Поделиться Поделиться

Міністерство охорони здоров'я України

Спеціально уповноваженим центральним органом державної виконавчої влади, що здійснює контроль і нагляд за додержанням санітарного законодавства, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, є Міністерство охорони здоров'я України.

Держсанепідслужбу України очолює головний державний санітарний лікар України — перший заступник Міністра охорони здоров'я України, який призначається на посаду і звільняється з неї КМУ.

В областях, містах Києві і Севастополі керування держсанепідслужбою покладено на головного санітарного лікаря відповідної території, який за посадою є заступником голови обласної (міської) державної адміністрації. Він призначається на посаду і звільняється з неї головним санітарним лікарем України за погодженням з відповідною обласною, Київською і Севастопольською міською державною адміністрацією.

Головним державним санітарним лікарям Республіки Крим, областей, міст, районів та їх заступникам надаються такі основні повноваження:

> державного санепіднагляду за дотриманням органами державної виконавчої влади, місцевого і регіонального самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і громадянами санітарного законодавства;

> систематичного аналізу санітарної та епідемічної ситуації, показників здоров'я населення, окремих його груп;

> контролю за проведенням санітарних і протиепідемічних заходів, виконання програм профілактики захворювань, охорони здоров'я населення;

> винесення рішень про необхідність проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи, визначення складу комісій для її здійснення і затвердження висновків;

> безперешкодного входу на територію і у приміщення всіх об'єктів нагляду за службовим посвідченням й обов'язкових для виконання вказівок щодо усунення виявлених порушень санітарних норм, а також проведення необхідних лабораторних досліджень;

> безплатного відбору зразків сировини, продукції, матеріалів для державної санітарно-гігієнічної експертизи;

> застосування передбачених законом заходів для припинення порушення санітарного законодавства.

Відповідно до Закону України «Про ціни і ціноутворення» від 3.12.90 № 507 державний контроль за цінами здійснюється при встановленні і застосуванні державних фіксованих та регульованих цін і тарифів. У сфері дії вільних цін контролюється правомірність їх застосування та додержання вимог антимонопольного законодавства.

Держцінінспекція

Урядовим органом державного управління, який діє у складі Мінекономіки і підпорядковується йому, є Державна інспекція з контролю за цінами (Держцінінспекція).

Основними завданнями Держцінінспекції є організація та здійснення контрольно-наглядових функцій з питань додержання центральними та місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями вимог щодо формування, встановлення та застосування цін і тарифів.

Державна інспекція України по контролю за цінами має право:

- проводити у будь-яких суб'єктах підприємництва, розташованих на території України, перевірку бухгалтерських документів, книг, звітів, калькуляцій тощо, пов'язаних з установленням і застосуванням цін, а також одержувати необхідні пояснення, довідки та відомості з питань, що виникають при перевірках;

- одержувати необхідні для перевірки порядку встановлення й застосування цін і тарифів відомості, довідки, інші документи та копії з них про рівень і економічну обґрунтованість цін на товари, їх техніко-економічні характеристики, ефективність, споживчі властивості тощо від підприємств і організацій;

- при здійсненні своїх повноважень обстежувати з додержанням відповідних правил виробничі, складські, торговельні та інші приміщення, що використовуються для виготовлення, зберігання й реалізації товарів і сировини, а також організації та надання різних послуг;

- вимагати від керівників та інших службових осіб суб'єктів підприємництва, що перевіряються, усунення виявлених порушень законодавства про порядок установлення і застосування цін;

- припиняти операції суб'єктів підприємництва по рахунках у банках та інших фінансово-кредитних установах у разі відмови в проведенні перевірки чи допуску працівників державних інспекцій по контролю за цінами для обстеження виробничих, складських та інших приміщень, що використовуються для виготовлення, зберігання та реалізації сировини та товарів, неподання документів, пов'язаних з установленням і застосуванням цін;

- відповідно до чинного законодавства розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення, а також приймати рішення про застосування економічних санкцій і припинення операцій по рахунках суб'єктів господарювання в установах банку.

← Предыдущая страница | Следующая страница →