Поделиться Поделиться

на об’єкті господарювання

Обстановка після вибухового перетворення паливо повітряної суміші – це сукупність факторів та умов, що можуть скластися на об’єкті господарювання в результаті вибуху, та прогноз динаміки супутніх факторів (пожежного, хімічного, тощо).

Виявлення та оцінка пожежа вибухонебезпечної обстановки включає такі визначення:

· відстані від осередку вибуху до об’єкта;

· ступеню зруйнування об’єкта;

· можливих втрат людей.

· Для планування аварійно – рятувальних та відновлювальних робіт додатково визначають:

· необхідність розшуку та евакуації потерпілих у районі вибуху;

· необхідність введення обмежень на в’їзд до вибухонебезпечного району;

· обсяг робіт по розчищенню завалів, прокладанню шляхів;

· наявність та можливості рятувальних підрозділів і техніка та інших засобів по проведенню таких робіт;

Вихідні дані:

· розміщення об’єкту та осередку вибуху;

· характеристика і обсяги вибухонебезпечних матеріалів на об’єкті;

· загальна характеристика об’єкта (наявність пожежа вибухонебезпечних і хімічно небезпечних матеріалів).

Порядок виявлення та оцінки обстановки:

1. Визначають зону детонації (R1) за допомогою формули:

на об’єкті господарювання - Инвестирование - 1 ,

де Q — маса газу чи палива в резервуарі, Q = 0,5 М (одиночний резервуар), Q = 0,9 М (групове зберігання), тут М — ємність резервуара, т.

2. Оцінюють межі поширення продуктів вибуху (R2):

на об’єкті господарювання - Инвестирование - 2 ,

3. Визначають надмірний тиск (ΔРф) у зоні вогняної кулі використовуючи залежність:

на об’єкті господарювання - Инвестирование - 3 , кПа.

4. Розраховують надлишковий тиск в зоні дії повітряної ударної хвилі.

При ψ = 0,24·R3/R12 надлишковий тиск у зоні R3 визначається за формулою:

при ψ > 2 на об’єкті господарювання - Инвестирование - 4 .

5. Оцінюють інтенсивність теплового випромінювання вогняною кулею вибуху на відстані R3:

І = QoFT, кВт/м2,

де Qo — питома теплота пожежі, кДж/м2,

Т ‑ прозорість повітря (Т = 1 − 0,058·Іп·R3), Іп= 0,015.

F ‑ кутовий коефіцієнт, що характеризує взаємне розташування джерела та об’єкта:

на об’єкті господарювання - Инвестирование - 5 на об’єкті господарювання - Инвестирование - 6 .

6. Визначають тривалість існування вогняної кулі за допомогою формули:

на об’єкті господарювання - Инвестирование - 5 на об’єкті господарювання - Инвестирование - 8 , с.

7. Розраховують величину теплового імпульсу:

на об’єкті господарювання - Инвестирование - 9 , кДж/м2.

8. Оцінюють безповоротні втрати людей:

на об’єкті господарювання - Инвестирование - 10 ,

де Р — густота населення, тис. людей/км2.

9. Визначити вражаючу дію теплових імпульсів порівнюючи Ut за даними табл. 16:

Таблиця 163.

Уражаюча дія теплових імпульсів, кДж/м2

Ступінь опіку Тепловий імпульс Матеріал Тепловий імпульс спалахування, кДж/м2
Легкий Середній Тяжкий Смертельний 80—100 100—400 400—600 понад 600 Дошки темні, гума Стружка, папір Брезент Дерево сухе Крони дерев Покрівля (руберойд) Дерев’яно-стружкова плита 250—400 330—500 420—500 500—670 500—750 580—810   150—200

10. Наносять на схему (карту) місцевості (червоним кольором) зони дії детонаційної хвилі, продуктів вибуху та повітряної ударної хвилі радіусами відповідно R1, R2, R3 ( додаток 1).

Здійснення виявлення та оцінки обстановки в населеному пункті БЕЛЬЦИ за даними увідної (додаток 3)

В населеному пункті БЕЛЬЦИ на залізничній станції вибухнула цистерна з пропано-повітряною сумішю, утвореною виливом пального з двох цистерн (маса вмісту − 120 тонн, одиночне зберігання).

Визначити ступінь зруйнування житлових будівель та втрати населення за умови, що: житлові будинки знаходяться на відстані 500 м, щильрість населення в районі аварії – 1 000 людей/км2, питома теплота горіння пропану – 300 кДж/м2.

Нанести на карту місцевості зони дії детонаційної хвилі, продуктів вибуху та повітряної ударної хвилі.

Виконання завдання:

1. Визначають радіус зони детонації R1:

на об’єкті господарювання - Инвестирование - 11 .

2. Оцінюють радіус дії продуктів вибуху (R2):

на об’єкті господарювання - Инвестирование - 12 ,

3. Розраховують надмірний тиск (ΔРф2) у зоні вогняної кулі:

на об’єкті господарювання - Инвестирование - 13

4. Визначають надмірний тиск повітряної ударної хвилі в районі житлових будинків:

на об’єкті господарювання - Инвестирование - 14

на об’єкті господарювання - Инвестирование - 15

5. Оцінюють інтенсивність теплового випромінювання вогняної кулі на відстані 500 м:

Т = 1− 0,058·0,015·500 = 0,64

на об’єкті господарювання - Инвестирование - 16

І = 300·0,5·0,64=9,6 кВт/м2.

6. Визначають тривалість існування вогняної кулі:

на об’єкті господарювання - Инвестирование - 17

7. Розраховують величину теплового імпульсу:

на об’єкті господарювання - Инвестирование - 18 .

8. Оцінюють величину безповоротних втрат людей:

на об’єкті господарювання - Инвестирование - 19 , людей.

9. Наносять зони дії детонаційної хвилі, продуктів вибуху та повітряної ударної хвилі на карту місцевості (R1, R2, R3).

Висновок:

1. Житлові будинки отримають руйнування легкої ступені, можливі окремі пожежі, число загиблих до 45 людей.

2. Персонал підприємства „Купон” працездатний, але можливі окремі випадки прояви психотравматичної людей дії звуку вибуху.

← Предыдущая страница | Следующая страница →