Поделиться Поделиться

На які дві підсистеми найчастіше поділяють інформаційні системи?

А) функціональну і забезпечувальну

Б) керовану і керуючу

В) вторинної і первинної інформації

Г) планові, диспозитивні і виконавчі

126. На рівні окремого закладу інформаційні системи поділяють на такі групи:

А) функціональну і забезпечувальну

Б) керовану і керуючу

В) вторинної і первинної інформації

Г) планові, диспозитивні і виконавчі

127. Ці інформаційні системи створюються на адміністративному рівні керування підрозділу і служать для прийняття довгострокових рішень стратегічного характеру:

А) виконавчі інформаційні системи

Б) управлінські інформаційні системи

В) диспозитивні інформаційні системи

Г) планові інформаційні системи

128. Ці інформаційні системи створюються на рівні керування підрозділу і служать для забезпечення налагодженої роботи логістичних систем:

А) виконавчі інформаційні системи

Б) управлінські інформаційні системи

В) диспозитивні інформаційні системи

Г) планові інформаційні системи

129. Ці інформаційні системи створюються на рівні адміністративного або оперативного керування:

А) виконавчі інформаційні системи

Б) управлінські інформаційні системи

В) диспозитивні інформаційні системи

Г) планові інформаційні системи

Для якого рівня інформаційної логістичної піраміди організації властива інформація для стратегічного керування та характер прийняття управлінських рішень є підтримуючим?

А) верхнього

Б) середнього

В) оперативного

Г) нижчого

Для якого рівня інформаційної логістичної піраміди організації властива інформація для тактичного керування та характер прийняття управлінських рішень такий, що робляться відповідні висновки?

А) верхнього

Б) середнього

В) оперативного

Г) нижчого

Для якого рівня інформаційної логістичної піраміди організації властива інформація для оперативного керування та характер прийняття управлінських рішень такий, що виконуються оперативні дії?

А) верхнього

Б) середнього

В) оперативного

Г) нижчого

Для якого рівня інформаційної логістичної піраміди організації властива інформація для виконання запитів, оформлення замовлень тощо, а характер прийняття управлінських рішень – виконання дій?

А) верхнього

Б) середнього

В) оперативного

Г) нижчого

Яке на сьогоднішній день програмне забезпечення в закладах ресторанного господарства є найбільш популярним у застосуванні?

А) «Парус»

Б) «1С-Бухгалтерія»

В) «Ліга плюс»

Г) «Ресторан плюс»

Який з програмних комплексів призначений для автоматизації роботи будь-яких закладів ресторанного господарства, починаючи від невеликих кафе до крупних ресторанів; до того ж орієнтована на використання недорогої комп’ютерної техніки?

А) Програмний комплекс «Фуршет»

Б) Програмний комплекс «1С-Рарус»

В) Інформаційна система «Ресторан-плюс»

Г) Інформаційна система управління «HRS BACK OFFICE»

Який з програмних комплексів має найбільші можливості серед існуючих, є складним у застосуванні, але є практично універсальним для будь-якого закладу ресторанного господарства?

А) Програмний комплекс «Фуршет»

Б) Програмний комплекс «1С-Рарус»

В) Інформаційна система «Ресторан-плюс»

Г) Інформаційна система управління «HRS BACK OFFICE»

Яка з інформаційних систем призначена для комплексної автоматизації оперативного обліку у закладах ресторанного господарства, але не є самостійною програмою та призначена для спільного використання з компонентами систем «1С-підприємство»?

А) Програмний комплекс «Фуршет»

Б) Програмний комплекс «1С-Рарус»

В) Інформаційна система «Ресторан-плюс»

Г) Інформаційна система управління «HRS BACK OFFICE»

Яка інформаційна система забезпечує автоматизацію бухгалтерського обліку та всієї фінансово-господарської діяльності з урахуванням специфіки будь-якого об’єкта (ресторан, готель чи санаторій), побудована за модульним принципом?

А) Програмний комплекс «Фуршет»

Б) Програмний комплекс «1С-Рарус»

В) Інформаційна система «Ресторан-плюс»

Г) Інформаційна система управління «HRS BACK OFFICE»

← Предыдущая страница | Следующая страница →