Поделиться Поделиться

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Спеціальність соціальна робота Семестр 5 денна

(форма навчання)

Навчальний предмет технології соціальної роботи

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ___25_.

1. Особливості соціальної адаптації клієнтів в закладах соціального обслуговування населення.

2. Сутність, види та функції моделей та моделювання.

3. Технології подолання девіантної поведінки дитини.

Затверджено на засіданні кафедри _______соціальної роботи_________________ протокол № _6__ від "_16_" грудня__ 2011___ р.

Зав. кафедри _________ Агарков О.А.Екзаменатор __________ _____________

(підпис) (підпис) (прізвище, ініціали)

__________________________________________________________________________

Державний вищий навчальний заклад

«Запорізький національний технічний університет»

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Спеціальність соціальна робота Семестр 5 денна

(форма навчання)

Навчальний предмет технології соціальної роботи

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _26___.

1. Поняття та структура „важкої життєвої ситуації" як предмету соціальної діагностики.

2. Державно-правові засади соціальної роботи.

3. Прийоми невербальної комунікації.

Затверджено на засіданні кафедри _______соціальної роботи_________________ протокол № _6__ від "_16_" грудня__ 2011___ р.

Зав. кафедри _________ Агарков О.А.Екзаменатор __________ _____________

(підпис) (підпис) (прізвище, ініціали)

Державний вищий навчальний заклад

«Запорізький національний технічний університет»

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Спеціальність соціальна робота Семестр 5 денна

(форма навчання)

Навчальний предмет технології соціальної роботи

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __27__.

1. Основні напрямки розвитку законодавчо-правової бази соціальної роботи.

2. Види консультативної допомоги.

3. Класифікація соціальних технологій по трьох компонентах соціальної

роботи.

Затверджено на засіданні кафедри _______соціальної роботи_________________ протокол № _6__ від "_16_" грудня__ 2011___ р.

Зав. кафедри _________ Агарков О.А.Екзаменатор __________ _____________

(підпис) (підпис) (прізвище, ініціали)

__________________________________________________________________________

Державний вищий навчальний заклад

«Запорізький національний технічний університет»

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Спеціальність соціальна робота Семестр 5 денна

(форма навчання)

Навчальний предмет технології соціальної роботи

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _28___.

1. Принципи використання психотехнологій в соціальній роботі.

2. Типологія сімей.

3. Основні нормативні акти щодо питань соціальної роботи.

Затверджено на засіданні кафедри _______соціальної роботи_________________ протокол № _6__ від "_16_" грудня__ 2011___ р.

Зав. кафедри _________ Агарков О.А.Екзаменатор __________ _____________

(підпис) (підпис) (прізвище, ініціали)

Державний вищий навчальний заклад

«Запорізький національний технічний університет»

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Спеціальність соціальна робота Семестр 5 денна

(форма навчання)

Навчальний предмет технології соціальної роботи

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __29__.

1. Технології соціального консультування.

2. Поняття сім’ї з точки зору різних наук.

3. Поняття та види психосоціальних технологій.

Затверджено на засіданні кафедри _______соціальної роботи_________________ протокол № _6__ від "_16_" грудня__ 2011___ р.

Зав. кафедри _________ Агарков О.А.Екзаменатор __________ _____________

(підпис) (підпис) (прізвище, ініціали)

__________________________________________________________________________

Державний вищий навчальний заклад

«Запорізький національний технічний університет»

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Спеціальність соціальна робота Семестр 5 денна

(форма навчання)

Навчальний предмет технології соціальної роботи

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __30__.

1. Етапи проведення та прийоми навчання соціально-середовищній орієнтації в закладах

соціального обслуговування населення.

2. Фактори успішності проведення соціального консультування.

3. 0б'єкти та суб'єкти соціальних технологій.

Затверджено на засіданні кафедри _______соціальної роботи_________________ протокол № _6__ від "_16_" грудня__ 2011___ р.

Зав. кафедри _________ Агарков О.А.Екзаменатор __________ _____________

(підпис) (підпис) (прізвище, ініціали)

← Предыдущая страница | Следующая страница →