінка обсягу витрат по кожному можливому до використання варіанту регулювання. При застосуванні регулюючого комплексу послідовність впровадження обраних заходів здійснюється з урахуванням величини витрат, що обумовлена їх реалізацією від найменш до найбільш затратних. Використання всього комплексу регулюючих заходів в даний період tі необов’язкове, якщо все одно буде досягнута ліквідація відставань у виконанні планового завдання до кінця періоду T шляхом застосування певного переліку регулюючих впливів, що передбачені в його складі. В результаті процедура оперативного регулювання діяльності підприємства здійснюється при мінімально можливих витратах.

← Предыдущая страница | Следующая страница →