Поделиться Поделиться

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Спеціальність соціальна робота Семестр 5 денна

Спеціальність соціальна робота Семестр 5 денна

(форма навчання)

Навчальний предмет технології соціальної роботи

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _13___.

1. Програма соціальної підтримки та допомоги військовослужбовцям.

2. Комунікативна техніка - основа професійної діяльності соціального працівника.

3. Напрямки соціальної реабілітації: соціально-середовищна орієнтація та соціально-побутова

адаптація.

Затверджено на засіданні кафедри _______соціальної роботи_________________ протокол № _6__ від "_16_" грудня__ 2011___ р.

Зав. кафедри _________ Агарков О.А.Екзаменатор __________ _____________

(підпис) (підпис) (прізвище, ініціали)

__________________________________________________________________________

Державний вищий навчальний заклад

«Запорізький національний технічний університет»

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Спеціальність соціальна робота Семестр 5 денна

(форма навчання)

Навчальний предмет технології соціальної роботи

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _14___.

1. Сутність і завдання соціальної допомоги.

2. Сутність соціальної адаптації в соціальній роботі.

3. Форми соціальної роботи з військовозобов'язаною молоддю та членами їх родин.

Затверджено на засіданні кафедри _______соціальної роботи_________________ протокол № _6__ від "_16_" грудня__ 2011___ р.

Зав. кафедри _________ Агарков О.А.Екзаменатор __________ _____________

(підпис) (підпис) (прізвище, ініціали)

Державний вищий навчальний заклад

«Запорізький національний технічний університет»

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Спеціальність соціальна робота Семестр 5 денна

(форма навчання)

Навчальний предмет технології соціальної роботи

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __15__.

1. Основні характеристики нововведення.

2. Підходи до класифікації педагогічних методів.

3. Поняття соціальної діагностики.

Затверджено на засіданні кафедри _______соціальної роботи_________________ протокол № _6__ від "_16_" грудня__ 2011___ р.

Зав. кафедри _________ Агарков О.А.Екзаменатор __________ _____________

(підпис) (підпис) (прізвище, ініціали)

__________________________________________________________________________

Державний вищий навчальний заклад

«Запорізький національний технічний університет»

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Спеціальність соціальна робота Семестр 5 денна

(форма навчання)

Навчальний предмет технології соціальної роботи

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _16___.

1. Умови успіху вибору та використання педагогічних методів в соціальній роботі.

2. Прийоми вербальної комунікації.

3. Поняття та ознаки соціальної дезадаптації.

Затверджено на засіданні кафедри _______соціальної роботи_________________ протокол № _6__ від "_16_" грудня__ 2011___ р.

Зав. кафедри _________ Агарков О.А.Екзаменатор __________ _____________

(підпис) (підпис) (прізвище, ініціали)

Державний вищий навчальний заклад

«Запорізький національний технічний університет»

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Спеціальність соціальна робота Семестр 5 денна

(форма навчання)

Навчальний предмет технології соціальної роботи

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __17__.

1. Мета та завдання соціальної реабілітації.

2. Національна система соціального забезпечення населення.

3. Характеристика військової служби.

Затверджено на засіданні кафедри _______соціальної роботи_________________ протокол № _6__ від "_16_" грудня__ 2011___ р.

Зав. кафедри _________ Агарков О.А.Екзаменатор __________ _____________

(підпис) (підпис) (прізвище, ініціали)

__________________________________________________________________________

Державний вищий навчальний заклад

«Запорізький національний технічний університет»

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Спеціальність соціальна робота Семестр 5 денна

(форма навчання)

Навчальний предмет технології соціальної роботи

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __18__.

1. Принципи та методи, що використовуються для дослідження соціального об'єкту.

2. Категорії громадян, над якими може бути встановлено піклування.

3. Цілі та завдання закладів для дезадаптованих дітей та підлітків.

Затверджено на засіданні кафедри _______соціальної роботи_________________ протокол № _6__ від "_16_" грудня__ 2011___ р.

Зав. кафедри _________ Агарков О.А.Екзаменатор __________ _____________

(підпис) (підпис) (прізвище, ініціали)

Державний вищий навчальний заклад

«Запорізький національний технічний університет»

← Предыдущая страница | Следующая страница →