Поделиться Поделиться

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Спеціальність соціальна робота Семестр 5 денна

Спеціальність соціальна робота Семестр 5 денна

(форма навчання)

Навчальний предмет технології соціальної роботи

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __19__.

1. Сутність соціальної реабілітації.

2. 3начення технологізації соціальної діяльності у житті суспільства.

3. Характеристика педагогічних методів.

Затверджено на засіданні кафедри _______соціальної роботи_________________ протокол № _6__ від "_16_" грудня__ 2011___ р.

Зав. кафедри _________ Агарков О.А.Екзаменатор __________ _____________

(підпис) (підпис) (прізвище, ініціали)

__________________________________________________________________________

Державний вищий навчальний заклад

«Запорізький національний технічний університет»

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Спеціальність соціальна робота Семестр 5 денна

(форма навчання)

Навчальний предмет технології соціальної роботи

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _20__.

1. Проблеми інвалідів у різних сферах життя.

2. Загальна схема методики виконання соціальної діагностики.

3. Система соціального захисту населення в Україні.

Затверджено на засіданні кафедри _______соціальної роботи_________________ протокол № _6__ від "_16_" грудня__ 2011___ р.

Зав. кафедри _________ Агарков О.А.Екзаменатор __________ _____________

(підпис) (підпис) (прізвище, ініціали)

Державний вищий навчальний заклад

«Запорізький національний технічний університет»

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Спеціальність соціальна робота Семестр 5 денна

(форма навчання)

Навчальний предмет технології соціальної роботи

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _21___.

1. Групи клієнтів, що потребують медико-соціальної допомоги.

2. Загальне поняття про інноватику.

3. Проблеми бездоглядності та безпритульності неповнолітніх.

Затверджено на засіданні кафедри _______соціальної роботи_________________ протокол № _6__ від "_16_" грудня__ 2011___ р.

Зав. кафедри _________ Агарков О.А.Екзаменатор __________ _____________

(підпис) (підпис) (прізвище, ініціали)

__________________________________________________________________________

Державний вищий навчальний заклад

«Запорізький національний технічний університет»

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Спеціальність соціальна робота Семестр 5 денна

(форма навчання)

Навчальний предмет технології соціальної роботи

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __22__.

1. Активний та пасивний типи адаптаційного процесу.

2. Поняття та принципи соціального консультування.

3. Проблема вікової типології в соціальній роботі.

Затверджено на засіданні кафедри _______соціальної роботи_________________ протокол № _6__ від "_16_" грудня__ 2011___ р.

Зав. кафедри _________ Агарков О.А.Екзаменатор __________ _____________

(підпис) (підпис) (прізвище, ініціали)

Державний вищий навчальний заклад

«Запорізький національний технічний університет»

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Спеціальність соціальна робота Семестр 5 денна

(форма навчання)

Навчальний предмет технології соціальної роботи

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __23__.

1. Поняття та форми медико-соціальної допомоги клієнтам.

2. Етапи інноваційного процесу.

3. Визначення та функції вербальної та невербальної комунікації в соціальній роботі.

Затверджено на засіданні кафедри _______соціальної роботи_________________ протокол № _6__ від "_16_" грудня__ 2011___ р.

Зав. кафедри _________ Агарков О.А.Екзаменатор __________ _____________

(підпис) (підпис) (прізвище, ініціали)

__________________________________________________________________________

Державний вищий навчальний заклад

«Запорізький національний технічний університет»

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Спеціальність соціальна робота Семестр 5 денна

(форма навчання)

Навчальний предмет технології соціальної роботи

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __24__.

1. Сутність соціального проектування.

2. Етапи адаптаційного процесу у клієнтів в закладах соціального обслуговування.

3. Програма технології формування та розвитку особистості в соціальній роботі.

Затверджено на засіданні кафедри _______соціальної роботи_________________ протокол № _6__ від "_16_" грудня__ 2011___ р.

Зав. кафедри _________ Агарков О.А.Екзаменатор __________ _____________

(підпис) (підпис) (прізвище, ініціали)

Державний вищий навчальний заклад

«Запорізький національний технічний університет»

← Предыдущая страница | Следующая страница →