Поделиться Поделиться

На основі визначення конкурентоспроможності продукції підприємства

Оцінюючи конкурентоспроможність послуг банків, ми використовуємо комплексний метод, що заснований на використанні комплексних показників.

Груповий показник за нормативними показниками визначимо на основі одиничних показників за 5-ти бальною шкалою.

Груповий показник за нормативними показниками

Банк «Ковельсільмаш» "Бердянські жниварки"; «Галещинамашзавод»
Груповий показник конкурентоспроможності

Розрахуємо груповий показник за технічними параметрами:

Технічні параметри

Параметри Вагомість параметра «Ковельсільмаш» "Бердянські жниварки"; «Галещинамашзавод»
Швидкість 0,2
Зручність 0,2
Доступність 0,6

Груповий показник конкурентоспроможності за технічними параметрами є наступним:

Груповий показник конкурентоспроможності за технічними параметрами

Банк «Ковельсільмаш» "Бердянські жниварки"; «Галещинамашзавод»
Інтегральний показник 3,5 4,4

Груповий показник за економічними параметрами ми визнасили за наступною методикою: так як банківським товаром є послуги повязані з кредитуванням, акумулюванням коштів та обслуговуванням клвєнтів, ми вирішили повні витрати прийняти нуль, а експлуатаційні витрати оцінити за рівнем відсоткових ставок. І вже на їх основі визначити бальні оцінки. В основу покладено середньозважені ставки по ринку

Груповий показник за економічними параметрами

Банк «Ковельсільмаш» "Бердянські жниварки"; «Галещинамашзавод»
Груповий показник за економічними параметрами

Отже, визначимо інтегральний показник конкурентоспроможності:

Інтегральний показник конкурентоспроможності

Банк «Ковельсільмаш» "Бердянські жниварки" «Галещинамашзавод»
Інтегральний показник 6,7 5,25 5,8

Отже, оцінка конкурентоспроможності послуг підприємств дала змогу зробити висновок про те, що послуги 3-х досліджуваних підприємств є конкурентоспроможними на ринку. А найбільш конкурентноспроможними є продукти ПАТ «Ковельсільмаш», оскільки інтегральний показник конкурентоспроможності його продуктів – 6.7.

За методом, заснованому на теорії ефективної конкуренції

Показники конкурентоспроможності продукції

Банк «Ковельсільмаш» "Бердянські жниварки" «Галещинамашзавод»
Покизники ЕП
Відносний показник витрат на одиницю продукці
Відносний показник фондовіддачі
Відносний показник рентабельності товару
Відносний показник продуктивності праці
Показники ФП
Коефіцієнт автономії
Коефіцієнт платоспроможності
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
Коефіцієнт обіговості
Показники ЕЗ
Рентабельність продажу
Коефіцієнт затовареності
Коефіцієнт загрузки
Коефіцієнт ефективності реклами
Показники КТ
Якість товару

Відносний показник витрат виробництва для банків буде наступним:

EO1=12.5 EO2=12 EO3= 12.45

Відносний показник автономії для банків буде наступним:

ФО1=11,8 ФО2=9,3 ФО3=8,3

Відносний показник рентабельності продаж буде наступним:

ЕЗ1=10,8 ЕЗ2=9,4 ЕЗ3=9,4

Тоді конкурентоспроможність банків буде:

ККО1=12,876 ККО2=10,167 ККО3=11,631

Отже, оцінка конкурентоспроможності організації на основі теорії ефективної конкуренції дала змогу визначини підприємство, що має найбільшу конкурентоспроможність. Таким стало ПАТ «Ковельсільмаш». Коефіцієнт конкурентоспроможності для нього становить 12,876.

Менш конкурентоспроможним є ВАТ «Галещинамашзавод». Коефіцієнт конкурентоспроможності – 11,631. І найменш конкурентоспроможним виявився «Бердянські жниварки». Його конкурентоспроможність становить 10,167.

← Предыдущая страница | Следующая страница →