Поделиться Поделиться

На яких рівнях здійснюється управління охороною праці?

Управління охороною праці в країні поділяється на рівні:

— загальнодержавний;

— регіональний (обласний, районний, міський, районний у місті, селищі, селі);

— галузевий;

— виробничий (рівень підприємств).

Які структури здійснюють управління охороною праці на загальнодержавному рівні?

Кабінет Міністрів України, Державний департамент з нагляду за охороною праці в складі Міністерства праці та соціальної політики України (Держнаглядохоронпраці);

Які структури здійснюють управління охороною праці на регіональному рівні?

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації й органи місцевого самоврядування

Які структури здійснюють управління охороною праці на галузевому рівні?

міністерства та інші центральні органи виконавчої влади.

Хто забезпечує управління охороною праці на регіональному рівні (УОПРР)?

Основні завдання з управління охороною праці на регіональному рівні в межах відповідної території згідно з Законом "Про охорону праці" покладені на місцеві державні адміністрації та ради народних депутатів. ∗ Автономна Республіка Крим – Рада міністрів; ∗ по області – обласна державна адміністрація; ∗ в районах – районні державні адміністрації; ∗ в містах, селищах та селах – виконавчі органи (комітети) відповідних рад

Що є об’єктом управління охороною праці на регіональному рівні?

Об’єктом управління охороною праці на регіональному рівні є діяльність

роботодавців, керівників підприємств, установ та організацій, їх працівників,

контролюючих та наглядових органів, органів соціального страхування щодо

забезпечення на підприємствах, установах та організаціях вимог нормативно-

правових актів з охорони праці, виявлення ризиків і запобігання від нещасних

випадків, професійних захворювань, аварій та пожеж

Які органи здійснюють нагляд і контроль, облік та аналіз функціонування РСУОП?

Обласні та районні державні адміністрації, Виконавчі комітети міських, селищних та сільських рад, Профспілкові органи та організації здійснюють громадський контроль на підприємствах, де працюють члени їх профспілок.

Хто здійснює управління охороною праці на галузевому рівні (УОПГР).

міністерства та інші центральні органи виконавчої влади.

Які функції виконують Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади в сфері УОПРГ в межах своїх повноважень?

Що є основними першочерговими завданнями УОПРГ?

Який існує порядок та періодичність проведення інструктажів з охорони праці

За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці (далі - інструктажі) поділяються на

вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

Первиннийінструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником

Повторний інструктаж.

Повторний інструктаж на робочому місці індивідуально з окремим працівником або групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу.

Повторний інструктаж проводиться в терміни, визначені нормативно-правовими актами з охорони праці, які діють у галузі, або роботодавцем (фізичною особою, яка використовує найману працю) з урахуванням конкретних умов праці, але не рідше:

на роботах з підвищеною небезпекою - 1 раз на 3 місяці;

для решти робіт - 1 раз на 6 місяців.

Позаплановий інструктаж. при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на 30 календарних днів - для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт - понад 60 днів.

Цільовий інструктаж.

Хто зобов'язаний організувати належний догляд за засобами індивідуального захисту на підприємстві?

Роботодавець

← Предыдущая страница | Следующая страница →